Word: jak usunąć stronę?

Potrzebujesz usunąć stronę w dokumencie stworzonym w MS Word? To proste działanie - zobacz, jak je wykonać!

Najprostszy sposób, aby usunąć stronę w Wordzie, zawierającą tekst, grafikę lub puste paragrafy, to po prostu zaznaczenie zawartości, którą chce się usunąć, a następnie naciśnięcie klawisza Delete na klawiaturze. Aby ułatwić zaznaczanie całej strony, wykonaj następujące czynności:

  • kliknij dowolne miejsce na stronie, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisze CTRL + G
  • w polu Wprowadź numer strony wpisz \page
  • naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, a następnie kliknij pozycję Zamknij
  • sprawdź, czy wybrano stronę z zawartością, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze

Word: jak usunąć stronę?

Jeśli dokument zawiera niechcianą pustą stronę, w dokumencie mogą znajdować się puste akapity, ręczne podziały stron lub podziały sekcji ze specjalnym formatowaniem. Puste akapity i podziały stron można usunąć, korzystając z widoku do edycji w aplikacji Word dla sieci Web. Do usunięcia lub zmodyfikowania podziałów sekcji jest potrzebna aplikacja klasyczna Word. Aby usunąć puste akapity i podziały stron przy użyciu aplikacji Word dla sieci Web, wykonaj poniższe czynności.

  • kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word dla sieci Web
  • puste akapity są wyświetlane jako puste wiersze w dokumencie
  • aby je usunąć, po prostu zaznacz i usuń je (akapit w programie Word to dowolny blok tekstu zakończony podziałem wiersza).
  • aby usunąć podział strony, zaznacz go kliknięciem i naciśnij klawisz Delete.

Word: jak usunąć stronę?

Jeśli masz aplikację klasyczną Word, użyj polecenia Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument i usunąć podziały sekcji. Po otwarciu dokumentu w programie Word, możesz wykonać kasowanie tak, jak pokazano to na początku tekstu.