Word - jak zrobić spis treści?

Tworzysz duży dokument i chcesz, aby był bardziej przejrzysty? Pomoże w tym spis treści. Wyjaśniamy, jak zrobić go w starszych i nowszych wersjach edytora Word.


Word - jak zrobić spis treści w wersjach 2007 i 2010

Aby w edytorze Word wstawić spis treści, w dokumencie trzeba zastosować nagłówki. Jak je zrobić? Wpisz nazwy poszczególnych rozdziałów normalnie, a następnie musisz po kolei zaznaczać każdy z nich i na karcie i wybierać styl jako Nagłówek 1. Nazwa rozdziału zostanie zmieniona.

Gdy już oznaczysz tak wszystkie nagłówki, przejdź do miejsca, gdzie masz zamiar wstawić spis treści - najczęściej jest początek lub koniec dokumentu. Kliknij na zakładkę Odwołania, a następnie wybierz Spis treści. Wskaż na ten styl, który Cię interesuje - i gotowe. Wśród trzech dostępnych standardowo opcji pierwsze dwie to Tabela automatyczna, ostatnią jest Tabela ręczna. W przypadku dwóch pierwszych rodzajów tabel, wszystkie zmiany, które wprowadzisz do nagłówków i sekwencji po stworzeniu spisu treści, zostaną wprowadzone do niego samoczynnie. Taki automatyczny spis treści jest szczególnie praktyczny w przypadku większych opracowań, gdy po jego stworzeniu wprowadza się zmiany i poprawki, które mogą spowodować np. zmianę numeracji stron. Ręczny spis treści Word to konieczność manualnego wpisania tytułu poszczególnych rozdziałów. Jeśli wprowadzane będą po tym zmiany, które spowodują, że przesunie się numeracja stron, wówczas również trzeba będzie ją wprowadzać ręcznie.

Jak zrobić spis treści Word z podrozdziałami?

Spis treści w Word, który obejmować będzie zarówno rozdziały i podrozdziały, wymaga nieco więcej pracy niż poprzednie rozwiązanie. Edytor ustala takie rzeczy "hierarchicznie". Przykład: mamy tekst poświęcony sprzętowi dla graczy, który ma swoje poszczególne działy - każdy to opisy innego rodzaju sprzętu gamingowego, czyli jeden dział poświęcony jest klawiaturom, drugi myszkom, trzeci kontrolerom, itp. Ponadto w każdym dziale znajdują się 3 - 4 produkty. Chcemy, aby taki przykładowy spis treści posiadał numerację strony danego działu oraz wymieniony został każdy produkt wraz z numerem strony, na której się znajduje. W takiej sytuacji nazwę działu - Kontrolery - zaznaczamy jako Nagłówek1, a podtytuły poszczególnych akapitów jako Nagłówek 2. Po wyborze, gdy wybierzemy dowolny automatyczny spis treści Word, otrzymamy pożądany efekt.

Warto pamiętać, że w każdej sytuacji, gdy tworzony jest automatyczny spis treści Word, edytor samoczynnie wstawia hiperłącza. Jaki jest tego cel? Łączą one nagłówki w spisie treści z nagłówkami w dokumencie. Dzięki temu wystarczy w spisie treści najechać kursorem na interesujący element (np. myszki w omówionym wcześniej, przykładowym spisie treści), wcisnąć klawisz Ctrl i kliknąć lewy przycisk myszki. Można także ustawić opcję pozwalającą na używanie łącza samym kliknięciem. Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie prowadzi dane hiperłącze, kliknij na Opcje, a następnie Zaawansowane. W obszarze Opcje edycji usuń zaznaczenie opcji Użyj klawisza CTRL oraz kliknięcia, aby śledzić hiperłącze.

Word - jak zrobić spis treści w wersjach 2013 i 2016 oraz Office 365

Pomimo zmienionego interfejsu, mechanizm wstawiania wpisu treści jest taki sam. W przypadku każdego nagłówka, który chcesz umieścić w spisie treści, zaznacz tekst i przejdź do pozycji style -> głównej , a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać spis treści, a następnie przejdź do pozycji Odwołania, wybierz spis treści, a następnie styl automatyczny. Jeśli wprowadzasz zmiany w dokumencie, które wpływają na Spis treści, zaktualizuj spis treści, klikając prawym przyciskiem myszy Spis treści i wybierając polecenie Aktualizuj pole.

Aby ręcznie zaktualizować spis treści, przejdź do Odwołań i funkcji Aktualizowanie tabeli. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aktualizowanie tylko numerów stron Spowoduje to tylko zaktualizowanie stron, na których znajdują się nagłówki, oraz ignorowanie zmian w tekście nagłówka.
  • Aktualizowanie całej tabeli Spowoduje to wyświetlenie wszystkich aktualizacji tekstu nagłówka, a także zmian strony.
  • Wybierz przycisk OK

Uwaga: ręcznie utworzone tabele (nietworzone automatycznie z nagłówków) nie mogą być aktualizowane przez program Word. Konieczne będzie ręczne wpisanie zmian w spisie treści.