Windows - co może zrobić za ciebie: Uruchamianie i zamykanie systemu

Archiwizowanie danych, pobieranie plików, porządkowanie peceta i aktualizowanie systemu. Takie rutynowe zadania pochłaniają mnóstwo cennego czasu i zasobów komputera. Tymczasem Windows potrafi samodzielnie wykonywać większość z nich. W tej poradzie: Uruchamianie i zamykanie systemu

W twoim systemie jest bardzo wiele zadań, których rozpoczęcie inicjujesz ręcznie. Alternatywnie możesz tak skonfigurować Windows, aby wykonywał je w pełni automatycznie. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że w czasie realizowania tych operacji możesz zająć się innymi rzeczami. W poniższym materiale demonstrujemy na podstawie konkretnych przykładów, jak to zrobić.

Windows - co może zrobić za ciebie: Uruchamianie i zamykanie systemu

Tabela stanów energooszczędnych.

1. Uruchamianie i zamykanie systemu Windows

Jeśli Windows ma samodzielnie wykonać określone zadanie podczas twojej nieobecności, musisz zatroszczyć się o to, aby w tym czasie komputer był włączony i miał możliwość przetworzenia przydzielonych mu zleceń.

Zobacz również:

  • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 11? [31.08.2023]

Rozruch peceta o określonej porze. Gdy zakończysz działanie systemu i komputera, można go uruchomić automatycznie o żądanej godzinie tylko za pomocą specjalnej funkcji BIOS-u, bo w stanach energooszczędnych G1 - S5 tylko ten element komputera jest zasilany prądem.

Chcąc ustalić, czy twój komputer zapewnia taką funkcję, przywołaj menu BIOS-u, naciskając tuż po włączeniu peceta klawisz podany na ekranie (w większości wypadków jest to klawisz [Esc], [F2], [F10], [F11]). Jest kilku producentów BIOS-u i bardzo wiele jego wariantów, więc nie możemy podpowiedzieć ci, w którym dokładnie miejscu znajdziesz opcje oszczędzania energii. Przeważnie są jednak umieszczone w menu o nazwie Power, Power Management lub podobnej. W nim zaś widnieje parametr uruchamiania o określonej porze. Możesz tu podać dni i godziny automatycznego rozruchu. Ewentualnie znajdziesz tu także polecenia wybudzania ze stanów energooszczędnych S1, S3 lub S4. Wybierz dzień tygodnia i porę, o której ma nastąpić samodzielne uruchomienie peceta.

Windows - co może zrobić za ciebie: Uruchamianie i zamykanie systemu

Narzędziem WakeUpOnStandby nakażesz uruchomienie komputera o żądanej porze, aby wykonał określone zadanie podczas twojej nieobecności.

Wybudzanie peceta o określonej porze. Jeżeli twój BIOS nie oferuje stosownej funkcji lub i tak (prawie) nigdy nie wyłączasz komputera, lecz przełączasz go tylko w stan wstrzymania lub hibernacji, możesz wybudzać go o żądanej porze za pomocą angielskojęzycznego programu WakeUpOnStandby. Rozpakuj zawartość archiwum do dowolnego folderu, w którym będzie mogła pozostać.

Następnie uruchom plik Wosb.exe. W głównym oknie aplikacji możesz podać w rubryce (1) datę i godzinę wybudzania. Jeśli ma to następować nie tylko jednego dnia, usuń zaznaczenie pola wyboru, które znajduje się obok daty, i wpisz tylko godzinę. Oprócz tego możesz zaznaczyć pole wyboru Repair Network, jeżeli zauważyłeś, że po wybudzeniu komputera nie udaje mu się nawiązywać połączeń internetowych. Potwierdź przyciskiem Start, aby uaktywnić dokonane przez siebie ustawienia.

Uruchom - wykonaj zadanie - wyłącz

Za pomocą programu Wakeup on Standby możesz nie tylko zlecić automatyczny rozruch komputera o określonej porze. Po uruchomieniu pecet może wykonać określone zadanie a następnie zamknąć system. W tym celu zaznacz pole wyboru Run the following file/program/web page when computer wakes up w głównym oknie aplikacji. W polach poniżej podaj program lub wpisz polecenie, które ma zostać wykonane. W rubryce (3) zaznacz pole wyboru Send to Stand-by Mode (stan wstrzymania - S3), Hibernate (hibernacja - s4) lub Shut-down (zamknięcie systemu - S5), a w wierszu Wait for określ czas, który ma upłynąć, zanim program przełączy komputer w wybrany uprzednio tryb energooszczędny. Kliknij przycisk Start, aby wprowadzić swoje ustawienia.

Automatyczne logowanie w systemie Windows. Niektóre spośród rutynowych zadań, które mają być wykonywane automatycznie, wymagają zalogowania na koncie użytkownika. Możesz tak skonfigurować Windows, aby samodzielnie logował cię w systemie, po czym natychmiast blokował sesję, aby uniemożliwić dostanie się do niej przez osoby niepowołane. Rozpakuj w tym celu archiwum Auto Logon & Lock do dowolnego folderu na twardym dysku. Następnie skopiuj pliki Lock.exe i LockCMD.exe do folderu Windows (w większości wypadków: C:\Windows). Potem przywołaj dwukrotnym kliknięciem plik lockcmd.reg, aby wczytać zawarte w nim ustawienia do rejestru Windows.

W następnym etapie należy włączyć automatyczne logowanie się na swoim koncie tuż po uruchomieniu systemu Windows. W tym celu przytrzymaj naciśnięty klawisz [Windows] i naciśnij jednocześnie klawisz [R]. W polu okna Uruchamianie wpisz polecenie control userpasswords2 i potwierdź klawiszem [Enter]. Teraz zaznacz swoje konto na liście użytkowników, usuń zaznaczenie pola wyboru Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło i potwierdź przyciskiem OK. Zrestartuj system, a zauważysz, że nie musisz już logować się na swoim koncie, za to odblokować sesję, aby umożliwić sobie pracę przy komputerze.

Warto nadmienić, że możesz bardzo łatwo odinstalować wspomniany program, gdy przestanie ci być potrzebny. Usuń w tym celu pliki Lock.exe i LockCMD z katalogu Windows na twardym dysku, przywołaj plik uninstall_lockcmd.reg dwukrotnym kliknięciem i włącz konieczność wprowadzania hasła podczas logowania się w systemie.

Windows - co może zrobić za ciebie: Uruchamianie i zamykanie systemu

TOff potrafi zamknąć system lub przełączyć komputer w stan energooszczędny o wybranej przez ciebie porze.

Automatyczne zamykanie systemu. Za pomocą angielskojęzycznego programu TOff możesz ustawić automatyczne wyłączenie komputera lub przełączenie systemu w stan spoczynku o określonej porze, po upływie określonego czasu bezczynności użytkownika lub po upływie określonego czasu bez transmisji danych w sieci.

Rozpakuj zawartość archiwum do folderu, w którym może pozostać na dłużej. Następnie uruchom plik Toff.exe. Najpierw wybierz w polu listy na samej górze stan energooszczędny, w który zostanie przełączony system, gdy zostaną spełnione zdefiniowane poniżej warunki.

Jeśli zamierzasz usypiać peceta o określonej porze, zaznacz pole wyboru At preset time, podaj godzinę, minuty i datę. Alternatywnie możesz zaznaczyć pole wyboru Every Day, jeżeli chcesz, aby system wyłączał się codziennie o tej samej porze.

A jeśli komputer ma wyłączać się po danym okresie bezczynności, zaznacz pole wyboru Mouse & keyboard inactivity period, po czym wpisz czas oczekiwania w godzinach, minutach i sekundach, po którym ma być wykonana operacja. Ponadto zaznacz pole wyboru Each time, jeżeli chcesz, aby pecet wyłączał się za każdym razem po upływie podanego przez ciebie czasu.

W razie potrzeby system może także przechodzić w stan spoczynku po upływie określonego czasu, w którym nie odbywa się transmisja danych w sieci. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru network inactivity period, wpisać w polach poniżej żądany czas oczekiwania i zaznaczyć pole Each time. Na koniec zaznacz jeszcze pole wyboru Minimize to system tray when set i kliknij przycisk SET, aby zainicjować działanie programu.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: