Witryny na dysku

Przeglądanie witryn WWW offline ma wiele zalet - jest szybkie, wygodne i ... nie trzeba płacić za każdą minutę połączenia. Istnieje wiele programów, które sprawnie zapisują zawartość witryny na twardym dysku. Jednym z nich jest SurfSaver.

Przeglądanie witryn WWW offline ma wiele zalet - jest szybkie, wygodne i ... nie trzeba płacić za każdą minutę połączenia. Istnieje wiele programów, które sprawnie zapisują zawartość witryny na twardym dysku. Jednym z nich jest SurfSaver.

SurfSaver, bezpłatny dodatek do przeglądarki internetowej (znajdziesz go na naszym krążku 2/2000), jest bardzo wygodnym narzędziem pomagającym zbierać, organizować i przechowywać informacje zdobywane w Sieci. To małe narzędzie kryje w sobie wiele możliwości, z których przedstawimy przynajmniej kilka.

Instalacja SurfSavera jest prosta i szybka. Po restarcie systemu otwierany jest plik HTML zawierający opis najważniejszych zagadnień związanych z programem. SurfSaver nie istnieje jako samodzielna aplikacja tzn. nie widać jej ikon ani na Pulpicie Windows, ani w menu Programy. Dostęp do SurfSavera możliwy jest bowiem wprost z przeglądarki, w której pojawia się dodatkowy przycisk (który wygląda zresztą inaczej w IE i inaczej w Netscape Navigatorze). Po kliknięciu tego przycisku wewnątrz okna przeglądarki pojawia się dodatkowy panel, zawierający zestaw przycisków z opcjami SurfSavera.

SurfSaver dzieli okno przeglądarki na trzy części.

SurfSaver dzieli okno przeglądarki na trzy części.

Podstawowym zadaniem SurfSavera jest zapisywanie stron WWW na dysk do przeglądania w trybie offline. Gdy znajdziemy stronę WWW na tyle interesującą, by zapisać ją na własny twardy dysk, wystarczy uruchomić SurfSavera i kliknąć przycisk Save. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego z opcjami zapisu. Można teraz zmienić tytuł strony, dodać kilka słów kluczowych (ważne, gdy zbiory stron na dysku staną się obszerne i konieczne będzie użycie wyszukiwania) i opis witryny.

Jedną z najważniejszych opcji, które trzeba ustawić w tym oknie, jest "głębokość" zapisywania strony, czyli liczba kolejnych hiperłączy, które będą otwierane, a zawartość odpowiednich stron zapisywana jako część witryny (wybierz opcję Linked Pages i ustaw wartość w polu obok). Możemy ponadto wybrać tylko zapisywanie stron znajdujących się w obrębie jednej witryny WWW lub dołączanie do witryny także stron znajdujących się w obrębie tego samego adresu URL, o ile prowadzą do nich łącza ze strony początkowej. Jeżeli chcemy zapisać zawartość tylko jednej, widocznej w przeglądarce strony HTML, należy zaznaczyć opcję Current Page. Dodatkowo można zdecydować, czy na dysku mają być także zapisane pliki graficzne powiązane ze stronami HTML. Opcję tę warto wyłączyć, gdy zależy nam tylko na informacji tekstowej, a strony zawierają dużo bannerów.

Przed zapisaniem witryny należy wybrać folder, w którym zostanie ona umieszczona. Można wybrać jeden z domyślnych folderów utworzonych podczas instalacji SurfSavera, lepiej jednak dodać własne, które pomogą zachować porządek w przyszłości (witryn zapisanych na dysku może przybywać bardzo szybko). Aby dodać lub usunąć własne foldery, użyj przycisków w lewym górnym rogu okna SurfSaver Save. Utworzone foldery można przenosić - wystarczy kliknąć ikonę folderu i przeciągnąć ją w wybrane miejsce - ale nie wszystkie kombinacje są dopuszczalne - nie jest np. możliwa zmiana położenia domyślnych folderów programu.

Zapisywanie witryny nie musi wiązać się z czasochłonną procedurą. Można po prostu użyć przycisku QuickSave - po jednym kliknięciu strona zostanie pobrana i zapisana na twardym dysku. Wcześniej jednak warto zmienić folder, do którego zapisywane będą strony WWW po kliknięciu QuickSave. W tym celu użyj przycisku Options, zaznacz opcję Folder w ramce QuickSave, kliknij przycisk Browse i wybierz jeden z dostępnych na twardym dysku folderów.

Oprócz zapisywania witryny do przeglądania w trybie off-line, SurfSaver oferuje zaawansowane możliwości przeszukiwania i przeglądania utworzonych wcześniej zbiorów - służy do tego opcja Search. Należy pamiętać, że SurfSaver nie zapisuje stron w postaci HTML! Taka możliwość oczywiście istnieje (o czym później), ale po wykonaniu polecenia Save lub QuickSave strony zapisane są w wewnętrznym formacie SurfSavera. Tak więc najprostszą i najszybszą metodą przeglądania zapisanych stron jest użycie opcji Search. Po jej uruchomieniu pojawi się okno dialogowe, w którym należy zaznaczyć foldery, które chcemy przeszukać, wpisać poszukiwany ciąg znaków z pól obszaru Search for i kliknąć przycisk Search. Jeśli chcemy po prostu uzyskać listę dostępnych do przeglądania stron, wystarczy kliknąć przycisk List All. Można także zaznaczyć opcję Select All, jeżeli nie wiadomo, w którym folderze znajduje się poszukiwana strona.

Wyniki poszukiwania wyświetlane są w dodatkowym, kolejnym oknie przeglądarki w postaci listy. SurfSaver jest bezpłatny, ale wyświetla bannery reklamowe - właśnie w oknie wyników poszukiwania - dobrze więc zmaksymalizować okno przeglądarki przed rozpoczęciem przeszukiwania stron, aby banner nie zabierał zbyt wiele miejsca liście znalezionych witryn. Maksymalizacja jest ważna jeszcze z jednego powodu - okno wyników poszukiwania można zamknąć tylko za pomocą przycisku w jego prawym górnym rogu, który pozostanie niewidoczny, jeśli okno przeglądarki będzie za małe.

Na koniec warto wspomnieć o metodzie zapisywania pobranych witryn w formacie HTML. Aby tego dokonać, należy w oknie wyników poszukiwania wybrać witrynę, kliknąć przycisk Edit, a następnie Save As. Teraz wystarczy wybrać folder i kliknąć OK.