Windows na skróty

Dostrajanie pulpitu Windows zaczyna się zazwyczaj od tych elementów interfejsu Windows 95, które wpływają na wygląd i komfort pracy - i często się na tym kończy...


Dostrajanie pulpitu Windows zaczyna się zazwyczaj od tych elementów interfejsu Windows 95, które wpływają na wygląd i komfort pracy - i często się na tym kończy. Nierzadko pomijamy przy tym dwa urządzenia, które w zasadniczy sposób determinują funkcjonalność całego systemu: klawiaturę i mysz.

Pomyśl tylko: ile razy dziennie naciskasz przycisk myszy, ile razy przenosisz rękę z klawiatury na mysz i odwrotnie, ile zbędnego tekstu wpisujesz oraz jak często rozwijasz menu zamiast nacisnąć odpowiednią kombinację klawiszy?

Dodatkowy pojedynczy ruch myszą albo jedno zbędne naciśnięcie klawisza to nic wielkiego. Ale jak się tego nazbiera, okazuje się, że zmniejsza się efektywność, zwiększa podatność na popełnianie błędów i - co gorsza - wpływa na zmęczenie nadgarstków i całych rąk.

Narzędzia "klawiaturowe i myszowe" nie pretendują do Nagrody Nobla. Trudno znaleźć jakieś dedykowane narzędzia do wprowadzania danych leżące na półce sklepowej obok Norton Utilities, CleanSweep czy pakietów antywirusowych. Kiedy jednak użytkownicy Windows są w potrzebie, mogą być prawie pewni, że jakiś przedsiębiorczy programista już wynalazł rozwiązanie. Małe firmy zajmujące się oprogramowaniem (najczęściej amerykańskie) tworzą mnóstwo przeróżnych narzędzi, w tym i aplikacji klawiaturowych i myszowych. Takie firmy wyprodukowały w zasadzie najinteligentniejsze i najbardziej użyteczne utensylia ostatnich czasów i w dodatku za naprawdę niewielkie pieniądze.

Magiczna kombinacja (aplikacje)

[Alt] lub [F10] - Zaznaczenie pierwszego elementu paska menu.

[Alt]+"podkreślona litera w menu" - Wybranie z menu polecenia zawierającego podkreśloną literę.

"Podkreślony znak" - Otwarcie podmenu w menu podręcznym.

[Alt]+[Enter] - Otwarcie właściwości danego obiektu.

[Alt]+[F4] - Zamknięcie bieżącego programu.

[Ctrl]+[F4] - Zamknięcie bieżącego okna dokumentu.

[Ctrl]+[F6] - Otwarcie kolejnego dokumentu, jeśli w programie otwarto wiele dokumentów.

[Alt]+[spacja] - Otwarcie menu sterującego (systemowego) * bieżącego programu lub okna.

[Alt]+[minus] - Otwarcie menu sterującego (systemowego) bieżącego dokumentu.

[Alt]+[Tab] - Przełączanie między programami działającymi w Windows.

[Alt]+[Shift]+[Tab] - Przełączanie w odwrotnej kolejności między programami działającymi w Windows.

[Alt]+[Esc] - Przełączanie między programami działającymi w Windows, połączone z otwieraniem.

[Alt]+[Shift]+[Esc] - Przełączanie w odwrotnej kolejności między programami działającymi w Windows, w odwrotnej kolejności.

[Ctrl]+[Alt]+[Del], [Enter] - Zamknięcie programu, który przestał reagować (działać).

[Ctrl]+[C] - Skopiowanie zaznaczonego obiektu do schowka Windows.

[Ctrl]+[X] - Wycięcie (usunięcie i skopiowanie) zaznaczonego obiektu do schowka Windows.

[Ctrl]+[V] - Wklejenie zawartości schowka Windows w bieżącym miejscu.

[Ctrl]+[Z] - Anulowanie ostatnio przeprowadzonej operacji.

[Enter] - Wybranie zaznaczonego elementu.

[Esc] - Wycofanie się z operacji, anulowanie jej.

[F1] - Otwarcie systemu pomocy bieżącego programu.

[F2] - Zmiana nazwy zaznaczonego pliku lub folderu.

[F3] - Uruchomienie narzędzia Znajdź: Wszystkie pliki.

[F5] - Odświeżenie zawartości okna lub folderu.

[Home] - Przejście na początek wiersza, dokumentu, listy.

[End] - Przejście na koniec wiersza, dokumentu, listy.

[Strzałka w górę] lub [strzałka w dół] - Przewinięcie dokumentu o jeden wiersz w górę lub w dół.

[PgUp] lub [PgDn] - Przewinięcie dokumentu o jedną "stronę" w górę lub w dół.

[Shift]+[strzałka w dół] - Zaznaczenie jednego wiersza dokumentu (lub jednej pozycji listy) poniżej.

[Shift]+[strzałka w górę] - Zaznaczenie jednego wiersza dokumentu (lub jednej pozycji listy) powyżej.

[PrintScrn] - Skopiowanie zawartości graficznej do schowka.

[Alt]+[PrintScrn] - Skopiowanie zawartości graficznej bieżącego okna do schowka.

[Shift]+F10 - Wyświetlenie menu podręcznego dla zaznaczonego obiektu.

* Menu sterujące to menu otwierane kliknięciem małej ikony w lewym górnym rogu okna programu.

Zanim jednak zainstalujesz jedno z nich, zastanów się, czy potrafisz ze swojej klawiatury i myszy wycisnąć maksimum możliwości w konfiguracji, w jakiej zostały ustawione.

Gdy stukające klawisze rozdzierają ciszę...

Windows zaprojektowano z myślą o myszy - co znaczy z myślą o nieefektywnej pracy. Wielu użytkowników przeprowadza rutynowe operacje za pomocą myszy nie dlatego, że jest to najlepsza i najszybsza droga, ale dlatego, że jest to droga dla leniwych. W przeciwnym razie należy się bowiem nauczyć na pamięć skrótów klawiaturowych, a kto w dzisiejszych czasach ma na to czas?

Niemniej jednak można wskazać wiele przykładów tego, jak różne sprytne kombinacje klawiszy pozwalają zaoszczędzić czas (w dłuższej perspektywie). Powiedzmy, że chcemy na przykład przyjrzeć się właściwościom jakiegoś pliku w Eksploratorze. "Wielbiciel gryzoni" przesuwa wskaźnik myszy na nazwę pliku, klika prawym przyciskiem i wybiera z menu kontekstowego pozycję Właściwości, a zwolennik klawiszy naciska [Alt]+[Enter]. Jeśli pierwszy z nich chce zmienić atrybut pliku na "tylko do odczytu", zaznacza pole wyboru "Tylko do odczytu", a potem naciska przycisk OK. Drugi naciśnie tylko kombinację [Alt]+R] i [Enter].

Takie same typy skrótów istnieją w większości programów. Jeśli chcesz na przykład przełączyć się na tryb pogrubienia w Wordzie, klikasz przycisk Pogrubienie na pasku narzędzi albo naciskasz [Ctrl]+[B]. Jeśli chcesz cofnąć się o jedną stronę w przeglądarce Netscape Navigator, klikasz przycisk Wstecz lub naciskasz [Alt]+[strzałka w lewo].

Oczywiście twórcy Windows pozostawili nam swobodny wybór. Możemy używać tej metody, która w danej chwili nam najlepiej odpowiada. Jeśli twoja ręka spoczywa właśnie na myszy, wówczas szybciej będzie użyć myszy. Ale jeśli właśnie wpisujesz jakieś dane z klawiatury albo zajmujesz się przetwarzaniem tekstu, twoje ręce są prawdopodobnie przez większość czasu przyklejone do klawiatury. Wówczas przenoszenie jednej z nich na mysz, po to by przesunąć wskaźnik w odpowiednie miejsce ekranu, gdzie znajduje się przycisk, jest czystym marnotrawstwem czasu, energii i zdrowia.