Windows Vista / 7 - Jak przechwytywać bieżącą zawartość ekranu

Często chcesz pokazać innym, co widzisz na ekranie, np. aby unaocznić swoje pytanie zadane w wiadomości pocztowej. W ten sposób można także rozprowadzić materiały dyskusyjne, nie oddając całej dokumentacji. Wprawdzie wiele informacji jest dostępnych w takich formatach jak dokument Worda lub arkusz Excela, lecz przeważnie pliki tego typu zawierają także poufne informacje, które nie powinny być publikowane. Kontrolowanie dostępu do udostępnianych treści bywa bardzo pracochłonne, a i tak zostaje niepewność, czy oddane pliki nie zawierają ukrytych informacji.

Chcąc rozwiązać ten problem, najlepiej utworzyć tzw. zrzut ekranu, czyli tak jakby fotografię bieżącej zawartości ekranu - bez użycia aparatu fotograficznego, stosując tylko wewnętrzne narzędzia systemu Windows. Taki zrzut ekranu nie zawiera żadnych ukrytych wzorów, wartości ani tekstu, który mógłby być poddany niepożądanym analizom.

Do tworzenia zrzutów ekranu nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Zamiast tego wystarczy skorzystać z programu Snipping Tool (Narzędzie Wycinanie), który pozwoli ci szybko i prosto uzyskać żądany efekt.

Zobacz również:

  • 7 sposobów na wykonanie zrzutu ekranu na Windows 10 i Windows 11

Uruchamianie Narzędzia Wycinanie. Aby uruchomić program, o którym mowa, kliknij ikonę Windows, a następnie menu Wszystkie programy | Akcesoria | Narzędzie Wycinanie.

Używanie Narzędzia Wycinanie. Ustaw kursor myszy przedstawiający celownik obok fragmentu ekranu, który chcesz zarejestrować. Przytrzymując naciśnięty przycisk myszy, wyznacz prostokątną ramką żądaną część ekranu. Gdy zwolnisz przycisk myszy, zaznaczony obszar zostanie skopiowany do okna Narzędzia Wycinanie. W nim możesz wyróżniać dowolne elementy markerem, zaznaczać je piórem, a w razie potrzeby cofać dokonane zmiany gumką.

Narzędzie wycinanie potrafi nie tylko przechwytywać prostokątne obszary ekranu. Alternatywnie możesz zrzucać fragmenty o dowolnym kształcie. Kliknij w tym celu przycisk Nowy, a następnie strzałkę tuż obok i wskaż polecenie Wycinek dowolny. Kursor myszy przeobrazi się w nożyczki, którymi obrysujesz żądany fragment ekranu.

Oprócz tego możesz przechwytywać całe okno (polecenie Wycinek okna) lub całą powierzchnię ekranu (polecenie Wycinek pełnoekranowy).

Zapisywanie i wysyłanie zrzutów ekranu. Gotowy zrzut możesz zapisać, klikając przycisk z dyskietką. W oknie Zapisywanie jako kliknij pole listy Zapisz jako typ i wskaż format graficzny pliku. Do wyboru są formaty PNG, GIF, JPEG i HTML. Zamiast zapisywać zrzut na dysku możesz go od razu wysłać, klikając przycisk z kopertą.

W razie potrzeby możesz poddać zrzut dalszej edycji w dowolnym programie fotoretuszerskim. Wycinek jest domyślnie kopiowany do schowka, więc po uruchomieniu fotoedytora wystarczy go wkleić.