Windows Recovery Pack - jak naprawić system i resetować aplikacje


6. Przywracanie fabrycznego stanu Google Chrome’a

Także w przeglądarce Chrome można odtworzyć stan, w jakim znajdowała się tuż po zainstalowaniu. Wskaż w tym celu polecenie Ustawienia w menu Chrome’a (przycisk z trzema kreskami w prawym górnym narożniku). Kliknij polecenie Pokaż ustawienia zaawansowane na samym dole strony, po czym przewiń okno do samego końca i kliknij przycisk Zresetuj ustawienia przeglądarki. Gdy potwierdzisz przyciskiem Resetuj, Chrome przywróci swoje pierwotne ustawienia. Zapisane zakładki i hasła nie ulegną utracie.

W obrębie tego klucza pakiet Office gromadzi swoje ustawienia. Liczba może się różnić zależnie od numeru wersji.

W obrębie tego klucza pakiet Office gromadzi swoje ustawienia. Liczba może się różnić zależnie od numeru wersji.

7. Przywracanie sprawności Microsoft Worda i Excela

Jeśli uruchamianiu programów Word lub Excel towarzyszą komunikaty alarmowe, niepożądane elementy formatowania, paski narzędziowe lub wpisy menu, w większości wypadków przyczyna leży po stronie globalnego szablonu dokumentów. Gdy go usuniesz, przeniesiesz lub zmienisz jego nazwę, Word będzie uruchamiał się przy użyciu nieuszkodzonego szablonu domyślnego. W Wordzie 2003 i wcześniejszych wersjach szablon ten jest zapisany w pliku Normal.DOT, a w Wordzie 2007 i nowszych nosi nazwę Normal.DOTM. Plik, o którym mowa, mieści się w katalogu %appdata%\Microsoft\Szablony lub %appdata%\Microsoft\Templates. Możesz wpisać te ścieżki bezpośrednio w polu adresu Eksploratora. Zamknij edytor Word, zmień nazwę pliku z rozszerzeniem DOT lub DOTM i ponownie uruchom aplikację. Teraz możesz skopiować żądane elementy z przemianowanego szablonu DOT(M) do nowego Normal.DOT(M). W Wordzie 2007 i nowszych kliknij w tym celu przycisk Szablon dokumentu na karcie Deweloper, po czym kliknij przycisk organizatora. Jeżeli nie masz takiej karty, przywołaj okno konfiguracyjne Worda i zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce w rubryce Popularne. W Wordzie 2003 przywołaj menu Narzędzia | Szablony i dodatki, po czym kliknij przycisk Organizator.

Aplikacje z nowszych wersji pakietu Office (2007 i następne) są w stanie samodzielnie wykrywać większość problemów podczas uruchamiania i usuwać je. Automatycznie uaktywniają swój tryb awaryjny i wykonują czynności naprawcze. W razie potrzeby możesz ręcznie włączyć ten tryb. Wystarczy przytrzymać naciśnięty klawisz [Ctrl] podczas klikania danej aplikacji w menu Start. W tym trybie programy nie wczytują dodatków. Jeśli nie zaobserwujesz nieprawidłowości w działaniu aplikacji, otwórz np. w Wordzie 2010 menu Plik | Opcje i przeskocz do rubryki Dodatki. Wybierz jeden z typów dodatków, np. Dodatki COM, w polu listy Zarządzaj. Potwierdź przyciskiem Przejdź. Usuń zaznaczenie przy jednym dodatku, kliknij OK i zrestartuj Worda. Powtórz tę czynność z pozostałymi dodatkami, dopóki nie rozwiążesz problemu.

Resetowanie ustawień Worda. Nawet po ponownym zainstalowaniu edytora Word pozostaje w rejestrze wiele ustawień po poprzednim egzemplarzu. Jeśli są niewłaściwe, nadal będziesz borykać się z tym samym problem. W tej sytuacji usuń wpisy rejestru lub przemianuj je. Zamknij edytor, naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz polecenie regedit. Rozwiń klucz „Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\14.0\Word” (dotyczy Worda 2010, pozostałe wersje są oznaczone innymi numerami). Kliknij klucz podrzędny „Data” prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Zmień nazwę w menu podręcznym i wpisz jako nową nazwę Data.bak. W podobny sposób zmień nazwę klucza „Options”. Gdy uruchomisz ponownie edytor Word, musisz od nowa skonfigurować swoje wszystkie ustawienia.

W razie problemów z arkuszem kalkulacyjnym Excel można podstąpić w podobny sposób. Zmień nazwy kluczy znajdujących się w obrębie klucza nadrzędnego „Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\XX.0\Excel”. XX.0 oznacza wersję Excela (np. 14.0 symbolizuje Excela 2010).

8. Przywracanie sprawności pakietu LibreOffice

Aplikacje pakietu LibreOffice (a także OpenOffice) gromadzą dane konfiguracyjne i użytkownika w oddzielnych podfolderach w obrębie folderu %appdata%, np. C:\Users\ja\AppData\Roaming\LibreOffice. W razie zawieszania się aplikacji lub innych nieprawidłowości jej działania zamknij ją, a następnie po prostu zmień nazwę wspomnianego podfolderu. Podczas następnego uruchamiania LibreOffice utworzy nowy folder, umieszczając w nim domyślne ustawienia. Teraz aplikacja powinna działać bez zarzutu. Możesz więc skopiować swoje indywidualne dane z przemianowanego uprzednio folderu do nowego profilu. Na przykład w pliku LibreOffice\4\user\autocorr\acor_pl-PL.dat mieści się lista słów autokorekty. Makra natomiast znajdziesz w katalogu LibreOffice\4\user\basic, a słowniki w katalogu LibreOffice\4\user\wordbook.

Błędy w konfiguracji zapory sieciowej mogą uniemożliwiać dostęp do sieci lokalnej i internetu. Te funkcje pozwalają przywracać wyeksportowane uprzednio lub pierwotne ustawienia wewnętrznej zapory Windows.

Błędy w konfiguracji zapory sieciowej mogą uniemożliwiać dostęp do sieci lokalnej i internetu. Te funkcje pozwalają przywracać wyeksportowane uprzednio lub pierwotne ustawienia wewnętrznej zapory Windows.