Windows PE - płyta ratunkowa dla twojego systemu

Windows PE - nośnik startowy

Zapisywanie zmian w obrazie i odinstalowywanie obrazu Windows PE

Zapisywanie zmian w obrazie i odinstalowywanie obrazu Windows PE

Skasowanie pliku bootfix.bin spowoduje wyłączenie komunikatu ostrzegawczego w trakcie uruchamiania systemu z płyty CD

Skasowanie pliku bootfix.bin spowoduje wyłączenie komunikatu ostrzegawczego w trakcie uruchamiania systemu z płyty CD

Przygotowywanie obrazu do wypalenia na płycie CD

Przygotowywanie obrazu do wypalenia na płycie CD

Sprawdzenie numeru dysku do formatowania

Sprawdzenie numeru dysku do formatowania

Zmiana kolejności startowej urządzeń w BIOS-ie komputera

Zmiana kolejności startowej urządzeń w BIOS-ie komputera

1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapisać wszystkie zmiany dokonane w systemie i zamknąć jego obraz. Operacje te wykonuje się za pomocą jednego polecenia. Wpisz do konsoli:

Dism /unmount-Wim /MountDir:C:\winpe\mount /Commit

Zwróć uwagę, żeby pozamykać katalogi z plikami instalacyjnymi systemu i obrazem, o ile przeglądasz akurat ich zawartość. Otwarty katalog może spowodować błędy w odinstalowywaniu obrazu.

2. Zaczniemy od wersji na płycie. W pierwszej kolejności musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w trakcie startu chcesz, by na ekranie wyświetlany był komunikat Wciśnij dowolny klawisz, by uruchomić z płyty CD. Zabezpiecza on przed przypadkowym załadowanie Windows PE ale opóźnia nieco start. Jeżeli chcesz pozbyć się komunikatu otwórz katalog z obrazem (w naszej wskazówce jest to winpe) i kolejno podkatalogi ISO oraz boot. Skasuj umieszczony tam plik bootfix.bin.

Wpisz w oknie konsoli następujące polecenie:

oscdimg -n -bC:\winpe\etfsboot.com C:\winpe\ISO C:\winpe\winpe_x86.iso

gdzie pierwszy katalog traktowany jest jak parametr, drugi zawiera pliki źródłowe, a trzeci gotowy plik obrazu o nazwie winpe_x86.iso. Jeżeli wypalisz ten plik na płycie CD i uruchomisz z niej komputer będzie on pracował pod kontrolą Windows PE.

3. Start komputera z dysku USB wymaga najpierw odpowiedniego przygotowania tego nośnika. Trzeba to zrobić za pomocą polecenia diskpart. Zwróć jedynie uwagę, że nie wszystkie pamięci zewnętrzne pozwalają na zarządzanie zapisanymi na nich partycjami. Takie nie nadają się na nośnik naszego systemu. Uruchom diskpart z poziomu konsoli. Obsługa narzędzia polega na wydawaniu mu kolejnych poleceń. Zacznij od sprawdzenia wszystkich napędów zainstalowanych w komputerze. Użyj do tego komendy list disk. Odszukaj na liście pamięć flash, która posłuży jako nośnik i zanotuj jej oznaczenie wyświetlone w kolumnie Nr dysku. W naszym przypadku jest to Dysk 1. Kolejne operację będą wykonywane właśnie na nim więc wybierz go poleceniem select disk 1.

4. Usuń z nośnika wszystkie ewentualne pliki, które się na nim znajdują. Wpisz w tym celu komendę clean, a następnie utwórz na całej powierzchni partycję podstawową - create partition primary. Wskaż ją komendą select partition 1, by kolejne polecenia odnosiły się do niej, i aktywuj wpisując active. Sformatuj nową partycję w systemie plików fat32. Zrobisz to za pomocą polecenia format fs=fat32. Po zakończeniu operacji przypisz dyskowi literę. Użyj komendy assign. Zakończ pracę diskpart za pomocą exit.

5. Przenieś na nośnik pliki potrzebne do uruchomienia Windows PE. Strukturę katalogów możesz stworzyć ręcznie i samodzielnie umieścić w nich wszystkie pliki ale lepszą metodą jest użycie poleceni xcopy, które przeniesie pliki wraz z katalogami. Wpisz:

xcopy C:\winpe\iso\*.* /e X:\

Katalog winpe\iso to źródło potrzebnych plików, a X oznacza literę napędu zewnętrznego

6. Aby udało się uruchomić system z obydwu przygotowanych nośników trzeba jeszcze ustawić odpowiednie opcje w BIOS-ie komputera. Pamiętaj, że w każdym modelu niezbędne opcje mogą być inne. Wystartuj komputer i wejdź w ustawienia BIOS. W tym celu czasami trzeba trzymać wciśnięty klawisz [CTRL], w innych przypadkach wcisnąć [DEL]. Odpowiednia informacja jest z reguły wyświetlona na ekranie. W przykładowym BIOS-ie American Megatrends, po jego uruchomieniu przejdź na kartę Boot i wybierz polecenie Boot Device Priority. Zaznacz parametr 1st Boot Device i korzystając z klawiszy + i - zmień wartość [Hard Drive] na [CDROM] lub [USB]. Pomiędzy parametrami przemieścisz się za pomocą klawiszy strzałek góra i dół. Wciśnij klawisz [F10], by zapisać zmiany, wyjść z BIOS-u i zrestartować komputer. Jeżeli w trakcie uruchamiania w napędzie CD będzie płyta z obrazem bądź odpowiedni dysk podpięty do portu USB komputer zostanie z niego uruchomiony.


Zobacz również