Wrażliwe dane - jak usuwać je bezpowrotnie (porady drobne)

Skuteczne usuwanie z komputera danych, które nie powinny dostać się w cudze ręce, nie jest ani trudne, ani drogie. Niemniej jednak, aby uzyskać taki efekt, nie wystarczy usunąć plików do Kosza a potem opróżnić go. W ten sposób usuniesz tylko wpis o pliku z tablicy partycji, tymczasem jego zawartość pozostanie nienaruszona w dotychczasowym miejscu. Żaden system operacyjny nie każe ci czekać kilku godzin, aż uporałby się z fizycznym usuwaniem danych z powierzchni dysku.

1. Zdecydowanej większości użytkowników domowych wystarczy bezpłatne narzędzie takie jak np. Darik’s Boot and Nuke lub Hard Drive Eraser. Pierwsze z nich uruchomione ze startowej płyty CD-ROM lub z dyskietki bezpowrotnie opróżnia wszystkie dyski podłączone do komputera. Hard Drive Eraser działa w środowisku Windows. Pozwala wybrać partycje lub dyski, których zawartość ma ulec zniszczeniu. Oba wymienione narzędzia wykorzystują protokół stosowany w ramach amerykańskiego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Pracy DoD 5220-220-M dot. utylizowania danych.

2. W wypadkach, gdy bardzo wiele zależy od skutecznego usunięcia określonych informacji, np. w wojsku, stosuje się specjalne urządzenia demagnetyzujące, a więc wymazujące zapis magnetyczny. Sprzęt tego typu wytwarza bardzo silne pole magnetyczne, które miesza zawartość nośników magnetycznych tak, że przestaje być czytelna. Niestety, aparatura tego rodzaju przeważnie nie jest dostępna dla osób prywatnych.

Zobacz również:

  • Czym jest folder Windows.old i jak go usunąć?

3. Jeżeli jesteś całkowicie pewien, że nie zechcesz więcej korzystać z danego dysku, możesz zniszczyć zgromadzone na nim zasoby, stosując przemoc fizyczną. Za pomocą młotka najłatwiej poradzisz sobie ze szklanymi talerzami. Więcej wysiłku wymagają talerze magnetyczne. Uderzając wielokrotnie tępym narzędziem, pozbędziesz się poufnych informacji.