Windows - reaktywowanie systemu i aplikacji

Gdy zabraknie klucza do danego oprogramowania, nie uda ci się go ponownie zainstalować. Pokażemy ci, jak w wygodny sposób tworzyć zapasowe kopie swoich numerów seryjnych.


Z biegiem lat w komputerze zbiera się dużo oprogramowania. Obok systemu Windows i pakietu Microsoft Office są w nim zapewne zainstalowane pełne wersje komercyjnych aplikacji lub nabytych wraz z czasopismami. Masz pecha, gdy twardy dysk ulegnie uszkodzeniu lub gdy z innych przyczyn staniesz przed koniecznością ponownego zainstalowania systemu Windows. Chcąc umieścić w komputerze to samo oprogramowanie, nie obejdziesz się bez jego numerów seryjnych.

Windows - reaktywowanie systemu i aplikacji

Program Recover Keys potrafi ustalić nie tylko dane aktywacji systemu Windows, lecz także klucze ponad 3000 różnych aplikacji zainstalowanych w dowolnym egzemplarzu Windows zainstalowanym w komputerze lokalnym lub zdalnym podłączonym do sieci.

Numery te mogły figurować w starym czasopiśmie lub na pudełku, które dawno temu powędrowało do kosza na śmieci. A może otrzymałeś niektóre z nich w wiadomościach e-mailowych. Krótko mówiąc - odnalezienie ich wszystkich okazuje się nie lada przedsięwzięciem. W poniższym materiale objaśniamy, jak archiwizować klucze do większości aplikacji i jak zreaktywować zainstalowany system Windows i pakiet Microsoft Office, nie łącząc się poprzez Internet z producentem.

Zobacz również:

  • Windows 12 - wymagania, data premiery, cena [03.06.2023]
  • Najlepsze gry i aplikacje dla dzieci na iPhone'a i iPada. Nauka i zabawa na wyciągnięcie ręki

1. Archiwizowanie kluczy Windows i aplikacji

Za pomocą pełnej wersji narzędzia Recover Keys (wersja demonstracyjna) możesz ustalić i zapisać numery seryjne ponad 3000 różnych aplikacji kilkoma kliknięciami myszy. Dane programy muszą, rzecz jasna, być zainstalowane w twoim systemie i odblokowane. Recover Keys nie służy do łamania zabezpieczeń, obchodzenia czynności rejestracyjnych ani aktywacyjnych, lecz potrafi tylko odczytać aktualne numery seryjne.

Używanie narzędzia Recover Keys. Uruchom program instalacyjny narzędzia Recover Keys i zastosuj się do poleceń kreatora. Po zakończeniu czynności instalacyjnych uruchom narzędzie i kliknij polecenie Skanuj komputer lokalny. Wówczas Recover Keys przeanalizuje rejestr twojego systemu Windows - niezależnie od tego, czy masz zainstalowaną wersję 32-bitową czy 64-bitową.

Skanowanie innego systemu Windows

Za pomocą narzędzia Recover Keys możesz także odczytać numery seryjne oprogramowania zainstalowanego w obrębie innego systemu Windows w twoim komputerze. Aby to zrobić, kliknij w oknie preselekcji Skanuj inny system Windows. Następnie wskaż folder, w którym jest zainstalowany żądany system Windows i potwierdź przyciskiem OK. Przywołując polecenie Skanuj komputer zdalny możesz przeanalizować inny komputer podłączony do swojej sieci lokalnej, w którym masz uprawnienia administratora. Funkcja ta widnieje w oknie preselekcji, a także w głównym oknie programu - wystarczy kliknąć ikonę przedstawiającą dwa monitory.

Jeśli masz jednostanowiskową licencję Recover Keys, możesz badać nią tylko jeden komputer. W tym wypadku zaznacz wpis Komputer lokalny na liście i kliknij przycisk Usuń. Potem kliknij strzałkę obok wpisu Dodaj i wybierz system, który chcesz poddać analizie.

Gdy upora się z tym zadaniem, wyświetli listę wykrytych aplikacji i ich numerów seryjnych. Kliknij ikonę dyskietki, która znajduje się w lewym górnym narożniku okna, aby zapisać tenże wykaz. Na ekranie pojawi się menu z możliwością wyboru jednego z wielu formatów plików. Kliknij nazwę żądanego formatu, po czym wskaż folder docelowy, wpisz nazwę pliku i zapisz go. Teraz możesz otworzyć plik i sprawdzić, czy wszystko poszło po twojej myśli.

Pamiętaj o tym, aby nie przechowywać utworzonego w ten sposób pliku tylko na twardym dysku swojego komputera. W razie ewentualnej awarii twardego dysku stracisz dostęp do bazy swoich numerów seryjnych. Najlepiej umieść go w jednym z serwisów internetowych oferujących powierzchnię dyskową lub na kieszonkowym dysku USB (lecz umieść go w bezpiecznym miejscu).

Zaawansowane funkcje. W niektórych aplikacjach sam numer seryjny nie wystarcza do odblokowania. Oprócz niego potrzebny jest jeszcze dodatkowy klucz uwierzytelniający lub nazwa użytkownika bądź organizacji. Aby włączyć wyświetlanie także i tych informacji, naciśnij klawisz [F9], po czym zaznacz dwukrotnym kliknięciem w nowym oknie nazwy kolumn Klucz autoryzacji, Firma, Użytkownik i ID produktu.

Narzędzie automatycznie aktualizuje listę oprogramowania przy każdym uruchomieniu. W większości aplikacji dodatkowe kolumny będą puste lub ukaże się w nich wpis N/A. Jednak w niektórych wypadkach figuruje tu ważna informacja, która okaże ci się wyjątkowo przydatna, gdy konieczne stanie się ponowne zainstalowanie oprogramowania. Zapisz tę rozszerzoną wersję tabeli i późniejsze aktualizacje, jak opisaliśmy powyżej.

Informacja dodatkowa. Jeśli chcesz znaleźć w tabeli numer seryjny określonej aplikacji, wystarczy kliknąć ikonę lupy w głównym oknie Recover Keys, a następnie wpisać nazwę programu i potwierdzić przyciskiem Znajdź następny.

Windows - reaktywowanie systemu i aplikacji

Najpierw narzędzie Recover Keys bada rejestr Windows w poszukiwaniu numerów seryjnych zainstalowanego oprogramowania i rozszyfrowuje je. Potem wyświetla znalezione numery w przejrzystej tabeli. Aby ją zapisać, kliknij ikonę dyskietki i wybierz żądany format.

2. Reaktywowanie systemu Windows bez internetu

Użytkownicy komputerów klasy PC instalują na nowo swój system Windows przeciętnie co sześć do dwunastu miesięcy. W tej sytuacji konieczność aktywowania systemu za każdym razem okazuje się nadzwyczaj uciążliwa. Tymczasem czynność ta wcale nie jest nieodzowna. Stosując odpowiednią sztuczkę, możesz utworzyć zapasową kopię całego bloku aktywacyjnego Windows, a po ponownym zainstalowaniu odtworzyć go z użyciem tego samego klucza aktywującego na tej samej platformie sprzętowej.

Archiwizowanie bloku aktywacyjnego w Viście i Windows 7. W obu najnowszych edycjach środowiska Windows zapasową kopię bloku aktywacyjnego utworzysz i przywrócisz za pomocą Advanced Tokens Manager. Po pobraniu rozpakuj archiwum do dowolnego folderu na twardym dysku. Następnie uruchom plik instalacyjny. Zanim ujrzysz okno instalatora, musisz potwierdzić zapytanie modułu Kontrola konta użytkownika.

Windows - reaktywowanie systemu i aplikacji

Kliknij polecenie Restore Activation w programie Advanced Tokens Manager, aby aktywować nowo zainstalowany system Windows.

W oknie narzędzia Advanced Tokens Manager ujrzysz lokalizację pliku aktywacyjnego tokens.dat przy wpisie Tokens. Natomiast w polu CRC32 widnieje suma kontrolna. Ten cyfrowy podpis gwarantuje, że plik aktywujący nie może zostać podmieniony. Wówczas system Windows zażądałby ponownego aktywowania. Poniżej ujrzysz numer seryjny zainstalowanego systemu Windows. Klikając przycisk Backup Activation, zapiszesz plik tokens.dat, numer seryjny i sumę kontrolną w folderze podrzędnym Windows Activation Backup folderu, w którym jest zainstalowany Advanced Tokens Manager.

Zanim zabierzesz się do ponownego instalowania Windows, skopiuj ten folder wraz ze wspomnianym podfolderem (i zarchiwizowanymi w nim danymi wymaganymi do ponownej aktywacji) na pendrive lub twardy dysk, który pozostanie nietknięty podczas przeinstalowywania systemu. Potem możesz zainstalować Vistę lub Windows 7, nie wpisując numeru seryjnego. Gdy się z tym uporasz, raz jeszcze uruchom Advanced Tokens Manager, po czym kliknij kolejno Restore Activation | Tak | OK.

Nowa kopia po zmianach sprzętowych

Konieczność aktywowania systemu Windows jest powiązana ze sprzętem. Jeśli wymienisz więcej niż trzy podstawowe podzespoły komputera, musisz ponownie aktywować system. Dlatego po każdej większej zmianie konfiguracji swojej platformy sprzętowej powinieneś utworzyć nową kopię rezerwową danych wymaganych do ponownego aktywowania systemu. W wypadku Windows XP wystarczy raz jeszcze wykonać czynności opisane powyżej. Natomiast w Viście i Windows 7 kliknij przycisk Delete Backup w oknie programu Advanced Tokens Manager. Następnie kliknij Backup Activation, aby sporządzić nową kopię.

Archiwizowanie bloku aktywacyjnego Windows XP. W Windows XP musisz ręcznie sporządzać kopię plików aktywujących. Otwórz w tym celu folder \Windows\System32, zaznacz plik wpa.dbl (a także plik wpa.bak, jeśli jest w podanym folderze), po czym skopiuj je do schowka za pomocą skrótu klawiaturowego [Ctrl C]. Następnie przeskocz do folderu na dysku, który podczas ponownego instalowania Windows pozostanie nienaruszony (np. kieszonkowy dysk USB) i wklej tu powyższe pliki skrótem klawiaturowym [Ctrl V].

Nie uda ci się zainstalować Windows XP, nie podając numeru seryjnego. Wpisz koniecznie ten sam, którego użyłeś podczas poprzedniego instalowania. Potem uruchom Windows w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, naciskaj wielokrotnie klawisz [F8] tuż po włączeniu komputera, a gdy pojawi się menu rozruchowe, wybierz opcję Tryb awaryjny i potwierdź klawiszem [Enter]. Po uruchomieniu systemu przywołaj dysk, na którym zapisałeś pliki wpa.dbl i wpa.bak i skopiuj je do schowka. Następnie otwórz folder \Windows\System32 i wklej wspomniane pliki. Teraz trzeba jeszcze tylko zrestartować system.

Pliki instalacyjne oprogramowania

Do ponownego zainstalowania aplikacji nie wystarczą same dane aktywacyjne i numery seryjne. Nie obejdziesz się, rzecz jasna, bez plików instalacyjnych. Jeśli nie uda ci się znaleźć swoich starych wersji, spróbuj znaleźć je na stronie www.softonic.pl. Oferuje wiele starych wersji oprogramowania. Jeżeli poszukiwania okażą się bezowocne, skontaktuj się z producentem aplikacji i poproś o przesłanie plików instalacyjnych. Jeśli nie zechce lub nie będzie w stanie ci pomóc, pozostają ci poszukiwania w serwisach wymiany plików takich jak np. www.rapidshare.com.

3. Reaktywowanie pakietu Microsoft Office bez internetu

Wielu użytkowników korzysta z pakietu Microsoft Office. Po ponownym zainstalowaniu także i to oprogramowanie wymaga ponownego aktywowania. Dane aktywacyjne, które są nieodzowne do ponownego zainstalowania pakietu, możesz zarchiwizować i odtworzyć za pomocą narzędzia OPA-Backup.

Używanie programu OPA-Backup. Najpierw rozpakuj archiwum do dowolnego folderu na twardym dysku i uruchom, klikając dwukrotnie plik opabackup31.exe. W oknie aplikacji wybierz z pola listy zainstalowaną wersję pakietu Office, której dane aktywacyjne chcesz zapisać w kopii zapasowej. Potwierdź przyciskiem Next. W następnym oknie kliknij przyciski Make a backup i Next. W ostatnim oknie kliknij przycisk ..., po czym wybierz folder docelowy na kopię zapasową. Możesz np. wskazać folder, do którego rozpakowałeś zawartość archiwum OPA-Backup. Gdy potwierdzisz przyciskiem Next, narzędzie rozpocznie archiwizowanie. Potem skopiuj folder zawierający rezerwowy duplikat danych aktywacyjnych na dysk, który pozostanie nienaruszony w trakcie ewentualnego przeinstalowania systemu Windows (np. na pendrive).

Windows - reaktywowanie systemu i aplikacji

Program OPA-Backup, który potrafi tworzyć zapasową kopię danych aktywacyjnych Microsoft Office, zna wiele wersji tego popularnego pakietu biurowego.

Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office na tej samej platformie sprzętowej i z użyciem tego samego klucza uruchom narzędzie OPA-Backup, ponownie wybierz stosowną wersję Office’a w polu listy i kliknij przycisk Next. W następnym oknie wybierz opcję Restore a backup i potwierdź przyciskiem Next. Po kliknięciu przycisku ... wskaż jako lokalizację źródłową folder programu OPA-Backup (ten, w którym zapisałeś zapasową kopię plików aktywujących). Kliknij przycisk Next. Teraz pojawi się lista zapasowych kopii. Zaznacz na niej tę, której zawartość chcesz przywrócić (prawdopodobnie najnowszą) i potwierdź kliknięciem Next.

Użytkownikom, którzy są zainteresowani tematyką kluczy oprogramowania, polecamy artykuły Rekonstrukcja klucza produktu, Zagubiony klucz, a także Jak ustalić zagubiony lub zapomniany klucz swojej sieci WLAN


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: