Windows 7 - ukryte dyski

W momencie, kiedy nasz komputer przestaje być do końca prywatny, stajemy przed dylematem. Chcemy korzystać z plików, do których nie powinny mieć wglądu inne osoby, jednak trzymanie ich na wspólnym komputerze wiąże się z pewnym ryzykiem. Rozwiązaniem tego problemu może być ukrywanie dysku lub partycji.

Jeżeli z twojego komputera korzysta kilka osób, może się zdarzyć sytuacja, w której chciałbyś ukryć przed nimi cały dysk bądź partycję. Istnieją różne programy, pozwalające zrealizować to zadanie. Jeśli jednak nie masz dostępu do odpowiedniej aplikacji, możesz skorzystać z narzędzi wbudowanych w system operacyjny.

1. Rozwiń menu startowe, wpisz polecenie gpedit.msc i wciśnij [ENTER]. Kliknij dwukrotnie grupę Konfiguracja użytkownika, następnie Szablony administracyjne, Składniki systemu Windows oraz Eksplorator Windows.

Zobacz również:

  • Chrome nie będzie wspierać dwóch systemów. Podano datę zakończenia obsługi

2. Otwórz regułę Ukryj określone tutaj dyski w oknie Mój komputer. Zaznacz opcję Włączone, a następnie na liście Wybierz jedną z następujących kombinacji wskaż, jaki zestaw partycji ma zostać ukryty. Pamiętaj, że użycie tej zasady powoduje jedynie wyłączenie wyświetlania ikon dysków i nie blokuje dostępu do nich innymi drogami niż za pomocą Eksploratora.

3. Aby poprawić zabezpieczenie przed otwieraniem zawartości dysków, odszukaj i kliknij dwukrotnie zasadę Zapobiegaj dostępowi do dysków z okna Mój komputer. Kliknij Włączone i na liście poniżej określ dyski, do których dostęp chcesz ograniczyć. Ta reguła pozwala na przeglądanie struktury katalogów, ale uniemożliwia dostęp do ich zawartości. Nie blokuje folderów przed korzystaniem przez różne programy.