Windows - problemy z rozruchem komputera

Niewłaściwa konfiguracja może tak samo uniemożliwiać uruchomienie systemu Windows co uszkodzone pliki startowe. Wówczas staniesz przed koniecznością znalezienia i usunięcia przyczyn.


Włączasz komputer i widzisz na ekranie komunikaty BIOS-u, lecz na próżno czekasz na wczytanie systemu Windows. Zamiast ekranu powitalnego na monitorze jest wyświetlany czarny ekran z prostymi komunikatami w trybie tekstowym - Boot Disk Failure, NTLDR is missing lub Bootmgr is missing. Wymienione objawy świadczą o tym, że BIOS nie jest w stanie odnaleźć nośnika, z którego mógłby uruchomić system operacyjny. Inne przyczyny, które wchodzą w rachubę, to mechaniczna usterka twardego dysku, na którym jest zainstalowany system, lub uszkodzone środowisko rozruchowe systemu Windows. W poniższym artykule przedstawiamy wskazówki pomocne w zdiagnozowaniu problemu i rady, które okazują się przydatne przy naprawianiu środowiska startowego Windows. Jednak zanim zabierzesz się do dzieła, poodłączaj od komputera wszystkie urządzenia, które nie są wymagane do jego poprawnego działania. Niekiedy kieszonkowe dyski USB (pendrive) lub zewnętrzne twarde dyski uniemożliwiają wczytanie systemu Windows.

1. Sprawdzanie właściwej kolejności napędów w BIOS-ie

Przywołaj menu konfiguracyjne BIOS-u. W tym celu trzeba nacisnąć klawisz [Del], [Esc] lub [F2]. Informacja, który klawisz pozwala dostać się do BIOS-u, jest przeważnie wyświetlana przez moment na ekranie powitalnym tuż po włączeniu komputera. W przeciwnym razie sprawdź w instrukcji obsługi. Najpierw poszukaj polecenia menu, którym przywołasz listę zainstalowanych dysków, np. ATA Port Information. Sprawdź, czy w tym spisie występuje twardy dysk, z którego chcesz uruchamiać system operacyjny. Jeśli go nie ma, wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazda sieci elektroenergetycznej, otwórz obudowę komputera, po czym sprawdź, czy twardy dysk jest prawidłowo podłączony kablem zasilania i kablem transmisji danych. Jeżeli ta czynność nie przyniesie pożądanego efektu, wymontuj twardy dysk i spróbuj przetestować jego sprawność w innym pececie lub stacji dokowania USB. W sytuacji, gdy okaże się, że dysk nie jest prawidłowo rozpoznawany przez te urządzenia, prawdopodobnie masz do czynienia z mechanicznym uszkodzeniem dysku.

Jeśli natomiast twardy dysk jest wyszczególniony w BIOS-ie, przeskocz do menu, w którym ustawia się kolejność sprawdzania napędów, np. BIOS Features. Twardy dysk zawierający zainstalowany system operacyjny musi być ustawiony koniecznie na pierwszym miejscu. W razie potrzeby zmień porządek napędów i opuść BIOS, zapisując dokonane zmiany. Jeśli nie uda ci się rozwiązać problemu w ten sposób, czytaj dalej w punkcie 3.

2. Problemy ze stabilnością i rozruchem dysków SSD

Zasadniczo dysk typu SSD z technicznego punktu widzenia nie zachowuje się podczas rozruchu inaczej niż konwencjonalny dysk talerzowy. Aczkolwiek technologia SSD jest stosunkowo nowa, więc siłą rzeczy boryka się z początkowymi kłopotami. W wypadku niektórych modeli użytkownicy narzekają m.in. na częste awarie z komunikatami na niebieskim ekranie czy problemy podczas uruchamiania systemu. Przyczyną są niemal zawsze błędy w wewnętrznym oprogramowaniu dysku SSD. W razie nieprawidłowości sprawdź w internetowej witrynie producenta, czy zapewnia do pobrania nowszą wersję firmware’u. Zanim jednak dokonasz aktualizacji sporządzoną w tym celu płytą startową CD, przełącz w BIOS-ie tryb SATA z AHCI na IDE. W przeciwnym razie próba zaktualizowania firmware’u spali na panewce. Potem przywróć pierwotny tryb SATA, bo inaczej nie uda ci się uruchomić systemu Windows.

Windows 7 i 8 pozwalają utworzyć dysk naprawczy, który przydaje się w razie kłopotów z uruchamianiem systemu.

Windows 7 i 8 pozwalają utworzyć dysk naprawczy, który przydaje się w razie kłopotów z uruchamianiem systemu.

3. Ustawianie aktywnej partycji startowej

Gdy na ekranie pojawia się komunikat Boot Disk Failure lub podobny, być może w komputerze nie ma dysku z aktywną partycją. W tej sytuacji trzeba skorzystać ratunkowej płyty startowej lub dowolnego krążka instalacyjnego Windows 7 lub 8. Jeśli nie masz do dyspozycji takiej płyty, możesz utworzyć nośnik naprawczy Windows w innym komputerze. W tym celu naciśnij klawisze [Windows R], wprowadź polecenie sdclt i potwierdź przyciskiem OK. Następnie kliknij polecenie Tworzenie dysku naprawy systemu, wybierz napęd w polu listy Stacja dysków i potwierdź przyciskiem Utwórz dysk. Zastosuj się do dalszych wskazówek wyświetlanych na ekranie.

Modyfikowanie parametrów partycji za pomocą płyty awaryjnej. Poniżej demonstrujemy sposób rozwiązania problemu na przykładzie płyty awaryjnej ze środowiskiem Parted Magic. Uruchom system z tejże płyty, po czym przywołaj aplikację Gparted, klikając jej ikonę dwukrotnym kliknięciem myszy. Po chwili w oknie pojawi się słupek przedstawiający w postaci graficznej układ partycji na bieżącym dysku, a poniżej zwyczajna lista partycji z wyszczególnieniem podstawowych parametrów (etykieta, rozmiar, poziom zapełnienia itd.). Jeśli w twoim komputerze jest kilka dysków, wybierz właściwy, wskazując go w menu GParted | Devices (GParted) | Urządzenia) lub w polu listy, która znajduje się w prawym górnym narożniku okna.