Windows XP / Vista / 7 - Jak utworzyć pokaz slajdów

Cyfrowe technologie dokonały przełomu w fotografii. W ciągu chwili powstaje bardzo wiele zdjęć i równie szybko przenosi się je do komputera. Umieszczone w folderze, można przeglądać je niczym slajdy. Taki pokaz możesz zrealizować nawet za pomocą wewnętrznych narzędzi Windows.

Windows XP / Vista / 7 - Jak utworzyć pokaz slajdów

Galeria fotografii usługi Windows Live pozwala tworzyć efektowne pokazy slajdów ze swoich fotografii.

Wybieranie plików. System oferuje domyślnie folder Moje obrazy do gromadzenia zdjęć. Po otworzeniu go w Eksploratorze ujrzysz fotografie skopiowane z aparatu lub z karty pamięci. Przeważnie są pogrupowane w podfoderach. Aby zainicjować pokaz slajdów, wystarczy przywołać właściwy folder, po czym wskazać polecenie Pokaz slajdów. Jeśli nie widać tego polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym skrawku okna, wskaż polecenie Dostosuj ten folder, po czym ustaw opcję Obrazy w polu listy Optymalizuj ten folder dla i potwierdź przyciskiem OK.

Podczas gdy Windows XP wyświetla tylko zdjęcia z wybranego folderu, Vista i Windows 7 uwzględniają także podfoldery. Aby ograniczyć zakres fotek, przed zainicjowaniem pokazu zaznacz żądane pliki w Eksploratorze, klikając je z naciśniętym klawiszem [Ctrl].

Zobacz również:

  • 6 najlepszych aplikacji do tworzenia prezentacji na Windows
  • Instagram jest zagrożony? BeReal nowym faworytem

Sterowanie przebiegiem pokazu. W Windows XP przewidziano do tego celu przyciski w lewym górnym narożniku okna. Za ich pomocą można wstrzymać lub zakończyć pokaz, a także przeskoczyć kilka zdjęć do przodu lub do tyłu. W Viście i Windows 7 narzędzia te pojawiają się dopiero po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. W menu, które się wówczas pojawi, można ponadto zmienić prędkość pokazu i ustawić odtwarzanie losowe i/lub w pętli.

Nieco wygodniej przeskakuje się między slajdami za pomocą klawiszy strzałek. Klawiszem [Esc] zakończysz pokaz. Zauważ, że efektowniejsze pokazy zapewnia Galeria fotografii usługi Windows Live. W Windows 7 jest domyślną przeglądarką obrazków, więc aby ją uruchomić, wystarczy kliknąć dwukrotnie zdjęcie.