Word na wynos

Jeśli od dawna używasz Worda, z pewnością dostosowałeś go do własnych potrzeb. Style, szablony, dodatkowe paski narzędzi, makra. Wszystko po to, aby praca z edytorem była łatwiejsza. Co zrobić, jeśli zmuszony jesteś przez pewien czas pracować z innym komputerem? Zabrać to wszystko ze sobą? Wystarczy skopiować kilka plików i problem rozwiązany.


Jeśli od dawna używasz Worda, z pewnością dostosowałeś go do własnych potrzeb. Style, szablony, dodatkowe paski narzędzi, makra. Wszystko po to, aby praca z edytorem była łatwiejsza. Co zrobić, jeśli zmuszony jesteś przez pewien czas pracować z innym komputerem? Zabrać to wszystko ze sobą? Wystarczy skopiować kilka plików i problem rozwiązany.

Opisana niżej technika pozwala szybko użyć własnych ustawień w innym komputerze, ale także nie ingeruje w ustawienia innych użytkowników, jeśli na tej samej maszynie pracuje wiele osób. Dodatkowo, jest to dobry sposób na przygotowanie kopii bezpieczeństwa ustawień Worda, niezmiernie przydatnych, gdy zajdzie konieczność ponownej instalacji systemu operacyjnego i Microsoft Office.

Jak przygotować?

Ustaw lustrzane marginesy, aby odpowiednio wydrukować strony do zszycia.

Ustaw lustrzane marginesy, aby odpowiednio wydrukować strony do zszycia.

Wystarczy pojedyncza, czysta dyskietka 1,44 MB. Użyj nowej dyskietki, aby mieć pewność, że nośnik wytrzyma trudy transportu. Włóż ją do napędu i przejdź do Start|Znajdź|Pliki lub foldery. Wpisz normal.dot w pole Nazwa i kliknij przycisk Znajdź. Gdy plik zostanie odnaleziony, kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie ikonę napędu dyskietek. Przeciągnij ikonę pliku normal.dot z okna Znajdź do otwartego okna napędu A:. Teraz kliknij ikonę skopiowanego pliku na dyskietce prawym przyciskiem myszy, wybierz Zmień nazwę i wpisz np. myword.dot.

Jak używać?

Włóż przygotowany dysk do napędu dyskietek w komputerze, na którym tymczasowo pracujesz. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, a następnie ikonę napędu. Przeciągnij ikonę pliku z dyskietki napędu na Pulpit - i upuść ja tam. Aby uruchomić Worda z własnymi ustawieniami, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę pliku na Pulpicie. Po zakończeniu pracy na "obcym" komputerze wystarczy usunąć plik z Pulpitu, aby zatrzeć wszelkie ślady swojej działalności.

Po awarii

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia Worda po jego ponownej instalacji (związanej np. z awarią systemu), możesz z powodzeniem użyć pliku z dyskietki. Najpierw trzeba zlokalizować położenie domyślnego szablonu Worda. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich: w Wordzie wybierz Narzędzia|Opcje i przejdź do karty Położenie plików. Zapamiętaj położenie domyślnego szablonu. W Eksploratorze Windows odszukaj plik domyślnego szablonu i usuń go - albo zmień nazwę np. normal.old (w razie pomyłki będziesz mógł go na pewno przywrócić, niezależnie od ustawień Kosza). Skopiuj plik z dyskietki w miejsce domyślnego szablonu.

Zmień nazwę skopiowanego pliku na normal.dot. Jeśli nie możesz zlokalizować domyślnego szablonu dokumentów, korzystając z opcji Worda, zastosuj metodę podaną na początku tego tekstu - użyj polecenia Start|Znajdź|Pliki lub foldery.

Więcej szablonów

Jak łatwo zauważyć, opisana tu metoda nie będzie przydatna, jeśli podczas pracy korzystamy z kilku własnych szablonów dokumentów. Co można zrobić w takiej sytuacji? Skopiuj na dyskietkę wszystkie własne szablony i plik normal.dot. Tym razem będzie jednak konieczna większa ingerencja w ustawienia systemu, którego będziesz przez jakiś czas używał. Najpierw zrób kopię bezpieczeństwa domyślnego szablonu z "obcego" systemu. Teraz skopiuj swój plik normal.dot w miejsce tamtego, a własne szablony umieść na cudzym Pulpicie. Po zakończeniu pracy, oprócz usunięcia szablonów z Pulpitu, będziesz musiał także ponownie dokonać zamiany domyślnych szablonów - usuń swój z systemu, w którym jesteś gościem i przywróć w to samo miejsce dawny domyślny szablon z kopii zapasowej.

Wciśnięcie klawisza [Alt] podczas przesuwania znacznika wysunięcia powoduje wyświetlenie dokładnych wartości wysunięcia.

Wciśnięcie klawisza [Alt] podczas przesuwania znacznika wysunięcia powoduje wyświetlenie dokładnych wartości wysunięcia.

Kłopoty z marginesami

Odpowiednie ustawienie opcji do dokumentu, który chcemy drukować w formacie książkowym, tzn. na obu stronach kartek zszytych następnie z jednej strony, może nie być oczywiste dla wszystkich. Wymaga to bowiem ustawienia różnych wielkości marginesów z lewej i prawej strony, co więcej, ustawienia stron parzystych i nieparzystych będą się różnić. Problem daje się łatwo rozwiązać, ale trzeba wiedzieć jak.

Przejdź do Plik|Ustawienia strony. Ustaw odpowiednio margines wewnętrzny (uwzględnij większą szerokość potrzebną podczas oprawiania stron) i zewnętrzny. Zaznacz opcję Marginesy lustrzane. Upewnij się, że w polu Pozycja marginesu na oprawę zaznaczona jest opcja Lewa (Word 2000). Teraz można już wydrukować dokument w odpowiedniej formie.