Word: jak wyłączyć tryb recenzji?

Tryb recenzji w edytorze Word pozwala na wprowadzenie komentarzy oraz śledzenie zmian dokonywanych w tekście. Jak wyłączyć tę funkcję?


Włączenie śledzenia zmian daje możliwość na wprowadzanie widocznych zmian. Gdy funkcja jest włączona, usunięcia są oznaczane przekreśleniem, dodania podkreśleniem, a zmiany od poszczególnych autorów są oznaczone różnymi kolorami. Przy pracy zespołowej lub redaktorskiej jest to bardzo praktyczne narzędzie. Jednak gdy dokument ma swoją ostateczną, finalną wersję, wówczas żadne z wymienionych funkcji nie są potrzebne, a ich skasowanie pozwoli oczyścić tekst z dodanych i usuniętych elementów. Jak to zrobić?

Word: jak wyłączyć tryb recenzji?

Usuwanie wszystkich prześledzonych zmian z dokumentu wymaga dwóch czynności. Najpierw należy wyłączyć funkcję śledzenia zmian, a następnie zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone w dokumencie. Po wykonaniu tych czynności mamy oczyszczony dokument, który możesz udostępnić innym osobom jako ostateczna wersja. Gdy ta funkcja jest wyłączona, ale nie zaakceptujesz lub usuniesz zmian, program Word przestaje wprowadzać zmiany, ale kolorowe podkreślenia i przekreślenia są nadal w dokumencie.

Usuwanie śledzenia zmian w nowszych i starszych edycjach Worda

Usuwanie śledzenia zmian w nowszych i starszych edycjach Worda

Uwaga: Prześledzone zmiany są wyświetlane po otwarciu dokumentu. Wybierając pozycję Bez adiustacji z listy opcji adiustacji na karcie Recenzja (klikając pozycję Cała adiustacja > Bez adiustacji), możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał dokument w wersji ostatecznej, ale ta czynność spowoduje tylko tymczasowe ukrycie prześledzonych zmian. Zmiany nie zostaną usunięte i zostaną ponownie wyświetlone przy następnym otwarciu dokumentu. Aby trwale usunąć prześledzone zmiany, zaakceptuj je lub odrzuć po wyłączeniu funkcji śledzenia zmian. Spowoduje to zachowanie lub usunięcie zmiany w programie Word i przejście do następnej zmiany. Aby zaakceptować wszystkie zmiany jednocześnie, kliknij strzałkę poniżej pozycji Zaakceptuj i kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Word - przeglądanie zmian

Aby przejrzeć zmiany w danym dokumencie, przejdź do pozycji Recenzja > Śledzenie > Wyświetl do recenzji. Następnie:

  • Aby przejrzeć zmiany oznaczone czerwoną linią na marginesie, wybierz pozycję Prosta adiustacja.
  • Aby uzyskać szczegółowy widok zmian, wybierz pozycję Cała adiustacja.
  • Aby uzyskać podgląd dokumentu po wprowadzeniu wszystkich sugerowanych zmian na trwałe, wybierz pozycję Bez adiustacji.
  • Aby wyświetlić oryginalny dokument tak, jakby wszystkie sugerowane zmiany zostały usunięte, wybierz pozycję Oryginał.

Uwaga: jest możliwe blokowanie funkcji śledzenia zmian za pomocą hasła. Gdy prześledzone zmiany są zablokowane, nie można wyłączyć śledzenia zmian i nie można akceptować ani odrzucać zmian. Aby wprowadzić blokwoanie, w menu Narzędzia kliknij pozycję Chroń dokument, a następnie w obszarze Ochrona zaznacz pole wyboru Ochrona dokumentu i kliknij pozycję Prześledzone zmiany. W obszarze Hasło wpisz hasło i kliknij przycisk OK, wprowadź je ponownie i kliknij przycisk OK.

Aby odblokować prześledzone zmiany, w menu Narzędzia kliknij polecenie Chroń dokument. W obszarze Ochrona wyczyść pole wyboru Ochrona dokumentu, wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.