Windows 7 - własny ekran logowania

Każdemu z czasem nudzi się domyślne tło towarzyszące nam przy ładowaniu systemu. Okazuje się, że można bardzo łatwo je zmienić.

Do niedawna modyfikacja tła ekranu logowania wiązała się z ryzykiem awarii systemu. W Windows 7 ten problem nie istnieje. Modyfikacja tła zajmie ci jedynie chwilę.

1. Rozwiń menu startowe i uruchom edytor rejestru. Otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Authentication, LogonUI. Zaznacz klucz Background i w prawej części wartość OEMBackground. Jeżeli jej nie ma, stwórz ją - kliknij prawym przyciskiem myszy w prawej części okna, wybierz Nowy i Wartość DWORD. Nadaj wartości nazwę OEMBackground. Otwórz wartość i w danych wpisz 1.

Zobacz również:

  • Patch Tuesday - poprawki na wrzesień dla systemów Windows

2. Przygotuj plik graficzny, który posłuży za tło, na przykład JPG. Co ważne, nie może on przekraczać 256 KB wielkości. Najlepiej, by odpowiadał rozdzielczością ustawieniom ekranu, z których korzystasz. W przeciwnym razie zostanie przeskalowany. Nadaj plikowi nazwę backgroundDefault.jpg i skopiuj go do katalogu %windows%\system32\oobe\info\backgrounds. Jeżeli folder nie istnieje, stwórz go. Zrestartuj komputer.