Windows Recovery Pack - jak naprawić system i resetować aplikacje


4. Przywracanie fabrycznego stanu Internet Explorera

Przeglądarka taka jak Internet Explorer zapewnia wiele opcji konfiguracyjnych, którymi można dostosować jej działanie do własnych potrzeb. Oprócz tego można uzupełniać ją o nowe funkcje, instalując dodatki. Jest wiele przyczyn, które mogą spowolnić przeglądarkę lub doprowadzić do jej nieprawidłowego działania. Jednak pierwsze podejrzenie pada zawsze na dodatki i wtyczki. Aby zawęzić zakres poszukiwania, warto zacząć od wyłączenia wszystkich dodatków. Kliknij w tym celu ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku okna Internet Explorera i wskaż polecenie Zarządzaj dodatkami. Zaznacz jeden z wpisów na liście, po czym kliknij przycisk Wyłącz w prawym dolnym narożniku. Następnie zrestartuj przeglądarkę internetową. Jeżeli wszystko działa bez zarzutu, przyczyna problemu leżała po stronie tego dodatku. W przeciwnym razie musisz dalej szukać winowajcy, wyłączając jedno po drugim kolejne dodatki. Gdy uda ci się ustalić dodatek, który sprawia problemy, musisz z niego zrezygnować lub poczekać na aktualizację. Pozostałe możesz ponownie włączyć.

Kłopoty z połączeniami mogą być spowodowane określonymi ustawieniami zabezpieczeń lub przeglądarki. Również w tym wypadku można przywrócić pierwotną konfigurację. Po dokonaniu każdej z opisywanych zmian sprawdź, czy udało się rozwiązać problem. Najpierw przywołaj Panel sterowania, a w nim aplet Opcje internetowe. Przeskocz na kartę Zabezpieczenia i kliknij przycisk Resetuj wszystkie strefy do poziomu domyślnego na samym dole okna. Następnie przeskocz na kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Przywróć ustawienia zaawansowane.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą ci uzyskać pożądanego efektu, musisz sięgnąć po bardziej radykalne środki. Kliknij przycisk Resetuj na karcie Zaawansowane. Na ekranie pojawi się okno z wyszczególnieniem elementów, które znajdują się w zakresie działania tej funkcji – np. zainstalowane dodatki czy ustawienia zabezpieczeń. Potwierdź, ponownie klikając przycisk Resetuj. Teraz musisz zrestartować Windows. Jeśli nawet ta metoda okaże się nieskuteczna, możesz skorzystać z jeszcze jednego sposobu. Przywołaj raz jeszcze opcje internetowe w Panelu sterowania, przeskocz na kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Resetuj. Tym razem zaznacz jednak pole wyboru Usuń ustawienia osobiste, zanim potwierdzisz przyciskiem Resetuj. Miej jednak na uwadze, że operacja ta skasuje takie dane jak pliki cookie, wpisy z formularzów i przechowywane hasła. Gdy zrestartujesz Windows, Internet Explorer będzie w swoim pierwotnym stanie i już nie powinien sprawiać problemów.

Internet Explorer zapewnia funkcję przywracającą pierwotny stan przeglądarki. Figuruje w opcjach internetowych.

Internet Explorer zapewnia funkcję przywracającą pierwotny stan przeglądarki. Figuruje w opcjach internetowych.

5. Przywracanie fabrycznego stanu Firefoksa

Także w Firefoksie najczęstszą przyczyną problemów są uszkodzone lub niewłaściwe dodatki. Nieprawidłowe skonfigurowanie przeglądarki powoduje kłopoty sporadycznie, bo w oknie ustawień umieszczono tylko podstawowe funkcje, a zaawansowane są dostępne na specjalnej stronie tylko dla doświadczonych użytkowników. Tymczasem dodatki są w stanie zmieniać ustawienia, które domyślnie nie są dostępne w graficznym interfejsie przeglądarki.

Pliki konfiguracyjne Firefoksa i dodatki każdego użytkownika znajdują się w folderze profilu w obrębie katalogu %appdata%\Mozilla. Zanim zaczniesz dokonywać zmian w zawartości tego katalogu, koniecznie sporządź jego kopię zapasową. Wystarczy skopiować cały folder w inne miejsce na dysku. Chcąc przygotowywać takie duplikaty w regularnych odstępach czasu, warto skorzystać z narzędzia MozBackup.

W celu zdiagnozowania problemu zaleca się utworzyć nowy profil użytkownika. Zamknij Firefoksa, po czym naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe -p w polu Otwórz. Dostosuj odpowiednio ścieżkę, jeśli zainstalowałeś Firefox w innym katalogu. Argument -p powoduje uruchomienie menedżera profilów. Kliknij przycisk Utwórz nowy profil i wykonaj polecenia kreatora. Następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Nie wyświetlaj tego okna przy uruchamianiu i kliknij przycisk uruchamiający Firefoksa. Przeglądarka powinna działać bez zarzutu w nowym profilu użytkownika. W przeciwnym razie przyczyny problemu nie należy szukać w obrębie przeglądarki, bo leży prawdopodobnie w ustawieniach sieci lub zapory sieciowej (patrz punkt 9). Jeśli w dotychczasowym profilu nie masz ważnych dla siebie danych, możesz od tej pory używać nowy profil. Inaczej zakończ przeglądarkę i kontynuuj czynności diagnostyczne.

W razie problemów z działaniem przeglądarki Firefox spróbuj uruchomić ją bez dodatków.

W razie problemów z działaniem przeglądarki Firefox spróbuj uruchomić ją bez dodatków.

Uruchom znowu Firefoksa poprzez okno uruchamiania (przywołasz je klawiszami [Windows R]), lecz tym razem umieść argument -safe-mode za nazwą pliku. Wybierz używany dotychczas profil default i kliknij przycisk Uruchom program Firefox, a następnie przycisk Uruchom w trybie awaryjnym. We wspomnianym trybie są wyłączone wszystkie dodatki i ustawienia użytkownika. Przeglądarka powinna więc działać bez zarzutu. Zamknij ją i uruchom jak zazwyczaj. Wskaż polecenie Dodatki w menu Firefoksa, a następnie wyłączaj poszczególne dodatki jeden po drugim i restartuj przeglądarkę, aż znajdziesz przyczynę problemów.

Jeśli przedstawione czynności nie przyniosą żądanego rezultatu, wskaż polecenie Pomoc | Informacje dla pomocy technicznej w menu Firefoksa. Na nowej karcie pojawi się w prawym górnym narożniku rubryka Resetowanie programu Firefox do stanu początkowego. Kliknij w niej przycisk Zresetuj program Firefox i przycisk o tej samej nazwie w następnym oknie. Przeglądarka postara się zachować zakładki, zapisane hasła, dane z formularzów i pliki cookie. Pozostałe elementy zostaną usunięte.

Aby odtworzyć fabryczny stan przeglądarki Google Chrome, wystarczy nacisnąć ten przycisk.

Aby odtworzyć fabryczny stan przeglądarki Google Chrome, wystarczy nacisnąć ten przycisk.