Wykorzystanie warstw wektorowych


5. Kliknij teraz narzędzie edycji krzywych (strzałka w kwadraciku).

Zakończysz w ten sposób tryb edycji węzłów, a na ekranie zobaczysz utworzoną krzywą w kolorze, który wybrałeś dla tła. W naszym przykładzie (zobacz rysunek poniżej) utworzona linia dosyć dokładnie pokrywa kontur.

Jeśli nie, musisz wprowadzić poprawki. Na rysunku obok zobaczysz, jak można przejść z trasowania odcinkami (linią łamaną) do trasowania krzywymi.

Teraz kliknij Vector Object Selection (strzałka w kwadraciku z węzłami) i otwórz paletę opcji tego narzędzia (Tool Options - klawisz [O]). Naciśnij przycisk Node Edit (edycja węzłów) i wybierz (kliknij) jakikolwiek węzeł wieloboku. W kolejnych punktach pozamieniamy odcinki prostych na krzywe Beziera. Za każdym razem będziemy stosowali ten sam schemat działania.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany węzeł. Z podręcznego menu wybierz Node Type| Curve Before. Jeszcze raz kliknij prawym przyciskiem myszy ten sam węzeł i wybierz z menu Node Type|Curve After. To, co zrobiliśmy, to zamieniliśmy linie przed i po węźle na krzywe. Teraz łapiąc za kierownice po obu stronach węzła profilujemy krzywą.

<CENTER>

</CENTER>

Tak samo musimy postępować przy każdym węźle. Aby cały proces przebiegał szybciej, należy skorzystać ze skrótów klawiaturowych: [Ctrl 1] - Curve Before oraz [Ctrl 2] - Curve After.

Do naszej krzywej można dowolnie dodawać węzły. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz [Ctrl] na klawiaturze i najechać kursorem na krzywą.

Pokaże się strzałka z napisem +ADD (dodaj). Kliknij ją. W tym miejscu utworzyłeś nowy punkt od razu z kierownicą, więc nie trzeba korzystać z opcji Curve Before ani Curve After.

Przy usuwaniu punktów nie należy korzystać z opcji Node Edit| Delete z podręcznego menu, gdyż ta usunie punkt razem z fragmentem krzywej.

Zamiast tego proponuję użyć opcji Node Edit| Merge. Usunie punkt i jednocześnie przekształci odpowiednio krzywą. Na koniec klikamy ponownie narzędzie edycji krzywych. Praca została zakończona.

6. Ostatnim krokiem do zakończenia tworzenia pierwszego obiektu jest zmiana atrybutu wypełnienia kolorem. Zaznacz obiekt i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego menu wybierz opcję Properties. Rozwiń listę w opcji Style i wybierz z niej Filled, a w nazwie obiektu wpisz Pudło skrzypiec. Wybierz także kolor w opcji style (kliknij kolorowy kwadracik). Ja wybrałem ciemny brąz. Na koniec kliknij OK.

Mamy pierwszy obiekt - zarys pudła skrzypiec. Dobrze jest mieć wgląd, w jaki sposób powstają nowe warstwy na naszym rysunku. Często korzystaj z palety warstw (Layers), aby upewnić się, która warstwa jest aktywna.

<HR ALIGN=center WIDTH=50%>

Zapamiętaj!

Nowa warstwa wektorowa jest tworzona automatycznie, jeśli obiekt powstaje na warstwie bitowej (warstwa jest aktywna). Jeśli natomiast aktywną warstwą jest warstwa wektorowa, to nowy obiekt wektorowy będzie tworzony jako następny na tej warstwie. Zapamiętanie tego jest niezmiernie istotne, ponieważ nie ma prostej metody na rozbicie obiektów wektorowych, znajdujących się na jednej warstwie, na oddzielne warstwy.

7. Teraz utworzymy kolejny obiekt. Będzie nim pierwszy z rozbłysków (jasnych obszarów) na pudle skrzypiec w kolorze czerwonym. Wybierz ten kolor z palety Colors jako kolor aktywny. W palecie Layers kliknij warstwę tła (Skrzypce), tak aby ją uaktywnić. Teraz przejdź do narzędzia do rysowania wektorowego (Draw) i zacznij rysować linię na dużym, jasnym obszarze skrzypiec. Na koniec połącz krańcowe punkty krzywej (jak w punkcie 4). Wprowadź niezbędne korekty wyglądu krzywej.

Po zakończeniu edycji kliknij narzędzie selekcji obiektów wektorowych, a następnie prawym przyciskiem obiekt. Wybierz opcję Properties. Zmień nazwę warstwy na "Rozbłysk Ciemny". Możesz także zmienić kolor wypełnienia obiektu, jeśli nie zrobiłeś tego poprzednio lub jeśli kolor, który poprzednio wybrałeś, nie podoba Ci się. Kliknij OK.

<HR ALIGN=center WIDTH=50%>