Wkurzające "ulepszacze" Windows i Office

Windows i MS Office oferują automatyczne mechanizmy, mające ułatwiać pracę i oszczędzać czas - inteligentne foldery, samoczynne procesy, samodzielne funkcje korygujące, itp. Jednak większość z nich irytuje, a nie przynosi żadnego pożytku.


System operacyjny Windows i pakiet biurowy Office kryją w sobie wiele przydatnych automatów. Mechanizm w Wordzie korygujący niepoprawnie wpisane wyrazy jest zasadniczo praktyczny i wymaga najwyżej precyzyjnego dostrojenia do własnych potrzeb. Tymczasem inne automaty, takie jak wysyłanie danych do producenta przez sam Windows lub Windows Media Player, są postrzegane przez większość użytkowników jako próba szpiegowania.

Na następnych stronach opisujemy, jak wyłączyć lub przełączyć najbardziej irytujące funkcje w obecnych wersjach Windows i Office’a. Przeważnie można bardzo łatwo zablokować uciążliwe automaty, tylko w niektórych wypadkach trzeba poszperać w rejestrze.

Zobacz również:

  • Używasz Windows 7 lub Windows 8.1? To dobra wiadomość

Windows XP, Vista, 7

Ujednolicanie widoków folderów

W ustawieniu domyślnym Windows nie wyświetla zawartości wszystkich folderów w taki sam sposób. W wypadku folderów, które zawierają w głównej mierze zdjęcia i obrazki, Eksplorator sam włącza widok miniatur. Dla folderów z klipami filmowymi wybiera automatycznie podgląd wideo, a przy tych z muzyką uaktywnia specyficzny widok szczegółów. Brak w nim zwyczajnych właściwości pliku, takich jak typ czy rozmiar, za to są informacje typowe dla utworów muzycznych (np. tytuł, wykonawca i album) - pod warunkiem, że są zapisane w poszczególnych plikach.

Jeśli opisany powyżej automatyczny wybór pokazywania folderów wydaje ci się bardziej irytujący niż użyteczny, powinieneś ujednolicić wygląd wyświetlania wszystkich folderów.

Na pulpicie Windows znajdziesz ponadto nowy plik o nazwie Ordneransicht_Backup.reg. Gdy zechcesz później przywrócić pierwotną konfigurację okien z folderami, po prostu kliknij dwukrotnie ikonę tego pliku. Spowoduje to zapisanie w rejestrze pierwotnych ustawień. Potem musisz jednak zrestartować system, aby wprowadzić zmiany.

Wyjątek Windows 7. W najnowszej wersji Windows Microsoft wprowadził biblioteki - wirtualne katalogi, w których można umieszczać zwyczajne foldery. Treści wszystkich folderów zgromadzonych w takiej bibliotece są wyświetlane w Eksploratorze na tej samej płaszczyźnie, a więc tak, jakby znajdowały się w tym samym folderze.

Biblioteki standardowe na obrazy, dokumenty, muzykę i materiał wideo są dostępne z menu Start, a także poprzez lewy pasek nawigacyjny w Eksploratorze. Sposobu ich wyświetlania nie da się zmienić zewnętrznym programem. Aby uaktywnić widok szczegółów, otwórz daną bibliotekę, kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w oknie folderu i wskaż polecenie Widok | Szczegóły. Warto dodać, że to samo dotyczy folderów specjalnych Komputer i Sieć w systemach Vista i Windows 7.

Windows XP

Blokowanie polowania na skojarzone pliki

Skróty menu Start i na pulpicie to drobne pliki, które odsyłają do innych plików - przeważnie wykonywalnych. Gdy w Windows XP usuniesz plik, na który wskazuje taki skrót, a potem nieopatrznie klikniesz dwukrotnie jego ikonę, Windows rozpocznie poszukiwanie pliku docelowego na wszystkich dyskach lokalnych zainstalowanych w komputerze. Tymczasem tylko w nielicznych wypadkach to wyszukiwanie przynosi przydatne rezultaty. Zatem pozbądź się go.

Blokowanie wyszukiwania plików docelowych. Kliknij menu Start | Uruchom i wpisz w oknie Otwieranie polecenie regedit. Gdy potwierdzisz przyciskiem OK na ekranie pojawi się Edytor rejestru. Otwórz w nim klucz "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer". Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy wolny skrawek prawej części okna i wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. Nadaj nowej wartości nazwę NoResolveSearch i naciśnij dwa razy [Enter]. W otwartym w ten sposób oknie wpisz cyfrę 1 w polu Dane wartości. Od momentu zrestartowania Windows system już nie będzie poszukiwał pliku docelowego, lecz od razu zaproponuje usunięcie zbędnego skrótu.

Informacje dodatkowe

Ujednolicanie widoku folderów w Windows XP narzędziami systemu. W Windows XP nie potrzeba zewnętrznego oprogramowania, aby ustawić widok Szczegóły w oknach folderów. Wystarczy otworzyć dowolne okno Eksploratora i wskazać menu Widok | Szczegóły, a następnie przywołać menu Narzędzia | Opcje folderów, przeskoczyć na kartę Widok i kliknąć przycisk Zastosuj do wszystkich folderów.

Problemy z ujednolicaniem widoku w Viście i Windows 7. Począwszy od Visty każdy typ folderów (np. Obrazy lub Dokumenty) ma przypisany określony widok domyślny. Dlatego gdy skorzystasz z opisanej powyżej rady dotyczącej Windows XP i zlecisz systemowi przejęcie ustawionego widoku przez wszystkie foldery, wykona to tylko w folderach tego samego typu. Narzędzie pcwFixDetailsView usuwa wszystkie ustawione obecnie widoki domyślne, ustawia typ wszystkich folderów jako ogólny i dopiero wtedy zmienia widok okna na szczegółowy.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: