Wykorzystanie warstw wektorowych


Uwaga!

Opcję Properties obektu wektorowego możesz także uaktywnić, klikając dwukrotnie obiekt narzędziem Vector Object Selection.

<HR ALIGN=center WIDTH=50%>

8. Następnym obiektem będzie jaśniejszy rozbłysk na pudle skrzypiec. Możesz go tworzyć na warstwie Skrzypce albo na warstwie Rozbłysk Ciemny. Jako aktywny wybierz kolor żółty z palety Colors. Przejdź do narzędzia do rysowania wektorowego (Draw) i zacznij rysować linię na mniejszym, najjaśniejszym obszarze skrzypiec. Połącz krańcowe punkty krzywej (jak poprzednio).

Po zakończeniu edycji kliknij raz jeszcze narzędzie do rysowania wektorowego. Wybierz opcję Properties. Zmień nazwę tego obiektu na "Rozbłysk Jasny" i kliknij OK. Ukończony trzeci obiekt pokazany jest na rysunku obok.

9. Czwartym w kolejności obiektem będzie najtrudniejszy fragment skrzypiec - otwór rezonansowy. Przejdź do warstwy Skrzypce. Powiększ właściwy fragment rysunku, a następnie powoli i dokładnie stawiaj kolejne węzły (punkty). Ja postawiłem ich tylko 16, ale starałem się każdy z nich właściwie wymodelować.

Kliknij narzędzie Draw i w opcji Properties zmień nazwę obiektu na "Paragraf".

Kliknij OK. Ukończony czwarty obiekt pokazany jest obok.

<CENTER>

</CENTER>