Windows Recovery Pack - jak naprawić system i resetować aplikacje


9. Problemy z zaporą sieciową Windows

Wewnętrzna zapora sieciowa Windows jest wyposażona w stosunkowo skomplikowaną konfigurację. Wprawdzie zapewnia skuteczną ochronę systemu, lecz w razie awarii może zablokować dostęp do sieci lokalnej lub do internetu. Aby przywołać jej konfigurację, otwórz aplet Zapora systemu Windows w Panelu sterowania. Zanim dokonasz jakichkolwiek zmian, kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane w panelu po lewej, a następnie polecenie Eksportuj zasady w rubryce Akcje po prawej stronie. Wpisz nazwę, po której łatwo zidentyfikujesz plik konfiguracyjny zapory, i potwierdź przyciskiem Zapisz. Poleceniem Importuj zasady odtworzysz w razie potrzeby konfigurację z pliku, a poleceniem Przywróć zasady domyślne ustawisz pierwotny stan zapory – a więc tuż po zainstalowaniu systemu Windows.

Za pomocą tego kreatora zabezpieczysz się na wypadek zapomnienia hasła. Utworzysz pendrive, który pozwoli ci w razie potrzeby zresetować hasło.

Za pomocą tego kreatora zabezpieczysz się na wypadek zapomnienia hasła. Utworzysz pendrive, który pozwoli ci w razie potrzeby zresetować hasło.

10. Resetowanie hasła Windows

Gdy zdarzy ci się zapomnieć hasła do swojego konta w Windows, odetniesz się od systemu. Możesz temu zapobiec, tworząc tzw. dysk resetowania hasła. Jeśli nie masz takowego, możesz odzyskać dostęp do systemu za pomocą zewnętrznego systemu ratunkowego (patrz dalej). W Windows 8 jest to możliwe tylko wtedy, gdy logujesz się w lokalnym koncie użytkownika. Hasło konta w serwisie Microsoftu odzyskasz poleceniem Nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta? na stronie https://login.live.com.

Uwaga! Jeżeli stosujesz windowsowy mechanizm szyfrujący EFS (Encrypting File System), nie uda ci się dostać do zaszyfrowanych zasobów. Chcąc temu zapobiec, musisz utworzyć zapasową kopię klucza EFS. Naciśnij w tym celu klawisze [Windows R] i wpisz polcenie certmgr.msc. W oknie przystawki Certyfikaty rozwiń gałąź Certyfikaty – bieżący użytkownik | Osobisty | Certyfikaty. Znajdziesz tu wszystkie swoje klucze. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis z nazwą swojego konta i wskaż polecenie Wszystkie zadania | Eksportuj w menu podręcznym. Potwierdź przyciskiem Dalej i zaznacz opcję Tak, eksportuj klucz prywatny. Zastosuj się do wskazówek kreatora.

Wyeksportowany w ten sposób klucz zaimportujesz do magazynu certyfikatów, klikając dwukrotnie plik po uprzednim zresetowaniu hasła. Sposób wykonania tej czynności opisujemy poniżej.

Dysk resetowania hasła. Za pomocą tej funkcji możesz nie tylko przygotować dyskietkę, lecz także pendrive z kluczem, za pomocą którego odzyskasz dostęp do swojego konta w systemie Windows. Wsuń kieszonkowy dysk USB do gniazda w komputerze, wpisz frazę dysk resetowania w polu wyszukiwania menu Start i kliknij wpis Utwórz dysk resetowania hasła. Na ekranie pojawi się Kreator przypominania hasła. Kliknij przycisk Dalej, wybierz swój pendrive w polu listy i wykonaj dalsze polecenia kreatora. Gdy zapomnisz hasło, kliknij odnośnik Resetuj hasło pod polem tekstowym na ekranie logowania. Kliknij przycisk Dalej, wybierz przygotowany uprzednio pendrive i ponownie kliknij Dalej. Następnie wpisz nowe hasło i potwierdź przyciskami Dalej i Zakończ.

Resetowanie hasła zewnętrznym systemem. Uruchom system Lazesoft Recovery Suite z przygotowanej płyty lub pendrive’a (patrz punkty 1 i 2). Kliknij Password Recovery i dwa przyciski Next. Wybierz konto Windows, do którego chcesz odzyskać dostęp, kliknij Next i Reset/Unlock. Zamknij system ratunkowy i uruchom Windows. Teraz możesz zalogować się bez hasła, po czym zdefiniować nowe z poziomu apletu Konta użytkowników w Panelu sterowania.

Korzystaj z funkcji przywracania Windows

Windows tworzy automatycznie punkty przywracania w regularnych odstępach czasu. Gdy system przestanie stabilnie działać, możesz odtworzyć poprzedni stan z poziomu instalacyjnej płyty DVD. Uruchom system z poziomu instalacyjnego krążka Windows 7 lub 8 i kliknij Dalej. Następnie wskaż polecenie Napraw komputer, wybierz uszkodzony egzemplarz Windows i kliknij Dalej. Teraz wskaż polecenie Przywracanie systemu, potwierdź, klikając Dalej i wybierz odpowiedni punkt przywracania. Wszystkie zmiany, których dokonałeś w systemie po utworzeniu danego punktu przywracania, ulegną utracie. Być może trzeba będzie doinstalować jakieś aktualizacje lub programy. Jeśli problem pojawi się ponownie, szukaj przyczyny w nowo zainstalowanym oprogramowaniu.

11. Instalacja naprawcza Windows

Windows 7 i 8 umożliwiają przeinstalowanie systemu w trybie naprawczym, które polega na zamianie plików systemowych. Indywidualne ustawienia użytkownika pozostają nienaruszone. W wypadku Windows 7 system musi się uruchamiać i działać stabilnie przynajmniej przez pewien czas. Oprócz tego wymagana jest płyta instalacyjna Windows zawierająca wszystkie aktualizacje, które są wgrane do egzemplarza zainstalowanego na dysku. Sposób przygotowania takiej płyty opisaliśmy w artykule „Pakiet aktualizacyjny Windows” (PC World 03/2014).

Windows 7. Uruchom Windows, włóż instalacyjną płytę Windows 7 do napędu CD/DVD i przywołaj program Setup.exe z folderu Sources. Kliknij polecenie Zainstaluj teraz, a potem pole Nie pobieraj najnowszych aktualizacji do zainstalowania. Gdy kreator spyta o typ instalowania, wybierz Uaktualnienie. Zastosuj się do wskazówek wyświetlanych na ekranie. Instalacja naprawcza wymienia tylko pliki systemowe i gałąź sprzętową w rejestrze. Zainstalowane aplikacje i pliki użytkowników pozostają bez zmian.

Windows 8. W tej wersji systemu uruchom komputer z instalacyjnego krążka DVD. Kliknij Dalej, po czym polecenie Napraw komputer i polecenie Rozwiąż problemy. Poleceniem Odśwież komputer zainicjujesz instalowanie w trybie naprawczym. Twoje osobiste dane i aplikacje z Windows Store pozostaną nienaruszone, jednak aplikacje pulpitowe musisz zainstalować od nowa.