Windows XP / Vista / 7 - Jak zoptymalizować pliki startowe systemu

Aby zapobiec marnowaniu czasu podczas uruchamiania Windows, powinieneś zdefragmentować pliki rozruchowe. Zrobisz to za pomocą odpowiedniego polecenia.

Chcąc zoptymalizować pliki rozruchowe i umieścić je jeden za drugim na twardym dysku, musisz najpierw przywołać okno wiersza poleceń. W Viście i Windows 7 kliknij w tym celu logo Windows, po czym wpisz polecenie cmd w polu wyszukiwania. Następnie kliknij wpis cmd.exe prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Uruchom jako administrator. Potwierdź okno Kontroli konta użytkownika. W Windows XP wystarczy kliknąć kolejno Start | Programy | Akcesoria | Wiersz polecenia.

Derfragmentowanie plików rozruchowych. Gdy na ekranie pojawi się czarne okno konsoli tekstowej, wpisz polecenie defrag c: -b i potwierdź klawiszem [Enter]. W ten sposób zainicjujesz optymalizowanie plików startowych.

Windows 7 poinformuje cię o rozpoczęciu i zakończeniu czynności optymalizacyjnych. Systemy Vista i Windows XP są mniej rozmowne. Ujrzysz tylko migający kursor w pustym wierszu. Gdy upora się ze swoim zadaniem, Windows wyświetli ponownie wiersz polecenia. Podczas defragmentowania plików rozruchowych możesz normalnie korzystać z peceta. Potem wystarczy zamknąć okno, klikając ikonę z krzyżykiem.


Zobacz również