Word nie otwiera dokumentów?

Jeśli Word wyświetla dziwny komunikat o niemożności otwarcia pliku, choć jeszcze wczoraj wszystko działało OK, można sobie z nim łatwo poradzić...

Czasami zdarza się, że w pewnej chwili Word "traci umiejętność" otwierania dokumentów po dwukrotnym kliknięciu. Aplikacja wyświetla komunikat w rodzaju:

Nie można otworzyć c:\My"

lub

Nie można otworzyć pliku Raport.doc

Problemy powstają najczęściej podczas pracy z dokumentami znajdującymi się w katalogu, którego nazwa zawiera spacje - ale nie tylko.

Rozwiązanie problemu jest proste. Wystarczy kliknąć Start -> Uruchom... i wpisać tam polecenie winword /r.

Porada dotyczy wszystkich nowych wersji programu - z Wordem 97 włącznie. W przypadku Worda 95 konieczne jest natomiat odnalezienie pliku winword.reg, dwukrotne weń kliknięcie i scalenie z Rejestrem.