Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Nowy program to nowe funkcje i narzędzia. Poznaj sposób korzystania z gorących opcji Worda 2010, ukryte tricki i tipsy. Przygotowaliśmy dla ciebie zestaw porad ułatwiających pracę z najnowszym edytorem Microsoftu.


W najbliższym czasie na rynku pojawi się polska wersja Office 2010. Wariant angielski jest już dostępny. Wraz z pakietem oferowane są nowe funkcje i narzędzia. Przyjrzymy się im i pokażemy, jak z nich korzystać. Warto być przygotowanym na wszystkie nowości.

W tej części zajmiemy się edytorem, w kolejnych postaramy się przybliżyć używanie pozostałych dwóch najpopularniejszych narzędzi: arkusza kalkulacyjnego i programu pocztowego.

1. Edycja blokowa w oknie nawigacji

Word 2010 został wyposażony w okno nawigacji. Wyświetlane są w nim nagłówki reprezentujące poszczególne fragmentu tekstu. Za pomocą tego okna można przeprowadzać edycję bloków dokumentu - przenosić je, kasować czy dodawać kolejne poziomy nagłówków.

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Włączanie okna nawigacji

1. Uruchom Worda i wybierz na wstążce kartę View. Zaznacz opcję Navigation Pane. W lewej części okna pojawi się dodatkowy pasek nawigacyjny.

2. Aby pasek funkcjonował prawidłowo dokument powinien być tworzony przy użyciu stylów. Jeżeli tak nie jest, możesz to naprawić. Wystarczy na przykład zaznaczyć dowolny tytuł i kliknąć na karcie Home jeden z nagłówków widocznych w sekcji Styles. W ten sposób oznacz wszystkie elementy tekstu.

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Przemieszczanie nagłówków w oknie nawigacji powoduje zmiany w całych fragmentach tekstu

3. W oknie paska nawigacji wyświetlone są tytuły nagłówków. Aby zmienić położenie całego bloku tekstu w dokumencie wystarczy przeciągnąć myszą jeden z nich.

Oprócz tego możesz dodawać kolejne nagłówki poniżej i powyżej zaznaczonego, zmieniać hierarchię śródtytułów, zaznaczać jednym kliknięciem fragmenty dokumentu i je drukować bądź kasować.

2. Przeglądanie wyników wyszukiwania

Nowy Word wyposażony został w usprawnione narzędzie do wyszukiwania i przeglądania rezultatów poszukiwań.

1. Aby skorzystać z tej funkcji włącz wyświetlanie okna nawigacji. W pole Search Document wpisz poszukiwaną frazę. Wyniki wyszukiwania będą zaznaczane w dokumencie w czasie rzeczywistym. Przejdź w oknie nawigacji na kartę Browse the results from your current search.

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Przemieszczanie między wyszukanymi fragmentami tekstu

2. Na karcie znajdziesz wszystkie wyniki wraz z fragmentami tekstu. Jeżeli chcesz przejść do danej części dokumentu wystarczy kliknąć odpowiadający mu blok.

Pomiędzy rezultatami możesz się również przemieszczać korzystając ze skrótu klawiaturowego [SHIFT][F4]. Skrót ten działa także po zamknięciu okna nawigacji.

Precyzja wyświetlania okna nawigacji

Każdy dokument może zawierać różną liczbę nagłówków i korzystać z różnej liczby poziomów formatowania. Jeżeli wyświetlone byłyby wszystkie okno nawigacji zamiast ułatwić pracę mogłoby ją jedynie utrudnić. Dlatego można zdefiniować liczbę poziomów formatowania obsługiwaną za jego pomocą. Aby to zrobić kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z wpisów w oknie i z menu kontekstowego wybierz Show Headings Level. Umieszczając zaznaczenie obok Show Heading XX zaznacz na liście ten styl, który ma być wyświetlany jako ostatni. Jeżeli klikniesz All wyświetlane będą wszystkie elementy.

3. Korzystanie z Autotekstu

W poprzednich edycjach Worda użytkownik miał wygodny dostęp do funkcji Autotekst. Uzupełniała ona automatycznie najczęściej używane w dokumencie frazy, co znacznie przyspieszało powstawanie dokumentu. W najnowszej wersji korzystanie z niej jest utrudnione i wymaga wcześniejszej konfiguracji.

1. Kliknij niewielką strzałkę z prawej strony paska szybkiego dostępu. Wybierz polecenie More Commands... Rozwiń listę Choose Command From i wybierz z niej All Commands.

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Obsługa pozycji Autotekstu jest dość kłopotliwa

2. Odszukaj na liście w lewym oknie polecenie AutoText i kliknij je dwukrotnie. Wpis zostanie przeniesiony do prawej sekcji. Zamknij okno przyciskiem OK.

3. Zaznacz fragment tekstu, który ma być pozycją autotekstu i kliknij przycisk AutoTekst umieszczony na pasku szybkiego uruchamiania. Po rozwinięciu menu wybierz polecenie Save Selection to AutoText Gallery. Aby skasować dodany wpis rozwiń jeszcze raz menu, kliknij prawym przyciskiem dowolny wpis i wybierz polecenie Organize and Delete. Zaznacz pozycję na liście i kliknij Delete.

4. Schematy blokowe i diagramy

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Wybór diagramów nie jest imponujący ale każdy z typów można znacznie modyfikować

Aby szybko stworzyć efektowny schemat bądź użyć w dokumencie diagramu nie trzeba już sięgać po zewnętrzne narzędzia. Odpowiednie funkcje znajdziesz w edytorze.

1. Przejdź na kartę Insert i kliknij polecenie SmartArt znajdujące się w sekcji Illustrations. Kliknij dwukrotnie rodzaj schematu, który chcesz zastosować.

2. Za pomocą wstążki formatowania możesz dopasować wygląd diagramu do własnych wymagań. Za pomocą przycisku Insert Shape można na przykład dodawać do schematu kolejne elementy, za pomocą Diagram styles zmieniać jego styl.

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Narzęzdia do modyfikacji schematów są dość elastyczne i oferują duże możliwości

Przydatna jest funkcja Change to za pomocą której można wybrać inny rodzaj grafiki. W prosty sposób zmienia się także kolorystykę, dodaje cienie i efekty trójwymiarowe.

5. Zrzuty ekranowe w Wordzie

Aby wykonać i wkleić do dokumentu zrzut ekranowy nie trzeba już instalowac dodatkowych aplikacji. Odpowiednie narzędzia są w edytorze

1. Kliknij kartę Insert na wstążce. Wybierz przycisk Screenshot umieszczony w sekcji Illustrations. Uwaga, aby funkcja była dostępna dokument nie może być zapisywany w trybie zgodności. Powinien używać formatu Office 2010.

Word 2010 - porady ułatwiające pracę

Do dokumentów można teraz wstawiać szybko zrzuty okien programów bądź fragmentów ekranu

2. Kliknięciem myszy na podgląd wybranego okna {7} możesz umieścić jego zrzut w edytorze. Co ważne, by podgląd został wyświetlony nie może być ono zminimalizowane. Jeżeli natomiast chcesz wkleić fragment ekranu kliknij polecenie Screen Clipping.

Gdy kursor myszy zmieni kształt wciśnij lewy przycisk i zaznacz pożądany obszar. Gdy zwolnisz przycisk grafika zostanie przeniesiona do dokumentu.