Word: jak usunąć podział sekcji?

Podziały sekcji służą do dzielenia i formatowania dowolnej wielkości dokumentów, np. w celi rozdzielenia sekcji na rozdziały i dodawania do nich formatowania. A jak je usunąć, gdy nie są potrzebne?

Sekcje to bardzo wygodne rozwiązanie przy różnych rodzajach dokumentów. Umożliwiają określenie konkretnego układu strony i opcji formatowania, w tym numeracji wierszy lub stopek. Dzięki nim można na przykład sformatować wprowadzenie do raportu w postaci pojedynczej kolumny, a jego treść - w postaci dwóch kolumn. Word traktuje dokument jako pojedynczą sekcję do momentu wstawienia podziału sekcji.

Każdy podział sekcji steruje układem i formatowaniem sekcji znajdującej się przed podziałem. Jeśli usuniesz podział sekcji, tekst przed podziałem uzyskuje całe formatowanie sekcji znajdującej się za przerwą. Ostatni znacznik akapitu (¶) w dokumencie steruje układem i formatowaniem ostatniej sekcji w dokumencie. Jeśli dokument nie zawiera sekcji, ostatni znacznik akapitu steruje układem i formatowaniem całego dokumentu.

Jak usunąć podział sekcji w Word?

Aby po dodaniu podziałów sekcji do dokumentu sprawdzić, gdzie sekcje się zaczynają i kończą, najłatwiej jest wyświetlić znaczniki formatowania. Przycisk ten znajduje się w sekcji Narzędzia główne.

Gdy podział jest już widoczny, umieść kursor tuż przed podziałem i naciśnij klawisz Delete. Uwaga - jeśli chcesz, aby sekcja korzystała z formatowania, nagłówków lub stopek przed podziałem sekcji, użyj linku do poprzedniego zamiast usuwania podziału sekcji.