Windows XP/Vista/7 - jak zwalniać miejsce na dysku, usuwając pliki aplikacji

Program Oczyszczanie dysku obejmuje domyślnie tylko pliki użytkownika. Jeszcze więcej miejsca odzyskasz, uwzględniając pliki zainstalowanego oprogramowania.

Windows XP/Vista/7 - jak zwalniać miejsce na dysku, usuwając pliki aplikacji

Najwięcej wolnego miejsca odzyskasz funkcjami na karcie Więcej opcji, usuwając niepotrzebne punkty przywracania systemu. Przedtem upewnij się, czy Windows na pewno działa stabilnie.

Uruchom narzędzie Oczyszczanie dysku. W Windows 7 kliknij przycisk Oczyszczanie plików systemowych, aby przywołać dodatkową kartę Więcej opcji. W Viście musisz wybrać oczyszczanie plików wszystkich użytkowników tuż po uruchomieniu narzędzia. W Windows XP wspomniana karta domyślnie figuruje w oknie programu.

Wspomniana karta w Viście i Windows 7 gromadzi dwie funkcje porządkowania. Służą do usuwania zbędnych aplikacji i punktów przywracania. W Windows XP jest ponadto przycisk do usuwania (niepotrzebnych) składników systemu.

Gdy klikniesz przycisk Oczyść w rubryce Programy i funkcje (w Windows XP Zainstalowane programy), otworzysz aplet Programy i funkcje Panelu sterowania (w Windows XP Dodawanie lub usuwanie programów). Teraz wystarczy zaznaczyć niepotrzebną aplikację, po czym pozbyć się jej kliknięciem polecenia Odinstaluj (w Windows XP Usuń).

Jednak znacznie ciekawszy okazuje się ostatni przycisk Oczyść. Za jego pomocą usuniesz wszystkie punkty przywracania za wyjątkiem ostatniego. Windows tworzy taki punkt automatycznie przy każdym aktualizowaniu systemu, więc w krótkim okresie czasu może zająć kilka(naście) gigabajtów cennej przestrzeni dyskowej.

Uwaga! Po uporządkowaniu punktów przywracania pozostanie tylko ostatni, więc zaleca się korzystać z tej funkcji tylko wtedy, gdy bieżąca konfiguracja systemu okazuje się stabilna i przez pewien czas sprawdza się przy codziennej pracy.

Przeczytaj także: Windows XP, Vista, 7 - jak porządkować zasoby dyskowe wewnętrznymi narzędziami systemu