Windows XP / Vista / 7 - Jak przenieść profile użytkowników na inny dysk

Gdy Windows odmawia posłuszeństwa, niekiedy jedynym rozwiązaniem okazuje się ponowne zainstalowanie systemu. Jednak konieczność sformatowania twardego dysku pociąga za sobą utratę swoich wszystkich plików. Jest tak, bo Windows zapisuje domyślnie osobiste pliki użytkownika na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system operacyjny. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się więc umieścić foldery użytkowników na innym dysku. Jak to zrobić?

Domyślnie foldery osobiste znajdują się na tym samym dysku co system operacyjny. Ze względów bezpieczeństwa danych warto przenieść je na inny dysk.

Domyślnie foldery osobiste znajdują się na tym samym dysku co system operacyjny. Ze względów bezpieczeństwa danych warto przenieść je na inny dysk.

Przemieszczanie osobistych folderów użytkownika w Viście i Windows 7. Kliknij w menu Start swoją nazwę logowania, aby ujrzeć w oknie Eksploratora foldery swojego profilu użytkownika. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przenieść w inne miejsce. Wskaż polecenie Właściwości w menu podręcznym. W następnym oknie przeskocz na kartę Lokalizacja. W polu tekstowym ujrzysz bieżącą ścieżkę dostępu do wybranego folderu.

Aby zmienić dysk tego folderu użytkownika, nadpisz literę napędu na samym początku ścieżki, lecz pozostałą część ścieżki pozostaw w niezmienionej postaci. I tak, np. zamień wpis C:\Users\Puju\Desktop na D:\Users\Puju\Desktop.

Gdy potwierdzisz nowy wpis przyciskiem OK, pojawi się zapytanie, czy system ma utworzyć nowy folder. Następnie Windows zapyta, czy ma przenieść pliki folderu w nowe miejsce. W obu oknach kliknij przycisk Tak. Zaczekaj, aż system przemieści wszystkie pliki, a okno właściwości zniknie z pulpitu. Teraz powtórz powyższe czynności w pozostałych folderach swojego profilu.

Nawet po przesunięciu w inne miejsce twoje foldery będą nadal widoczne w twoim folderze profilu i w obrębie bibliotek. Możesz więc odwoływać się do nich tak samo, jak dotychczas. Gdy klikniesz w pasku adresu Eksploratora jednego z folderów osobistych lub wyświetlisz lokalizację bibliotek, zobaczysz, na którym dysku są zapisane twoje foldery.

Przemieszczanie folderu Moje dokumenty w Windows XP. Także w środowisku Windows XP bezpieczniej jest nie przechowywać osobistych plików na dysku z zainstalowanym systemem operacyjnym i aplikacjami. W ten sposób uchronisz je przed utratą na wypadek ponownego instalowania systemu Windows. Podczas gdy w Viście i Windows 7 trzeba pojedynczo przemieszczać poszczególne foldery osobiste, w Windows XP zrobisz to za jednym zamachem.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę folderu Moje dokumenty w menu Start. W menu podręcznym wskaż polecenie Właściwości. W polu Element docelowy widnieje bieżąca ścieżka folderu docelowego. Zamień w niej literę napędu (np. C na D), pozostawiając resztę ścieżki bez zmian. Na przykład zamiast C:\Documents and Settings\Puju\Moje dokumenty powinno być D:\Documents and Settings\Puju\Moje dokumenty. Potwierdź zmianę przyciskiem OK, a kolejne zapytania przyciskami Tak. Gdy przenoszenie plików do nowej lokalizacji dobiegnie końca, wszystkie podfoldery w obrębie folderu Moje dokumenty będą zapisane w nowym miejscu, jednak będziesz mógł korzystać z nich jak dotychczas.