Word: jak usunąć komentarze?

Komentarze w pliku Word są bardzo praktyczne podczas pracy nad dokumentem. Jednak gdy zostanie ona skończona, stają się zbytecznymi ozdobnikami. Jak je usunąć?

W każdej wersji MS Word wszystkie komentarze można usuwać ręcznie w prosty sposób - należy kliknąć na komentarzu prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję usunięcia. Jednak nie sprawdza się to w sytuacji, gdy dokument jest obszerny i ma kilkadziesiąt komentarzy - a przy naprawdę dużych dokumentach może być ich nawet ponad setka. Co wówczas zrobić?

Word: jak usunąć komentarze?

Najlepiej usunąć "hurtowo" wszystkie. Aby usunąć wszystkie komentarze w dokumencie, przejdź do karty Recenzja , wybierz opcję "Usuń", a następnie usunięcia wszystkich komentarzy w dokumencie.

Word: jak usunąć komentarze?

W Word dla sieci Web możesz kliknąć komentarze, aby je usunąć podczas czytania lub edytowania dokumentu. Pierwszy krok zależy od tego, czy jesteś w widoku do czytania, czy w widoku do edycji. Dokumenty są otwierane w widoku do czytania.

W widoku do czytania kliknij dymek komentarza, aby wyświetlić komentarz i otworzyć okienko Komentarze. Dymki komentarzy znajdują się blisko krawędzi strony. Jeśli nie widzisz żadnych komentarzy, kliknij pozycję Komentarze.

Word: jak usunąć komentarze?

W okienku Komentarze kliknij komentarz, który chcesz usunąć, a następie ikonę Usuń, znajdującą się poniżej.

Jeśli już edytujesz dokument (Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Web App), kliknij pozycję Recenzja > Pokaż komentarze.

Word: jak usunąć komentarze?

W okienku Komentarze kliknij komentarz, na który chcesz odpowiedzieć i kliknij ikonę Usuń poniżej. Gotowe.