Wstawianie przypisów (Word 2007)

Korzystasz z pakietu Office 2007. Bardzo często wstawiasz przypisy do swoich dokumentów. Czy można to robić szybciej, niż klikając odpowiednie polecenie na karcie $Odwołania$ w grupie $Przypisy dolne$?

Przypis dolny najszybciej wstawisz, naciskając klawisze [Ctrl Alt F], zaś przypis końcowy, naciskając klawisze [Ctrl Alt D]. Po wpisaniu treści przypisu powrócisz do treści dokumentu za pomocą klawiszy [Shift F5]. Jest to bardzo wygodna metoda, bo pozwala wstawiać przypisy bez odrywania rók od klawiatury.


Zobacz również