Windows XP/Vista/7 - Szybkie korygowanie szerokości kolumn w Eksploratorze

Widok szczegółów w Eksploratorze pozwala szybko zapoznać się z podstawowymi właściwościami wyświetlanych plików. Jednak dość często długie nazwy plików nie są widoczne w całości wskutek zbyt małej szerokości kolumn. Najbardziej daje się to we znaki w wypadku plików, które występują w wielu wersjach o podobnej nazwie. Przeważnie różnią się numerem na końcu nazwy, którego nie widać w zbyt wąskiej kolumnie.

Aby ujrzeć pełną nazwę, należy skorygować szerokość kolumny. Wprawdzie można to zrobić, przeciągając krawędź danej kolumny za pomocą myszy lub klikając dwukrotnie tę krawędź, lecz jest jeszcze wygodniejszy sposób. Otwórz okno Eksploratora, przejdź do żądanego folderu, po czym uaktywnij widok szczegółów. Teraz przytrzymaj naciśnięty klawisz [Ctrl] i naciśnij klawisz [+] na klawiaturze numerycznej. Szerokość wszystkich kolumn zostanie skorygowana tak, aby wszystkie wpisy były widoczne w całości.

W komputerach przenośnych, które nie są wyposażone w blok klawiszy numerycznych, trzeba nacisnąć klawisze [Fn Ctrl] jednocześnie z klawiszem, któremu jest przypisany znak plus z tego bloku (położenie tego klawisza zależy od modelu laptopa, w wielu jest to klawisz [;]).

Zauważ, że wspomniany skrót klawiszowy działa nie tylko w oknach Eksploratora, lecz także w oknach z listą plików przywoływanych w różnych aplikacjach (chodzi np. o okna otwierania i zapisywania plików).