Windows na walizkach

W systemie Windows wiele elementów ma swoje stałe miejsce. Jeśli chcesz przeorganizować system lub przenieść go do innego komputera, poniższe wskazówki pokażą ci właściwą drogę, a dodatkowe skrypty pomogą zrealizować to przedsięwzięcie


W systemie Windows wiele elementów ma swoje stałe miejsce. Jeśli chcesz przeorganizować system lub przenieść go do innego komputera, poniższe wskazówki pokażą ci właściwą drogę, a dodatkowe skrypty pomogą zrealizować to przedsięwzięcie.

Moje dokumenty, folder aplikacji (Program Files), katalog plików tymczasowych (Temp) czy ścieżka plików źródłowych - Windows ma wiele predefiniowanych ścieżek, folderów i nazw plików. Tymczasem niemalże każde z nich daje się modyfikować, choć system jawnie nie oferuje takiej opcji. Szkoda, bo w niektórych sytuacjach warto mieć możliwość przeniesienia określonych obiektów lub całego systemu w inne miejsce. Przecież wygodniej przerzucić gotową instalację do nowego peceta, niż bawić się godzinami w konfigurowanie poszczególnych aplikacji. A gdy zabraknie miejsca na bieżącej partycji, zwolnisz je, przesuwając foldery systemowe pochłaniające duże zasoby dyskowe.

98, Me, 2000, XP

1. Przemieszczanie bufora

Windows na walizkach

Windows 2000 i XP pomogą ci w przeniesieniu folderu plików tymczasowych. Wystarczy znaleźć właściwe zmienne środowiskowe i przyporządkować im nową ścieżkę (porada 1).

Folder TEMP lub TMP pełni funkcję zbiornika na pliki, które są tymczasowo potrzebne podczas instalowania aplikacji. Ponadto korzystają z niego programy, gromadząc przejściowo różne zbiory. Lokalizacja folderu plików tymczasowych zależy od wersji systemu operacyjnego. Podczas gdy Windows 98 i Me zadowala się jednym folderem (%windir%\TEMP), środowiska z rodziny NT, Windows 2000 i XP, zakładają aż dwa foldery. Katalog %windir%\TEMP jest przeznaczony na procesy systemowe, a katalog %userprofile%\USTAWIENIA LOKALNE\TEMP na dane użytkownika.

Chcąc zmienić domyślne lokalizacje katalogu plików tymczasowych, załóż najpierw folder, któremu chcesz przydzielić tę funkcję. Partycja docelowa powinna dysponować dostateczną ilością wolnego miejsca. Wystarczy obszar rzędu kilkudziesięciu do kilkuset megabajtów.

Windows 2000 i XP dysponują narzędziem, które pomoże ci w przeprowadzce folderu plików tymczasowych. Otwórz Panel sterowania i przywołaj aplet System. Kliknij kartę Zaawansowane i przycisk Zmienne środowiskowe. Przypisz zmiennym TEMP i TMP w rubryce Zmienne użytkownika dla... ścieżkę do utworzonego uprzednio katalogu. Aby wprowadzić te zmiany, musisz dysponować uprawnieniami administratora.

W Windows 98 trzeba dokonać edycji pliku AUTOEXEC.BAT, który znajduje się w głównym katalogu partycji C:. Wczytaj go w dowolnym edytorze tekstowym, np. Notatniku. Znajdź wiersze rozpoczynające się od wyrażeń set temp i set tmp. Zamień następującą po nich ścieżkę utworzonym uprzednio folderem. Jeśli w pliku brakuje wspomnianych wierszy, wstaw je w dowolnym miejscu:

set temp=<nowa_ścieżka>

set tmp=<nowa_ścieżka>

W Windows Me AUTOEXEC.BAT nie pełni funkcji pliku konfiguracyjnego. Stanowi jedynie relikt z wcześniejszych wersji systemu. Podczas uruchamiania systemu Windows wcale nie analizuje zawartości tego zbioru. Dlatego stosowne zmiany należy przeprowadzić bezpośrednio w Rejestrze. Po przywołaniu Edytora Rejestru przejdź do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\VolumeCaches\Pliki tymczasowe". Wartość ciągu "folder" jako dane ma przypisaną ścieżkę do katalogu plików tymczasowych. Kliknij dwukrotnie powyższą wartość i wpisz ścieżkę do nowego katalogu.

Zmiana zacznie obowiązywać dopiero po zrestartowaniu systemu - zarówno w Windows Me, jak i w Windows 98/2000/XP.

98, Me, 2000, XP

2. Bufor internetowy

Windows na walizkach

Lokalizację i rozmiar folderu tymczasowych internetowych zmienia się nie w ustawieniach systemowych, lecz bezpośrednio w przeglądarce Internet Explorer (porada 2).

Przeglądarka Internet Explorer ma wydzielony oddzielny bufor. Umieszcza w nim pliki ostatnio otwieranych witryn, aby przyspieszyć ich ponowne przywoływanie. W buforze znajdziesz m.in. zbiory HTML, obrazki, dźwięki, animacje w formacie Flash i pliki cookies. Przemieszczając go, możesz ulokować wszystkie pliki tymczasowe np. na dysku wirtualnym (czyli wydzielonym obszarze pamięci operacyjnej), skąd będą usuwane wraz z wyłączaniem komputera.

Uruchom Internet Explorer i otwórz menu Narzędzia | Opcje internetowe. Na karcie Ogólne znajdziesz rubrykę Tymczasowe pliki internetowe. Kliknij przycisk Ustawienia, a następnie Przenieś folder. Teraz wystarczy wskazać żądany dysk i folder. Sposób przenoszenia bufora nie różni się w poszczególnych wersjach Internet Explorera.

Zmiany zostaną wprowadzone dopiero po ponownym uruchomieniu przeglądarki.

98, Me, 2000, XP

3. Moje dokumenty - moja lokalizacja

Każda wersja Windows proponuje użytkownikowi gromadzenie wszystkich dokumentów w obrębie folderu Moje dokumenty. Znajduje się w katalogu głównym na partycji z systemem operacyjnym. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przechowywać system i dane na oddzielnych partycjach. W razie awarii lub błędnego funkcjonowania systemu możesz ponownie je zainstalować bez obawy o utratę danych. Jeszcze wygodniej przywrócić partycję z utworzonej uprzednio kopii partycji. Poza tym partycja systemowa może nie dysponować wystarczającą ilością wolnego miejsca.

Za ikoną Moje dokumenty, która figuruje na pulpicie i w oknie Eksploratora, kryje się skrót o szczególnym znaczeniu. Treść skrótu, którą stanowi folder docelowy, jest przechowywana w obrębie Rejestru. System Windows nie narzuca użytkownikowi określonego folderu, lecz pozwala zamienić domyślny na inny. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje dokumenty i wskaż polecenie Właściwości. Lokalizacja domyślna jest podana na karcie Element docelowy. Aby ją zmienić, wystarczy wpisać żądaną ścieżkę w polu tekstowym Element docelowy lub kliknąć przycisk Przenieś i wskazać żądany folder w oknie Wybieranie miejsca docelowego. System samodzielnie wprowadzi zmiany do Rejestru. W Windows Me, 2000 i XP pojawi się pytanie, czy dotychczasowe pliki mają być przeniesione do nowego folderu Moje dokumenty.

W Windows 98 musisz wykonać tę czynność ręcznie.

98, Me, 2000, XP

4. Foldery systemowe

Windows na walizkach

Nasz skrypt PCWSYSFOLDS.HTA pozwoli ci w wygodny sposób przenosić foldery systemowe zawierające pliki użytkownika (porada 4)

Środowisko Windows przewiduje stałe miejsca do przechowywania poszczególnych rodzajów danych użytkownika i dokonanych przez niego ustawień - na przykład skróty z menu Start czy zawartość pulpitu. W tabeli "Stałe lokalizacje - przemieszczanie za pomocą skryptu" zamieszczamy zestawienie takich folderów, podając opis ich zawartości. Każdy z nich możesz przenieść w inne miejsce bez uszczerbku na funkcjonalności.

Ścieżki do wspomnianych folderów są zgromadzone w dwóch kluczach Rejestru. Klucze "HKEY CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" i "HKEY CURRENT USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\User Shell Folders" zawierają po jednej wartości ciągu dla każdego folderu. Ścieżka danego folderu jest przyporządkowana danej wartości w kolumnie Dane. Zauważ, że podklucz "Shell folders" stanowi odwzorowanie klucza nadrzędnego "User Shell Folders". Zmieniając dane wartości w kluczu "User Shell Folders", przeniesiesz automatycznie domyślną lokalizację określonego folderu. Odwołania do niego - np. z poziomu aplikacji - działają jak dotychczas, bo ścieżka docelowa jest za każdym razem odczytywana z Rejestru.

Windows na walizkach

Stałe lokalizacje - przemieszczanie za pomocą skryptu

Wymienione powyżej zmiany możesz wprowadzać ręcznie lub znacznie wygodniej za pomocą naszego skryptu PCWSYSFOLDS.HTA. Po skopiowaniu pliku na twardy dysk uruchom go dwukrotnym kliknięciem. Na ekranie pojawi się lista folderów systemowych wraz z ich bieżącymi ścieżkami docelowymi. Aby zmienić lokalizację określonego folderu, kliknij przycisk Wybierz inny w wierszu z dotychczasową ścieżką. Potem wskaż żądany folder (musisz korzystać z istniejących folderów, więc w razie potrzeby musisz go uprzednio założyć). Po przydzieleniu nowych lokalizacji żądanym folderom, kliknij przycisk Zastosuj. Wówczas skrypt wykona stosowne modyfikacje Rejestru. Zwróć uwagę na to, że przeniesienie niektórych folderów wymaga restartu systemu. Szczegółowy spis znajdziesz w tabeli "Stałe lokalizacje - przemieszczanie za pomocą skryptu". Na koniec skopiuj zawartość starych folderów w ich nowe miejsca, po czym usuń je.