Windows 8 - jak obsługiwać kafelkowy i tradycyjny pulpit

Nowy Windows bardzo różni się od poprzednika, co daje się we znaki i denerwuje. Klikasz wszędzie, szukając po omacku funkcji, dopóki nie zapoznasz się na dobre z nową lokalizacją poszczególnych elementów systemu. Nasze porady pomogą ci się połapać w nowym interfejsie Windows 8.

Zapewne masz już jakieś podstawy obsługiwania nowego systemu. Jednak w wypadku niektórych nowinek być może tylko słyszałeś o niespotykanych dotąd możliwościach systemu operacyjnego, bądź nie zdążyłeś się z nimi dobrze zapoznać. Poniższe porady przedstawiają najważniejsze metody obsługiwania nowych elementów nawigacyjnych Windows 8, informują o ustawieniach systemu i pomagają skonfigurować go na miarę swoich potrzeb.

1. Opcje ekranu startowego

Ekran startowy gromadzi aplikacje w pozornym bezładzie. Możesz jednak dowolnie zmieniać ich kolejność i przynależność do jednej z grup, a także liczbę kafli, ich rozmiar i zachowanie.

1. Po kliknięciu kafla prawym przyciskiem myszy pojawiają się polecenia usunięcia go z ekranu startowego, zmniejszenia go lub powiększenia, a także wyłączenia treści Live. Programy typu Modern Apps (a więc aplikacje do Windows 8 działające w interfejsie Modern UI) można ponadto odinstalować z poziomu tego menu podręcznego. Tradycyjnych programów uruchamianych z pulpitu nie pozbędziesz się w ten sposób. Wymagają odinstalowania z poziomu apletu Programs and features w Panelu sterowania - a więc metodą znaną z poprzednich wersji środowiska Windows.

2. Klikając niewielką ikonę minusa w prawym dolnym narożniku (Semantic Zoom), zmniejszysz nie tylko rozmiar kafla. Ponadto przywołasz nowe opcje grupowania. Na ekranie startowym widać kafle są scalone w kilka grup, którym można przypisywać nazwy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (Name group). Oprócz tego można przemieszczać grupami wszystkie kafle.

3. Aby utworzyć nową grupę, wystarczy przeciągnąć jeden z kafli w przestrzeń pomiędzy dwoma grupami, aż na ekranie pojawi się szary słupek. Wówczas można upuścić przemieszczany kafel.

4. Chcąc ujrzeć wszystkie dostępne aplikacje - zarówno te tradycyjne, jak i te nowoczesne - wskaż polecenie All apps po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Jeśli znasz nazwę programu, który chcesz przywołać, po prostu zacznij ją wpisywać, np. word.

5. Na ekranie startowym można zgromadzić nie tylko skróty do aplikacji, lecz prawie wszystkie elementy. Możesz umieścić na nim np. konto pocztowe, klikając je prawym przyciskiem myszy w oknie klienta pocztowego i wskazując polecenie Pin to Start. W podobny sposób ustawisz na ekranie startowym dane kontaktowe określonej osoby z menedżera kontaktów. Ponadto możesz ulokować na ekranie startowym zwyczajny folder. Kliknij go prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora na tradycyjnym pulpicie, po czym wybierz polecenie Pin to Start.

Po kliknięciu kafla prawym przyciskiem myszy w dole okna pojawia się menu podręczne aplikacji.

Po kliknięciu kafla prawym przyciskiem myszy w dole okna pojawia się menu podręczne aplikacji.

2. Zamykanie programów Modern Apps

Wbrew wcześniejszym doniesieniom wprowadzono możliwość zamykania programów Modern Apps. Aplikacje tego typu zamyka się - tak jak tradycyjne programy we wcześniejszych wersjach Windows - za pomocą skrótu klawiszowego [Alt F4]. Na ekranie dotykowym można to zrobić także, przeciągając palcem z górnej w kierunku dolnej krawędzi ekranu. Jeśli masz komputer bez takiego monitora, przesuń kursor myszy w pobliże górnej krawędzi ekranu. Zmieni kształt ze strzałki w dłoń. Wówczas przeciągnij okno w dół, aby zamknąć aplikację. Windows 8 potwierdzi tę czynność, wyświetlając animację zmniejszającego się okna programu.

3. Konfigurowanie programów Modern Apps

Przy pierwszym uruchomieniu jednego z programów Modern App, np. zdalnego pulpitu, jego okno sprawia wrażenie przesadnie przejrzystego, wręcz spartańskiego. Jednak niektóre aplikacje (w tym wspomniany wcześniej pulpit zdalny) zapewniają bogate możliwości konfiguracyjne. Zaleca się więc za każdym razem przywołać pasek przywieszek (przesuwając palcem z prawej w lewą stronę bądź klikając jeden z narożników przy prawej krawędzi ekranu), a następnie wskazać polecenie Settings. Alternatywnie możesz użyć skrótu klawiszowego [Windows I]. Prowadzi bezpośrednio do okna z ustawieniami bieżącej aplikacji.

Podstawowe skróty klawiszowe w Windows 8

Podstawowe skróty klawiszowe w Windows 8

4. Ustawienia systemu w starej i nowej odsłonie

Microsoft musiał stworzyć nowy panel sterowania na potrzeby systemu operacyjnego Windows RT. Nosi nazwę PC Settings, a przywołuje się go zawsze poprzez przywieszkę Settings - niezależnie od bieżącej chwili aplikacji. Wewnętrzna nazwa nowego panelu ustawień to ImmersiveControlPanel.

Podział ról nowego okna konfiguracyjnego i tradycyjnego panelu sterowania okazuje się wyjątkowo nieprzejrzysty. Na przykład szczególnie ważna funkcja synchronizowania ustawień została umieszczona w nowej centrali konfiguracyjnej, choć zakresem synchronizowania są objęte także takie elementy tradycyjnego pulpitu jak pasek zadań, tapeta i kompozycje. Z drugiej strony programy Modern Apps są zdane na ustawienia zgromadzone w tradycyjnym Panelu sterowania, np. aplikacja map korzysta z ustawień lokalizacji, a aplikacje muzyki i fotografii z bibliotek na pulpicie. W niektórych wypadkach spróbowano usunąć ten mankament, wprowadzając bezpośredni odnośnik z jednego elementu konfiguracyjnego do drugiego. Na przykład aplet kont użytkowników w tradycyjnym Panelu sterowania zawiera odsyłacz Make changes to my account in PC settings, który prowadzi prosto do jego odpowiednika w powłoce interfejsu Modern UI.

W codziennej pracy przy komputerze to żadne ułatwienie. Użytkownicy muszą być obeznani w panelach konfiguracyjnych obydwu interfejsów i wiedzieć, które ustawienia ukryto w jednym, a które w drugim z nich. Ponadto powinni liczyć się ze wzajemnymi zależnościami. Za dobry przykład może posłużyć polecenie Personalize w menu podręcznym pulpitu i polecenie Settings w oknie konfiguracyjnym interfejsu Modern UI.

Proste logowanie w Windows 8 – po ustawieniu hasła obrazkowego można dostać się do systemu przez trzy gesty dłonią lub trzy ruchy myszy.

Proste logowanie w Windows 8 – po ustawieniu hasła obrazkowego można dostać się do systemu przez trzy gesty dłonią lub trzy ruchy myszy.

5. Nowe metody logowania w systemie

Poprzednie edycje Windows - łącznie z wersją 7 - oferują tylko jeden sposób logowania się w systemie. Uwierzytelnienie użytkownika odbywa się tu przez wpisanie hasła. Windows 8 wzbogacono o dwie dodatkowe metody - hasło obrazkowe i numer PIN. Obie konfiguruje się z poziomu PC settings w interfejsie Modern UI (polecenie Users). Najszybszy sposób logowania w komputerze to czterocyfrowy PIN. Aby go zdefiniować, wystarczy wskazać polecenie Create a PIN, wpisać właściwe hasło, a następnie wprowadzić i potwierdzić żądany PIN.

Tymczasem kod obrazkowy sprawdza się przede wszystkim na ekranach dotykowych, jednak w tradycyjnym pececie może okazać się ciekawym urozmaiceniem. Po wskazaniu polecenia Create a picture password i wprowadzeniu zwyczajnego hasła wybierz dowolne zdjęcie lub obrazek. Hasło obrazkowe składa się z trzech gestów wykonanych za pomocą dłoni lub myszy. Mogą to być punktowe dotknięcia (kliknięcia), przesunięcia po linii prostej, łamanej lub krzywej. Zalogowanie jest możliwe dopiero po ponownym odtworzeniu ustalonego uprzednio wzorca.

Windows 8 pozwala ujednolicać ustawienia systemu w różnych urządzeniach, lecz wymaga konta w portalu Microsoftu.

Windows 8 pozwala ujednolicać ustawienia systemu w różnych urządzeniach, lecz wymaga konta w portalu Microsoftu.

6. Synchronizowanie ustawień systemowych

W centrali ustawień interfejsu Modern UI znajduje się polecenie Sync your settings. Funkcja ta działająca z wykorzystaniem usługi skrytki online okazuje się bardzo wygodna dla użytkowników, którzy zamierzają używać Windows 8 w kilku różnych urządzeniach i chcą dysponować jednolitym środowiskiem w każdym z nich. Jedynym warunkiem jest posiadanie konta w serwisie Microsoftu i logowanie się w systemie za jego pośrednictwem. Zarówno z okna ustawień, jak i z dotychczasowych wypowiedzi Microsoftu trudno precyzyjnie ustalić zakres synchronizowanych elementów i zasięg tej operacji. Nie ulega wątpliwości, że przenoszone są ustawienia pulpitu i kompozycje. Za to nie są objęte synchronizacją niektóre spośród obiecanych elementów (ustawienia paska zadań). Synchronizacja przeglądarki internetowej dotyczy tylko Internet Explorera 10. W ramach testu ustaliliśmy ponadto, że dostępne w systemie programy Modern Apps są zaznaczone jako elementy podlegające synchronizowaniu i zostają ponownie zainstalowane w razie naprawy lub przeinstalowania całego systemu.

Funkcja synchronizowania z całkowitą pewnością ułatwia w znacznym stopniu konserwowanie systemu w kilku urządzeniach. Jeśli nie chcesz konfigurować poszczególnych parametrów synchronizacji, po prostu włącz wszystkie opcje.

Wprowadzając odpowiednią zmianę w rejestrze, możesz wyłączyć sklep Windows Store.

Wprowadzając odpowiednią zmianę w rejestrze, możesz wyłączyć sklep Windows Store.

7. Włączanie i wyłączanie dostępu do sklepu Windows Store

Niekontrolowane instalowanie aplikacji bywa przeważnie niepożądane w sieciach firmowych, lecz także w prywatnych komputerach współużytkowanych przez kilka osób. Windows 8 zapewnia możliwość zablokowania aplikacji ze sklepu Windows Store za pomocą ustawień w rejestrze. Można założyć blokadę obowiązującą w całym systemie (klucz HKLM) lub dotyczącą pojedynczych kont użytkowników (klucz HKCU). Odpowiedni klucz w drugim z wymienionych wypadków to "HKCU\Software\Policies\Microsoft\WindowsStore".

W nowym systemie musisz samodzielnie utworzyć podklucz "WindowsStore" (kliknij w tym celu klucz nadrzędny prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie New | Key). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym panelu Edytora rejestru i wybierz polecenie New | DWORD (32-bit) Value. Jako nazwę wpisz RemoveWindowsStore. Kliknij dwukrotnie utworzoną przed chwilą wartość i przypisz jej cyfrę 1 w polu danych. W razie potrzeby możesz w dowolnej chwili cofnąć blokadę. Wystarczy przyporządkować wartości cyfrę 0. Ustanawianie zakazu i jego znoszenie nie wymaga restartowania systemu.

W aplecie Action Center możesz wyłączyć filtr SmartScreen lub ograniczyć zakres jego działania.

W aplecie Action Center możesz wyłączyć filtr SmartScreen lub ograniczyć zakres jego działania.


Zobacz również