Windows Vista / 7 - Jak sporządzić dysk ratunkowy z hasłem logowania w Windows

Ten, kto codziennie loguje się na swoim koncie w Windows, zapewne nie zapomni zbyt szybko swojego hasła. Zupełnie inaczej jest z kontami w obcych komputerach, np. u przyjaciół, lub z kontami tymczasowymi w swoim komputerze. W tym wypadku nietrudno zapomnieć hasło dostępu. Wówczas warto mieć możliwość zresetowania hasła. Jak to zrobić?

Dysk ratunkowy okaże się bezcenny, gdy zapomnisz swoje hasło logowania. Alternatywnie możesz go utworzyć z poziomu apletu Kontrola użytkowników w Panelu sterowania

Dysk ratunkowy okaże się bezcenny, gdy zapomnisz swoje hasło logowania. Alternatywnie możesz go utworzyć z poziomu apletu Kontrola użytkowników w Panelu sterowania

Do zresetowania hasła jest wymagany oddzielny nośnik danych. Wprawdzie nosi nazwę dysku resetowania hasła, lecz w Viście i Windows 7 możesz użyć do tego celu klucza USB. Najpierw zaloguj się na koncie, którego hasło chciałbyś zachować na nośniku ratunkowym. Podłącz pendrive do gniazda USB, a gdy zostanie poprawnie rozpoznany, naciśnij klawisze [Ctrl Alt Delete]. Pojawi się niebieski ekran z kilkoma opcjami. Kliknij polecenie Zmień hasło. Kliknięciem polecenia Utwórz dysk resetowania hasła, przywołasz kreator przypominania hasła. Kliknij przycisk Dalej, a w następnym oknie rozwiń spis wymiennych nośników danych, klikając pole napędów. Potwierdź przyciskiem Dalej.

Następnie podaj dotychczasowe hasło w polu Hasło konta bieżącego użytkownika i kliknij przycisk Dalej. Teraz zostanie utworzony nośnik umożliwiający zresetowanie hasła systemu Windows. Po zakończeniu tej operacji trzeba kliknąć przyciski OK i Zakończ. Potem możesz zamknąć oba otwarte okna, klikając przycisk Anuluj. Pamiętaj, że dysponując tym nośnikiem każdy może bez problemu dostać się do twojego systemu, więc umieść go koniecznie w bezpiecznym miejscu.

Sposób resetowania zapomnianego hasła za pomocą dysku ratunkowego opisujemy tutaj.