Windows: jak zmienić hasło?

Chcesz zmienić hasło do swojego systemu Windows? Pokażemy Ci, jak to zrobić!


Jeśli nie pamiętasz hasła do systemu Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 (albo zostało ono zagubione), można spróbować je zmienić lub zresetować. Pokażemy, jak zrobić to w każdym z tych systemów.

Windows 10 - zmiana hasła

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, znasz bieżące hasło i chcesz je zmienić, wówczas wykonaj następujące czynności:

Windows: jak zmienić hasło?
 • Kliknij Start i wybierz Ustawienia
 • Przejdź do działu Konta, a ptoem Opcje logowania
 • W obszarze Hasło wybierz przycisk Zmień, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli zapomnisz hasła do lokalnego konta w systemie Windows 10, chcesz zalogować się na urządzeniu wówczas postępowanie zależy od wersji systemu Windows 10.

Dla Windows 10 w wersji 1803 i nowszych:

 • wybierz Resetuj hasło na ekranie logowania. Jeśli zamiast tego używasz kodu PIN - patrz dalej
 • odpowiedz na pytania zabezpieczające.
 • wpisz nowe hasło.
 • zaloguj się przy użyciu nowego hasła.

Przy użyciu numeru PIN:

Na ekranie logowania wybierz Nie pamiętam mojego numeru PIN (opcja ta poniżej pola tekstowego numeru PIN)

 • jeśli istnieje wiele kont na komputerze, wybierz to, które trzeba zresetować
 • jeśli nie widzisz opcji Nie pamiętam mojego numeru PIN, wybierz pozycję Opcje logowania i wariant dla hasła. Następnie zresetuj numer PIN po zalogowaniu się.
 • ma ekranie wprowadzania hasła wpisz hasło do konta Microsoft, a następnie wybierz opcję Dalej. W przypadku zapomnienia hasła można również je zresetować.
 • ma ekranie Pomóż nam chronić Twoje informacje wybierz opcję odebrania kodu zabezpieczeń jako wiadomości SMS lub e-mail.
 • Jeśli wybierzesz opcję SMS, wpisz cztery ostatnie cyfry swojego numeru telefonu, a następnie wybierz opcję Wyślij kod.
 • Po otrzymaniu kodu w wiadomości SMS lub e-mail na oddzielnym urządzeniu, wpisz go na ekranie Wpisz otrzymany kod, a następnie wybierz opcję Dalej.
 • W oknie dialogowym Konfiguruj kod PIN, wpisz numer PIN, aby potwierdzić. Twój nowy numer PIN został ustawiony.

Uwaga - jeśli korzystasz z urządzenia służbowego, które jest połączone z siecią, możesz nie widzieć opcji resetowania hasła lub numeru PIN. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.

Windows: jak zmienić hasło?

Dla Windows 10 przed wersją 1803:

W przypadku wersji systemu Windows 10 starszych niż 1803 nie można zresetować haseł do kont lokalnych, ponieważ nie ma żadnych pytań zabezpieczających. Możesz zresetować urządzenie, aby wybrać nowe hasło, ale ta opcja spowoduje trwałe usunięcie danych, programów i ustawień. Jeśli wykonano kopię zapasową plików, można przywrócić usunięte pliki.

Aby zresetować urządzenie, co spowoduje usunięcie danych, programów i ustawień:

 • Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, wybierając opcję (przycisk) Zasilanie > Uruchom ponownie (w dolnym prawym rogu ekranu).
 • Na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiąż problemy > Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.
 • Wybierz opcję Usuń wszystko.

Windows 8.1 - zmiana hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła systemu Windows 8.1, jest kilka sposobów, aby je odzyskać lub zresetować:

 • Jeśli komputer należy do domeny, hasło musi zresetować administrator systemu.
 • Jeśli korzystasz z konta Microsoft, możesz zresetować swoje hasło w trybie online.
 • Jeśli korzystasz z konta lokalnego, użyj wskazówki dotyczącej hasła, aby je sobie przypomnieć.

Resetowanie hasła w trybie online:

 • Wyszukaj swoją nazwę użytkownika przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w informacjach kontaktowych bezpieczeństwa.
 • Poproś o wysłanie kodu zabezpieczeń pod wskazany numer telefonu lub adres e-mail.
 • Wprowadź kod, a następnie wybierz pozycję Dalej.
 • Gdy zobaczysz konto, którego szukasz, kliknij przycisk Zaloguj się.

Windows 7 - zmiana hasła

Jeśli komputer z systemem Windows 7 należy do domeny:

 • Kliknij Start i wybierz Panel sterowania, a następie Konta użytkowników, Konta użytkowników
 • Wybierz pozycję Zarządzaj kontami użytkowników.
 • Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 • Na karcie Użytkownicy, w obszarze Użytkownicy tego komputera, wybierz nazwę konta użytkownika, a następnie opcję Resetuj hasło.
 • Wpisz nowe hasło, potwierdź je, a następnie wybierz przycisk OK.

Jeśli komputer z systemem Windows 7 należy do grupy roboczej:

 • Po wpisaniu nieprawidłowego hasła podczas próby zalogowania system Windows wyświetli komunikat, że hasło jest niepoprawne. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.
 • Wybierz opcję Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła lub dysk flash USB.
 • Wykonaj kolejne kroki w Kreatorze resetowania hasła, aby utworzyć nowe hasło.
 • Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie musisz tworzyć nowego dysku.

Zmiana hasła

 • Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij pozycję Zmień hasło.
 • Podaj stare hasło, następnie wpisz nowe hasło we wskazanym polu, po czym wpisz je ponownie w celu potwierdzenia.
 • Naciśnij klawisz Enter.