Windows: jak zmienić język?

Chcesz zmienić język w swoim systemie Windows, a nie wiesz, jak to zrobić? Wyjaśniamy - zobacz!


Windows 10 - jak zmienić język?

 • aby zmienić język w systemie Windows 10, musisz wejść w Ustawienia, a tam do działu Czas i język
 • wybierz zakładkę Język
 • kliknij na rozwijane okienko Język wyświetlania systemu Windows, aby zobaczyć dostępne języki
Windows: jak zmienić język?

Jeśli język jest widoczny w obszarze Preferowane języki, ale nie jest wyświetlany na liście języków wyświetlania systemu Windows, musisz najpierw zainstalować jego pakiet językowy (o ile jest dostępny). W tym celu:

 • wybierz język z listy Dodaj język w obszarze Preferowane języki, a następnie wybierz pozycję Opcje.
 • wybierz opcję Pobierz w obszarze Pobierz pakiet językowy.
 • po zainstalowaniu pakietu językowego wybierz przycisk Wstecz.
 • wybierz język z rozwijanego menu Język wyświetlania systemu Windows.

UWAGA - jeśli zostanie wyświetlona informacja "Dozwolony jest tylko jeden pakiet językowy" lub "Twoja licencja na system Windows obsługuje tylko jeden język wyświetlania", oznacza to, że posiadasz wersję systemu Windows 10 z pojedynczym językiem. Może to oznaczać, że posiadasz wersję testową, nieaktywowaną. Ograniczenie do jednego języka zniknie w momencie wykupienia licencji.

Windows 7 - jak zmienić język?

Pakiety językowe w Windows 7 umożliwiają wybieranie różnych języków wyświetlania. Ich ilość zależy od tego, czy dostępne są pakiety językowe - te można pobrać ręcznie. Aby tego dokonać:

 • kliknij przycisk Start i uruchom usługę Microsoft Update - wpisz "Windows Update" w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję Windows Update na liście Programy;
 • Kliknij łącze aktualizacji opcjonalnych w celu wyświetlenia pakietów językowych - jeśli nie znaleziono żadnych łączy do aktualizacji opcjonalnych, można wyszukać aktualizacje opcjonalne, klikając pozycję Sprawdź aktualizacje w trybie online za pomocą usługi Microsoft Update;
 • w kategorii Pakiety językowe systemu Windows 7 wybierz odpowiedni pakiet językowy;
 • kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje, aby rozpocząć pobieranie i instalację.
Windows: jak zmienić język?

Po zainstalowaniu pakietu możesz zmienić język na wybrany. Zrobisz to w następujący sposób:

 • kliknij przycisk Start, a następnie wpisz ciąg Zmień język wyświetlania w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 • kliknij pozycję Zmień język wyświetlania.
 • na liście rozwijanej, która zostanie wyświetlona, wybierz odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk OK.

Windows 8.1 - jak zmienić język?

Podobnie jak w systemie Windows 10 oraz Windows 7, także Windows 8.1 wymaga wcześniejszego pobrania pakietu językowego, jeśli chce się zmienić język systemu na wybrany. Nie jest to skomplikowana operacja, a przebiega w następujący sposób:

 • na stronie Start wpisz ciąg language i upewnij się, że wybrano zakres wyszukiwania Ustawienia (jak pokazuje to poniższy zrzut ekranu)
 • w panelu Wyniki kliknij lub naciśnij pozycję Język
 • w okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj język

Windows: jak zmienić język?
 • przejdź do języka, który chcesz zainstalować i kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj - język ten zostanie dodany do używanych języków.
 • w okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Opcje obok dodanego języka
 • aby ustawić ten język jako język wyświetlania, przesuń go na początek listy języków
 • wyloguj się z systemu Windows i zaloguj ponownie, aby zastosować tę zmianę.

UWAGA - do zainstalowania pakietu językowego są wymagane prawa administratora.