Windows - co może zrobić za ciebie: Regularne uprzątanie systemu

Archiwizowanie danych, pobieranie plików, porządkowanie peceta i aktualizowanie systemu. Takie rutynowe zadania pochłaniają mnóstwo cennego czasu i zasobów komputera. Tymczasem Windows potrafi samodzielnie wykonywać większość z nich. W tej poradzie: Regularne uprzątanie systemu

W twoim systemie jest bardzo wiele zadań, których rozpoczęcie inicjujesz ręcznie. Alternatywnie możesz tak skonfigurować Windows, aby wykonywał je w pełni automatycznie. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w czasie realizowania tych operacji możesz zająć się innymi rzeczami. W poniższym materiale demonstrujemy na podstawie konkretnych przykładów, jak to zrobić.

Windows - co może zrobić za ciebie: Regularne uprzątanie systemu

Aby zmusić CCleaner do porządkowania systemu bez twojego nadzoru, musisz zainicjować automatyczne uruchomienie Windows i utworzyć nowe zadanie w harmonogramie.

3. Regularne uprzątanie systemu

Kolejnym rutynowym zadaniem w komputerze jest odśmiecanie systemu operacyjnego. Za pomocą programu CCleaner uporasz się z nim kilkoma kliknięciami myszy.

Zobacz również:

  • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 11? [31.08.2023]

Konfigurowanie CCleanera. Najpierw pobierz (z powyższego adresu) i zainstaluj narzędzie CCleaner, po czym uruchom je. Jeżeli program nie uaktywni samodzielnie polskiego interfejsu, przeskocz do rubryki Options w lewej części okna, kliknij pole Settings i zaznacz opcję Polski (Polish) w polu listy Language. Teraz powróć do rubryki Cleaner.

W większości wypadków można pozostawić zaznaczone domyślnie pola wyboru na karcie Windows. Jeśli jednak nie używasz Internet Explorera, powinieneś zaznaczyć brakujące pola wyboru w jego sekcji. Potem przeskocz na kartę Programy. Zaznacz pola wyboru przy nazwach aplikacji, których pozostałości chciałbyś usunąć. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Analiza i poczekaj na wyniki.

Sprawdź dokładnie spis rezultatów, aby upewnić się, że nie zostaną usunięte potrzebne elementy. Możesz klikać dwukrotnie poszczególne wpisy, aby zobaczyć, które pliki zostały przeznaczone do usunięcia.

Gdy znajdziesz plik, który wolałbyś pozostawić na dysku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Dodaj do Listy Wykluczonych. A chcąc zachować grupę plików (widniejącą w podsumowaniu jako pojedynczy wpis), wystarczy usunąć zaznaczenie danego pola wyboru. Gdy uporasz się z wybieraniem plików, kliknij przycisk Uruchom Cleaner, aby rozpocząć porządkowanie systemu.

Defragmentowanie twardych dysków

Polskojęzyczny Auslogics Disk Defrag dysponuje własnym modułem harmonogramu, który pozwala inicjować defragmentowanie o dogodnej porze.

Do uciążliwych zadań, które wykonują w regularnych odstępach czasu niektórzy właściciele konwencjonalnych twardych dysków (nie należy jej dokonywać w wypadku dysków SSD), należy także defragmentowanie. Bardzo dobrym narzędziem do tego celu okazuje się Auslogics Disk Defrag. Po zainstalowaniu i uruchomieniu go wskaż menu Ustawienia | Harmonogram w głównym oknie aplikacji. Zaznacz pole wyboru Automatyczna defragmentacja i wybierz żądany odstęp czasu, np. Miesięcznie w polu listy Jak często. Teraz możesz ustawić dzień miesiąca i dokładną godzinę. Jeśli chcesz, aby narzędzie defragmentowało wszystkie dyski lokalne, pozostaw domyślne zaznaczenie wszystkie innych pól wyboru. W przeciwnym razie usuń zaznaczenie pól wyboru przy napędach, które mają nie być objęte defragmentowaniem. Potem kliknij polecenie Powrót do dysku. W razie potrzeby możesz zaznaczyć pole wyboru Wyłącz po defragmentacji, jeśli chcesz, aby komputer wyłączał się automatycznie po wykonaniu zadania.

Automatyczne porządkowanie. Aby nakazać CCleanerowi uprzątanie komputera zaraz po uruchomieniu systemu, przeskocz do rubryki Opcje, kliknij pole Ustawienia i zaznacz pole wyboru Automatycznie czyść komputer podczas startu systemu. Teraz możesz zamknąć program.

Alternatywnie możesz zlecić porządkowanie w określonych odstępach czasu. W Windows XP kliknij menu Start | Wszystkie programy | Narzędzia systemowe | Zaplanowane zadania. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj zaplanowane zadanie i potwierdź przyciskiem Dalej. W kolejnym oknie kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik Ccleaner.exe w katalogu C:\Program Files\CCleaner. Następnie wybierz odstępy czasu pomiędzy porządkami - zaznacz np. opcję Cotygodniowo. Po kliknięciu przycisku Dalej ustaw żądaną godzinę i dzień (lub dni) rozpoczęcia. Kliknij ponownie Dalej, po czym wpisz w obu polach swoje hasło dostępu do systemu. Po przejściu do kolejnego okna kreatora zaznacz pole wyboru Otwórz okno Zaawansowane właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ.

Na karcie Zadanie znajdziesz wiersz Uruchom. Umieść kursor tekstowy za nazwą pliku CCleaner.exe, po czym wstaw tu spację i parametr /AUTO. Na wszelki wypadek przeskocz ponadto na kartę Ustawienia i zaznacz pole wyboru Wznów pracę komputera, aby wykonać to zadanie i potwierdź przyciskiem OK.

Windows - co może zrobić za ciebie: Regularne uprzątanie systemu

Funkcje Harmonogram zadań (Vista i Windows 7) i Zaplanowane zadania (Windows XP) pozwalają uruchamiać aplikacje w regularnych odstępach czasu.

W środowiskach Vista i Windows 7 kliknij logo Windows, a następnie polecenia Wszystkie programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Harmonogram zadań. Następnie kliknij wpis Utwórz zadanie w prawym panelu okna. Wpisz Ccleaner w polu Nazwa w górnej części karty Ogólne i zaznacz pole wyboru Uruchom z najwyższymi uprawnieniami. Na karcie Wyzwalacze kliknij przycisk Nowy. Wybierz żądany odstęp czasu pomiędzy kolejnymi porządkami, np. Cotygodniowo i godzinę, datę i dni tygodnia pierwszego uprzątnięcia systemu. Potwierdź przyciskiem OK. Na karcie Akcje kliknij przyciski Nowa i Przeglądaj. Przejdź do katalogu C:\Program Files\CCleaner i wskaż plik CCleaner.exe (w 64-bitowej wersji Windows należy wybrać plik CCleaner64.exe). Wpisz /AUTO w polu Dodaj argumenty (opcjonalne) i kliknij przycisk OK. Na wszelki wypadek przywołaj kartę Warunki i zaznacz pole wyboru Wznów pracę komputera, aby uruchomić to zadanie. Kliknij przycisk OK, aby zachować dokonane ustawienia.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: