Windows - wielka migracja

Wymiana twardego dysku lub komputera wiąże się z godzinami mozolnego instalowania sytemu i niezbędnego oprogramowania. Podpowiemy ci, w jaki sposób szybciej przenieść swój wypróbowany system na nowy dysk twardy.


Czy nadszedł najwyższy czas na nowy dysk, bo stary pęka w szwach od nadmiaru danych? I nie masz nigdy czasu na ponowne instalowanie systemu? Żaden problem! Dysponując poniższą instrukcją w mgnieniu oka przemieścisz Windows, aplikacje, pliki użytkownika i ustawienia na nowy dysk.

A może chcesz przenieść swój system na nową platformę sprzętową? Zmiana podzespołów nie sprzyja przeprowadzce systemu. Za pomocą naszych wskazówek pokonasz przeszkody i dopniesz swego. W efekcie będziesz mógł uruchomić swój Windows z ustawieniami, do których przywykłeś, także w nowym komputerze.

Zobacz również:

  • Windows 11 - build 22463 wprowadza liczne poprawki, w tym paska zadań
  • Telegram przeniesie Twoje konwersacje z WhatsApp

1. Przenoszenie systemu na nowy dysk

Windows - wielka migracja

W oknie EaseUs Todo Backup Disk 1 to twój stary dysk systemowy. Poszczególne bloki to partycje. Upewnij się, że wybrałeś właściwy dysk. Disk 2 to twój nowy dysk. Partycje są utworzone wg struktury ze starego dysku. W trakcie kopiowania dotychczasowa zawartość tego dysku ulegnie bezpowrotnie utraci

Najpierw zamontuj nowy dysk jako dodatkowy napęd w komputerze i podłącz wszystkie kable. Następnie uruchom system i zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.

Etap 1. Zainstaluj angielskojęzyczny program EaseUs Todo Backup i uruchom go. Kliknij polecenie Clone Disk. W oknie Source hard disk zaznacz stary dysk, którego zawartość chcesz przenieść na nowy napęd. Potwierdź przyciskiem Next. W oknie Destination hard disk wskaż nowy dysk, na który chcesz skopiować pliki ze starego dysku. Ponownie potwierdź przyciskiem Next.

Na ekranie pojawi się okno Hard disk drives layout. Ujrzysz w nim strukturę partycji starego i nowego dysku. Sprawdź raz jeszcze, czy na pewno wybrałeś właściwe dyski. Jeśli przez omyłkę wskażesz nowy dysk jako źródłowy, a stary jako docelowy, wszystkie dane ulegną utracie. Kliknij przycisk Next. Przyciskiem Yes potwierdzisz, że dane, które znajdują się na dysku docelowym, mogą zostać usunięte w trakcie wykonywania kolejnej operacji. Czas kopiowania zależy przede wszystkim od ilości danych zgromadzonych na starym dysku.

Etap 2. Zamknij system, po czym wymontuj stary dysk z komputera lub po prostu odłącz go. Jeśli zarówno stary jak i nowy dysk to modele IDE, nowy napęd należy podłączyć do komputera wtyczką poprzedniego dysku. Skonfiguruj nowy dysk za pomocą zworek tak jak stary. Przeważnie jest to dysk nadrzędny (tzw. master). Jeżeli natomiast nowy dysk to model SATA i podłączyłeś go do gniazda SATA, nie musisz go przełączać. Następnie spróbuj uruchomić system. Jeśli uda ci się wykonać to bez problemu, kontynuuj w punkcie Etap 4.

Etap 3. Jeżeli próba uruchomienia systemu z nowego dysku nie powiedzie się, zaktualizuj środowisko rozruchowe systemu Windows. Włóż w tym celu instalacyjną płytę CD/DVD Windows do napędu i uruchom z niej system. W razie problemów być może trzeba zmienić w BIOS-ie kolejność sprawdzania napędów. Aby przywołać menu konfiguracyjne BIOS-u, naciśnij klawisz(e) wyświetlany/e na ekranie podczas rozruchu (w większości wypadków jest to klawisz [Del], [F1], [F2] lub [F10], a niekiedy trzeba przytrzymać klawisze [Ctrl] i [Alt], po czym nacisnąć klawisz [Esc]). W BIOS-ie znajdź menu o nazwie Advanced Bios Features, Boot Sequence, Boot lub podobnej. Przesuń w nim element CD-ROM Drive na pierwsze miejsce na liście. Użyj do tego celu klawiszy podanych na ekranie (w większości wypadków są to klawisze [Page Up] i [Page Down]). Nazwy menu i opcji mogą odbiegać od powyższych zależnie od wersji BIOS-u. Następnie zapisz nowe ustawienia i zrestartuj system. Teraz powinien pojawić się kreator instalowania Windows.

W Viście i Windows 7 potwierdź pierwsze okno dialogowe przyciskiem Dalej. W drugim wybierz opcje naprawy komputera. Już wtedy Vista lub Windows 7 powinny wykryć kłopoty uniemożliwiające rozruch. Wskaż opcję naprawy i ponownego uruchomienia systemu, aby usunąć problem. Po wykonaniu tej operacji Windows będzie uruchamiał się bez zarzutu. Jeśli mechanizm automatycznego wykrywania problemów nie pojawi się na ekranie, przejdź do kolejnego okna i wskaż ekran wiersza poleceń. Następnie wpisz następujące polecenie:

Bootrec /FixMbr

Naciśnij klawisz [Enter] i wpisz polecenie

Bootrec /FixBoot

Potwierdź klawiszem [Enter], po czym wprowadź polecenie

Bootrec /RebuildBcd

Po raz kolejny naciśnij klawisz [Enter] i potwierdź klawiszem [T] każdy z wykrytych egzemplarzy zainstalowanych systemów Windows. Zamknij okno wiersza poleceń, a następnie ponownie uruchom system.

W systemie Windows XP musisz nacisnąć klawisz [R]. W ten sposób przywołasz konsolę odzyskiwania. Następnie naciśnij kolejno klawisze [1] i [Enter], aby zalogować się w wykrytym środowisku Windows XP. System poprosi cię o wpisanie hasła dostępu do konta administratora. Jeżeli jesteś użytkownikiem Windows XP Home Edition, prawdopodobnie nigdy nie ustawiałeś hasła administratora. W tym wypadku po prostu naciśnij klawisz [Enter]. Następnie wprowadź polecenie

Fixmbr

Naciśnij klawisz [Enter], po czym wpisz kolejne polecenie

Fixboot

Gdy potwierdzisz klawiszem [Enter], wprowadź polecenie

Bootcfg /rebuild

Windows - wielka migracja

Kliknięciem myszy wskaż swoją nagrywarkę oknie Bootable Media Builder programu EaseUs Todo Backup i potwierdź przyciskiem Proceed.

Kolejny raz naciśnij [Enter], a następnie potwierdzaj przyciskiem [T], aby dołączyć każdy z wykrytych egzemplarzy zainstalowanego systemu Windows do menu rozruchowego. Wpisz nazwę, pod którą dany system ma figurować we wspomnianym menu rozruchowym, np. XP Home Edition. Pole na opcje wczytywania, o które spyta instalator, możesz pozostawić puste. Potwierdź klawiszem [Enter]. Wpisz polecenie exit, aby dokonać ponownego rozruchu komputera. Teraz twój pecet powinien bez problemu uruchomić Windows XP.

Etap 4. Program Aeseus Todo Backup przeniesie strukturę partycji ze starego dysku na nowy w trybie 1:1. Chcąc skorzystać z większej pojemności nowego dysku, musisz odpowiednio powiększyć partycje. Zrobisz to na przykład za pomocą programu EaseUs Partition Master Home Edition. Zainstaluj i uruchom tę aplikację. W głównym oknie programu zaznacz partycję na nowym dysku, którą chcesz powiększyć, i kliknij przycisk Resize/Move. Następnie kliknij prawy koniec słupka i przeciągnij go do żądanego rozmiaru (lub do maksymalnego dostępnego rozmiaru). Potwierdź przyciskiem OK. Aby zainicjować operację zmiany rozmiaru partycji, wskaż Apply i potwierdź przyciskiem Yes.