Windows - uszkodzone konta użytkownika

Gdy użytkownikowi nie udaje się zalogować do Windows, wcale nie oznacza to, że uległ uszkodzeniu cały system i wymaga ponownego zainstalowania. Niektóre awarie dotyczą tylko pojedynczych kont użytkowników.


Usterka profilu użytkownika objawia się zazwyczaj w podobny sposób. Gdy wpiszesz hasło logowania i naciśniesz [Enter], ujrzysz komunikat Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika. Następnie system powróci do ekranu logowania.

Kłopoty z logowaniem się w Windows zdarzają się najczęściej po dokonaniu istotnych zmian w systemie takich jak np. obszerne aktualizacje przy użyciu funkcji Windows Update. Do uszkodzenia konta może dojść także wskutek niespodziewanego zawieszenia się systemu lub po nagłym przerwaniu zasilania. Oprócz tego wady mogą być spowodowane nierzetelnymi aplikacjami służącymi do zwiększania wydajności i porządkowania systemu, które w praktyce przynoszą więcej kłopotów niż korzyści. Wiele powtarzających się objawów awarii wskazują tylko na problemy dotyczące pojedynczych kont użytkownika lub z usługą systemu Windows odpowiedzialną za zarządzanie profilami użytkowników.

Zobacz również:

  • Awaria w PKO Bank Polski? Problemy z dostępem do serwisu
  • Znowu! MIUI 12.5 Enhanced psuje POCO F3. Co się dzieje?

Usunięcie tych problemów wcale nie musi oznaczać uciążliwego i czasochłonnego instalowania od nowa całego systemu. Problem z uszkodzonym profilem użytkownika w Windows możesz rozwiązać zasadniczo na dwa sposoby – tworząc nowy profil, do którego skopiujesz dane użytkownika zgromadzone w pierwotnym profilu lub naprawiając uszkodzony profil.

Uwaga! W niektórych wypadkach próba naprawy uszkodzonego profilu prowadzi do utraty danych. Przed wykonaniem opisanych czynności zalecamy więc wykonanie zapasowej kopii całego dysku lub przynajmniej najcenniejszych plików. Oprócz odpowiedniej aplikacji potrzebny ci będzie drugi dysk o wystarczającej pojemności, a może nawet drugi komputer (jeśli nie uda ci się uruchomić systemu Windows). Przed rozpoczęciem naprawy warto ponadto utworzyć kopię Rejestru z poziomu trybu awaryjnego. Radzimy skorzystać najpierw z metody pierwszej – sposobu nr 2 użyj w ostateczności, gdy pierwszy zawiedzie.

Uszkodzony profil Windows – zakładanie nowego profilu

Gdy nie można zalogować się w zwyczajny sposób na swoim koncie użytkownika, potrzebne jest dodatkowe konto, aby można było ustalić przyczynę awarii i usunąć ją. Wspomniane konto powinno dysponować uprawnieniami administratora. Jeśli nie utworzyłeś takiego konta zawczasu, jeszcze nic straconego. W Windows Vista/7/8 można stosunkowo niewielkim nakładem pracy odblokować wewnętrzne konto administratora. W tym celu naciśnij klawisz [F8] tuż po włączeniu komputera, po czym wybierz opcję Tryb awaryjny z wierszem polecenia w menu rozruchowym. W tym trybie Windows powinien działać bez zarzutu nawet przy poważnych problemach z kontami użytkownika. Gdy na ekranie pojawi się wiersz polecenia, wpisz

net user administrator /active:yes

Po ponownym zrestartowaniu systemu (tam razem w normalnym trybie) na ekranie logowania pojawi się nowe konto o nazwie Administrator. Zalogowanie się na nim nie wymaga wprowadzania hasła.

1. Otwórz Panel sterowania i przywołaj kategorię Konta użytkowników i Filtr rodzinny. Kliknij Konta użytkowników.

2. Kliknij polecenie Zarządzaj innym kontem. W razie potrzeby wpisz wymagane hasło.

3. Kliknij polecenie Utwórz nowe konto i wpisz dowolną nazwę. Musi różnić się od nazwy uszkodzonego konta, lecz później możesz ją zmienić, gdy zechcesz przywrócić poprzednią nazwę.

4. Uruchom ponownie system.

5. Skopiuj pliki użytkownika ze starego do nowego profilu. Najlepiej wykonać tę czynność z poziomu konta administratora lub konta Gość, nie zaś z utworzonego przed chwilą. W razie potrzeby włącz jedno z tych kont.

6. Przeskocz do uszkodzonego konta użytkownika, otwierając okno Eksploratora i klikając dwukrotnie ikonę dysku, na którym jest zainstalowany Windows, a następnie folder Użytkownicy. Znajdź folder zawierający twoje stare konto użytkownika i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij dwukrotnie folder Moje dokumenty.

7. Najlepiej kopiować z osobna zawartość każdego podfolderu. W ten sposób od razu dokonasz porządków na dysku. Jeśli jednak zachcesz skopiować za jednym zamachem całą zawartość, wyłącz uprzednio wyświetlanie ukrytych plików i folderów. Upewnij się, że nie skopiujesz plików Ntuser.dat, Ntuser.dat.log i Ntuser.ini, ani ich odmian. Aby je zobaczyć, naciśnij klawisz [Alt], wskaż menu Narzędzia | Opcje folderów, przeskocz na kartę Widok i zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

Pamiętaj o skopiowaniu całej korespondencji e-mail zgromadzonej na dysku lokalnym. Wykonaj tę czynność zgodnie ze wskazówkami producenta programu pocztowego. Nie usuwaj uszkodzonego profilu użytkownika, dopóki nie upewnisz się, że skopiowałeś z niego wszystkie pliki, które są ci potrzebne.

8. Po skopiowaniu wszystkich plików do nowego profilu użytkownika (jego podfolder znajduje się w tym samym folderze co uszkodzony profil) zrestartuj system i zaloguj się w nowym profilu.

Ten sam efekt można uzyskać także w Windows 8, jednak droga do trybu awaryjnego jest w tym środowisku znacznie dłuższa. Jeśli jesteś zalogowany na jakimś koncie, przywołaj najpierw menu paska bocznego (menu przywieszek), kliknij pole Ustawienia, a następnie pole Zasilanie. Naciśnij klawisz [Shift], i przytrzymując go wybierz polecenie Uruchom ponownie. W przeciwnym razie kliknij pole z ikoną wyłącznika, które znajduje się w prawym dolnym narożniku ekranu logowania, i przytrzymując naciśnięty klawisz [Shift], wskaż polecenie Uruchom ponownie.

Podczas ponownego uruchamiania na ekranie pojawi się menu rozruchowe. Kliknij w nim kolejno pola Rozwiąż problem | Opcje zaawansowane | Ustawienia uruchamiania | Uruchom ponownie. Teraz system zainicjuje ponowne uruchamianie, a w kolejnym menu rozruchowym trzeba nacisnąć klawisz [F6] lub cyfrę [6] na klawiaturze numerycznej, aby dostać się do trybu awaryjnego z wierszem polecenia.