Windows 8 - spis skrótów klawiaturowych

Choć zmiany w Windows 8 spore, to jednak kilka rzeczy pozostało "po staremu". Jedną z nich są skróty klawiaturowe, obecne nadal w systemie.

Większość użytecznych funkcji wziął na siebie klawisz Windows. W połączeniu z innymi pozwala on na przeprowadzenie następujących akcji:

 • Windows: przełączanie pomiędzy ekranem Start a  Pulpitem
 • Windows + E: Mój Komputer
 • Windows + R: okno Uruchamiania (Run)
 • Windows + U: Panel sterowania - Centrum ułatwień dostępu
 • Windows + Strzałka do góry: maksymalizuje bieżące okno
 • Windows + Strzała w dół: minimalizuje bieżące okno
 • Windows + Home: minimalizuje wszystkie okna oprócz bieżącego
 • Windows + Strzałka w lewo: przenosi aktywne okno na lewą stronę ekranu
 • Windows + Strzałka w prawo: przenosi aktywne okno na prawą stronę ekranu
 • Windows + Shift + Strzałka w górę: rozszerza bieżące okno z góry do dołu ekranu
 • Windows + Shift + Lewa/Prawa Strzałka: przenosi bieżące okno z jednego monitora na drugi
 • Windows + C: menu z prawej strony ekranu
 • Windows + Tab: lista aktywnych aplikacji i okien z lewej strony ekranu
 • Windows + I: ustawienia systemu
 • Windows + H: pasek udostępniania
 • Windows + K: pasek urządzeń
 • Windows + W: wyszukiwarka  ustawień
 • Windows + Q: wyszukiwarka aplikacji
 • Windows + F: wyszukiwarka  plików
 • Windows + P: dostęp do ustawień wielu ekranów
 • Windows + Z (na ekranie START): pasek z dostępem do wszystkich aplikacji
 • Windows + X: dostęp do menu narzędzi
 • Windows + O: blokada orientacji ekranu
 • Windows + . : przesunięcie podziału ekranu w prawo
 • Windows + Shift + . : przesunięcie podziału ekranu w lewo
 • Windows + V: aktywne powiadomienia
 • Windows + Shift + V: wszystkie aktywne powiadomienia w odwrotnej kolejności
 • Windows + PrtScn: zrzut ekranu
 • Windows + Enter: narrator Windows
 • Windows + Ctrl + F: Znajdź Komputery
 • Windows + 1..10: dostęp do programów na pasku zadań
 • Windows + Shift + 1..10: uruchomienie programu na pasku zadań
 • Windows + Ctrl + 1..10: dostęp do ostatnio uruchomionych programów przypiętych do paska zadań.
 • Windows + Alt + 1..10: dostęp do menu Jump List programów przypiętych do paska zadań
 • Windows + B: zaznacza pierwszy element w obszarze powiadomień, a następnie umożliwia poruszanie się za pomocą strzałek
 • Windows + T: podgląd miniaturek programów na Pasku zadań
 • Windows + M: minimalizacja wszystkich okien
 • Windows + Shift + M: przywrócenie zminimalizowanych okien
 • Windows + D: pokaż/ukryj pulpit
 • Windows + L: blokowanie komputera
 • Windows + F1: uruchomienie pomocy i obsługi technicznej 
Windows 8 - spis skrótów klawiaturowych

Windows 8

Kolejny ważny przycisk to Ctrl. Oto spis akcji, jakie przeprowadzimy łącząc go z innymi:

 • Ctrl + Shift + N: nowy folder
 • Ctrl + Shift + Esc: Menadżer Zadań
 • Ctrl + Alt + Tab: przełączanie między aktywnymi oknami
 • Ctrl + Alt + Delete: ekran Windows Security
 • Ctrl + klik: zaznacz wiele elementów
 • Ctrl + kliknięcie i przeciągnięcie elementów: kopie tego elementu w tym samym folderze
 • Ctrl + Shift + kliknięcie i przeciągnięcie elementu: tworzy skrót dla tego elementu w tym samym folderze
 • Ctrl + Tab: przejście pomiędzy zakładkami aplikacji lub przeglądarki
 • Ctrl + Shift + Tab: przejście do poprzedniej karty
 • Ctrl + Shift + kliknięcie na pasku zadań: uruchom program jako Administrator
 • Ctrl + A: zaznacz wszystkie elementy
 • Ctrl + C: kopiuj wybrany element
 • Ctrl + X: wytnij zaznaczony element
 • Ctrl + V: wklej zaznaczony element
 • Ctrl + D: usuń wybrany element
 • Ctrl + Z: cofnij czynność
 • Ctrl + Y: ponów czynność
 • Ctrl + N: Otwórz nowe okno w Eksploratorze Windows
 • Ctrl + W: zamknij bieżące okno w Eksploratorze Windows
 • Ctrl + E: zaznacz pole wyszukiwania w prawym górnym rogu okna
Windows 8 - spis skrótów klawiaturowych

Windows 8

Użyteczne są również skróty uzyskiwane dzięki SHIFT.

 • Shift + Insert: uruchamianie CD/DVD bez Autoplay lub Autorun
 • Shift + Delete: trwałe usunięcie elementu (z pominięciem kosza)
 • Shift + F6: przełączanie między kolejnymi elementami w oknie
 • Shift + F10: dostęp do menu kontekstowego dla wybranego elementu
 • Shift + Tab: przełączanie między kolejnymi elementami w aktywnym oknie
 • Shift + klik: zaznaczanie grupy elementów
 • Shift + klik na Pasku zadań: uruchamianie nowego okna danej aplikacji
 • Shift + Klik prawym przyciskiem myszy na elemencie na pasku zadań: dostęp do menu kontekstowego dla wybranego elementu

Zobacz również:

 • Windows 11: Microsoft wprowadza nowy skrót klawiaturowy