Windows - co może zrobić za ciebie: Pobieranie plików o określonej porze

Archiwizowanie danych, pobieranie plików, porządkowanie peceta i aktualizowanie systemu. Takie rutynowe zadania pochłaniają mnóstwo cennego czasu i zasobów komputera. Tymczasem Windows potrafi samodzielnie wykonywać większość z nich. W tej poradzie: Pobieranie plików o określonej porze

W twoim systemie jest bardzo wiele zadań, których rozpoczęcie inicjujesz ręcznie. Alternatywnie możesz tak skonfigurować Windows, aby wykonywał je w pełni automatycznie. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w czasie realizowania tych operacji możesz zająć się innymi rzeczami. W poniższym materiale demonstrujemy na podstawie konkretnych przykładów, jak to zrobić.

Windows - co może zrobić za ciebie: Pobieranie plików o określonej porze

JDownloader pobiera pliki o żądanej porze, uwzględnia ograniczenia serwisów hostingowych (np. przymusowe opóźnienia).

5. Pobieranie plików o określonej porze

Gdy trzeba pobrać z internetu pliki o dużym rozmiarze lub chcesz ściągnąć wieloczęściowe archiwa z serwisów hostingowych takich jak RapidShare, NetLoad, MegaUpload lub innych, warto zlecić wykonanie tej operacji podczas swojej nieobecności. Pobierając takie pliki, obciążysz w bardzo dużym stopniu swoje łącze sieciowe, więc w ten sposób bardzo spowolnisz działanie innych aplikacji korzystających z internetu. Za pomocą programu JDownloader możesz nie tylko inicjować pobieranie plików o żądanej porze, lecz ponadto uwzględniać ograniczenia serwisów hostingowych takie jak wymuszone opóźnienia, aby zautomatyzować pobieranie archiwów składających się z wielu woluminów.

Zobacz również:

  • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 11? [31.08.2023]

Sposób używania JDownloadera. Zainstaluj program JDownloader, pozostawiając domyślne ustawienia (warto jednak zaznaczyć opcję Custom Installation (advanced) i usunąć zaznaczenie trzech pól wyboru), po czym uruchom go. Przy pierwszym rozruchu poprosi o wybranie języka interfejsu i folderu docelowego na pobierane pliki. Wskaż opcję English. Potem pojawi się okno aplikacji. Być może zaproponuje zaktualizowanie do nowszej wersji. Zgódź się na to. Jeżeli po wykonaniu tej operacji język interfejsu ponownie zmieni się na angielski, kliknij kartę Settings, wskaż gałąź User Interface, wskaż opcję polski w polu listy Language i zrestartuj JDownloader.

W dalszej kolejności przeskocz na kartę Zbieracz linków, kliknij Dodaj adres(y) URL i skopiuj do tego okna bezpośrednie adresy pobierania z paska adresu swojej przeglądarki internetowej. Alternatywnie możesz wkleić adres strony, z której można zainicjować pobieranie. Program przeanalizuje podaną stronę i wyświetli spis dostępnych plików do pobrania. Wówczas wystarczy przytrzymać naciśnięty klawisz [Ctrl] i zaznaczyć wszystkie wpisy oprócz żądanego, po czym nacisnąć klawisz [Delete].

Automatyczne aktualizowanie systemu Windows

W Viście i Windows 7 przywołaj menu Start | Panel sterowania i otwórz aplet Windows Update. Kliknij polecenie Zmień ustawienia w lewej części okna. Pozostaw zaznaczenie opcji Zainstaluj aktualizacje automatycznie w rubryce Aktualizacje ważne. Następnie wybierz w polach listy poniżej dzień i godzinę tak, aby pokrywały się z porą ustawioną w punkcie 1.

W Windows XP kliknij menu Start | Panel sterowania i przywołaj aplet Aktualizacje automatyczne. Następnie wskaż opcję Automatycznie (zalecane) i potwierdź przyciskiem OK.

W wypadku serwisów hostingowych JDownloader ma do zaoferowania specjalny mechanizm, który ułatwia pobieranie. Wystarczy skopiować za pomocą klawiszy [Ctrl C] adres prowadzący do żądanego pliku, a narzędzie samodzielnie zbada ścieżkę i naniesie odpowiedni wpis na listę pobierania. Gdy zbierzesz wszystkie odnośniki na karcie Zbieracz linków, kliknij przycisk Dalej, aby przenieść je na kartę Pobieranie i rozpocząć pobieranie. Kliknij przycisk Stop, jeżeli chcesz wstrzymać pobieranie, aby wznowić je o dogodnej dla ciebie porze.

Pobieranie o określonej porze. W tym celu przywołaj menu Dodatki | Menedżer dodatków, zaznacz pole wyboru przy wpisie Harmonogram i kliknij OK. Wówczas pojawi się nowa karta, na której możesz wyznaczyć termin pobierania kliknięciem ikony +. Wybierz poniżej opcję Tylko raz lub żądany odstęp czasu i podaj datę wraz z godziną pobierania. Na koniec kliknij ikonę + tuż obok polecenia Start Downloads, a następnie przycisk Zapisz. Teraz możesz zminimalizować program JDownloader do obszaru powiadomień na pasku zadań, klikając ikonę X.

Jeżeli chcesz automatycznie uruchamiać komputer przed rozpoczęciem pobierania (patrz punkt 1), musisz zadbać o to, aby JDownloader uruchamiał się także samoczynnie wraz z systemem Windows. Kliknij w tym celu plik Jdownloader.exe prawym przyciskiem myszy i przeciągnij go, nie zwalniając przycisku myszy, na przycisk menu Start (w Windows XP) lub na ikonę Windows (w Viście i Windows 7), a następnie do folderu Wszystkie programy | Autostart. Puść przycisk myszy i wskaż polecenie Utwórz skrót tutaj w menu podręcznym.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: