Wszystkie tajemnice paska adresu

Otwórz dowolny folder w Windows 95/98. Widzisz pasek adresu? To jeden z najczęściej oglądanych elementów systemu, a jednocześnie jeden z bardziej tajemniczych. Przedstawimy kilka mało znanych możliwości wykorzystania paska adresu w codziennej pracy z Windows.

Otwórz dowolny folder w Windows 95/98. Widzisz pasek adresu? To jeden z najczęściej oglądanych elementów systemu, a jednocześnie jeden z bardziej tajemniczych. Przedstawimy kilka mało znanych możliwości wykorzystania paska adresu w codziennej pracy z Windows.

Jeśli nie możesz znaleźć paska adresu, to został on wcześniej wyłączony. Otwórz dowolny folder i zaznacz opcję Widok|Paski narzędzi |Pasek adresu. Możesz także otworzyć pasek adresu na pasku stanu na dole ekranu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku stanu i zaznacz opcję Paski narzędzi|Adres. Jeżeli pasek stanu wydaje się teraz zbyt zatłoczony, możesz go powiększyć, klikając jego górną krawędź (kursor myszy zamieni się w dwukierunkową strzałkę) i rozciągając do żądanej wielkości. Możesz także przeciągnąć pasek adresu w dowolne miejsce Pulpitu. Jeśli umieścisz go na jednym z brzegów ekranu, np. górnym, uzyskasz dostęp do ukrytych opcji: kliknij lewy brzeg paska adresu prawym przyciskiem myszy. Możesz teraz ukryć napis Adres, sprawić, by pasek był zawsze widoczny (Zawsze na wierzchu) lub ukryć go (Autoukrywanie) dopóki nie zostanie uaktywniony za pomocą myszy.

Pas startowy

Jeśli pasek stanu jest bardzo zatłoczony, możesz go powiększyć.

Jeśli pasek stanu jest bardzo zatłoczony, możesz go powiększyć.

Pasek adresu może z powodzeniem służyć jako pas startowy dla aplikacji, folderów, plików wsadowych, dokumentów itp. Wystarczy wpisać odpowiednią nazwę. Czasami będziemy zmuszeni do podania pełnej ścieżki dostępu: gdy plik, który chcemy wskazać, nie znajduje się na Pulpicie, w folderze C:\Windows, a jego ścieżka dostępu nie została wymieniona w pliku AUTOEXEC.BAT.

Co więcej, możemy uzyskać szybki dostęp do Panelu sterowania - wystarczy napisać "Panel sterowaniaŢ na pasku adresu. Na dobrą sprawę nie musimy nawet wklepywać całego napisu - po wpisaniu kilku liter system wskaże nam kilka opcji do wyboru i wystarczy za pomocą klawiszy strzałek i [Enter] wybrać jedną z nich. W podobny sposób możemy uzyskać dostęp do ustawień drukarek (wpisz "drukarki"), połączenia dial-up ("dial-up networking") lub dowolnego elementu Panelu sterowania (wpisz np. "Panel sterowania\Ekran").

Polecenia DOS-u

Pasek adresu może również służyć do wywoływania dosowych poleceń. Jeśli chcemy uruchomić jeden z programów znajdujących się w folderze "C:\Windows\Command" (np. attrib, move, edit itp.) możemy wpisać polecenie wraz z odpowiednimi parametrami wprost w oknie paska adresu.

Jeżeli chcemy skorzystać z jednego z wewnętrznych poleceń DOS-u (czyli tych "zaszytych" w pliku command.com), musimy wpisać polecenie typu: command.com /c komenda. Parametr /c powoduje, że po wykonaniu polecenia okno trybu DOS zostaje zamknięte. Zamiast niego możemy użyć opcji /k, dzięki której będziemy mogli kontynuować pracę w DOS-ie po wykonaniu polecenia.

Wyszukiwarka

Za pomocą paska adresu możemy łatwo uruchomić wyszukiwanie zadanego ciągu znaków w Sieci - wystarczy wpisać go tekst lub ?tekst, gdzie tekst oznacza szukane wyrażenie.

Na skróty

Gdy wpisujesz polecenie, nazwę folderu lub adres strony WWW, system z reguły wyświetla kilka podpowiedzi. Możesz wybrać jedną z nich, a następnie użyć klawisza [strzałka w prawo], aby dodać dodatkowe parametry.

Jeśli chciałbyś przyspieszyć uruchamianie często używanych poleceń, kliknij wybrane pliki lub foldery prawym przyciskiem myszy i przeciągnij je do folderu C:\Windows\Command, wybierając na końcu z menu opcję Utwórz skrót(y) tutaj. Zmień nazwę skrótu na krótszą, np. dwuliterową. Możesz teraz szybko uruchomić program lub otworzyć folder wprost z paska adresu. Niestety, aby uruchomić taki skrót, musisz podać także rozszerzenie, czyli np. "wd.lnk". Na szczęście po wpisaniu całej nazwy system będzie już w stanie "podpowiadać", tak więc jest to tylko chwilowa niedogodność.

Jeszcze jeden sposób przyspieszenia wydawania poleceń. Wymaga modyfikacji Rejestru, dlatego przed dokonaniem zmian należy zapisać w bezpiecznym miejscu kopie plików system.dat, system.da0, user.dat i user.da0.

Przejdź do Start ęUruchom i wpisz regedit. W Edytorze Rejestru poszukaj pola HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder (klucz) AppPaths i wybierz z menu Nowy|Klucz. Wpisz wybraną nazwę klucza - najlepiej krótką (jednoliterową) zakończoną .exe, np. r.exe (końcówka EXE jest konieczna, niezależnie od tego, czy tworzysz skrót do pliku, folderu czy programu).

Po wpisaniu nazwy kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę (Domyślna) w prawej części okna Edytora Rejestru i wybierz opcję Modyfikuj. Pojawi się okno Edytuj ciąg, w którym wpisz w pole Dane wartości dokładną ścieżkę dostępu do pliku, folderu lub programu, do którego tworzysz skrót. Jeśli podajesz dostęp do skrótu wskazującego na stronę WWW, pamiętaj o rozszerzeniu URL, jeśli wpisujesz inny skrót, np. do pliku, dodaj końcówkę LNK. Kliknij OK i opuść Edytor Rejestru. Od tej pory będziesz mógł uruchamiać wybrane programy, foldery lub pliki, wpisując na pasku adresu nazwę umieszczoną w Rejestrze (już bez rozszerzenia EXE).


Zobacz również