Wykorzystanie warstw wektorowych

W Paint Shop Pro 6 nowością jest tworzenie rysunków wektorowych zapisywanych na specjalnych warstwach. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak przydatne może być korzystanie z tej opcji.


W Paint Shop Pro 6 nowością jest tworzenie rysunków wektorowych zapisywanych na specjalnych warstwach. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak przydatne może być korzystanie z tej opcji.

Zastanówmy się przez chwilę, w jaki sposób można je właściwie wykorzystać?

Czy tylko po to, aby utworzyć jakiś obiekt (czy obiekty), które będą udawały rysunki odręczne lub inne obiekty płaskie, jak prostokąt czy koło? Oczywiście każdy z użytkowników PSP 6 może zaimportować dowolny plik wektorowy z CorelDrawa czy Illustratora. Problem jednak w tym, że PSP 6 od razu przerabia go na postać zrastrowaną, a więc gubiona zostaje informacja zapisana w postaci wektorowej, skalowalnej. Moim zdaniem, jest to duże niedopatrzenie ze strony twórców PSP 6.

Po kilkudniowym namyśle stwierdziłem, że najciekawszym (moim zdaniem, oczywiście) wykorzystaniem tego typu obiektów (i warstw, naturalnie) będzie przetwarzanie obrazów czy zdjęć tak, aby uzyskać przedmioty na nich przedstawione w postaci rysunków wektorowych. Do zilustrowania tego pomysłu wykorzystamy zdjęcie skrzypiec.

Naszym celem będzie utworzenie wektorowego rysunku skrzypiec na podstawie zdjęcia. Taki proces można nazwać trasowaniem. Pierwszym krokiem będzie otwarcie odpowiedniego pliku. Jeśli chcecie samodzielnie to wykonać, możecie wykorzystać odpowiedni rysunek, Skrzypce.bmp, który znajdziecie na CD-ROM-ie dołączonym do tego numeru PCWK.

1. Otwórz zdjęcie skrzypiec, paletę Layers i następnie dwukrotnie kliknij warstwę Background. Wpisz nową nazwę tworzonej warstwy: Skrzypce.

Następnie naciśnij Enter. Otwarte zdjęcie zamieni się w warstwę.

Zmień obraz tak, aby miał jak najmniej szczegółów, ale jednocześnie tyle, by można jednoznacznie określić kształty poszczególnych elementów. Do tego celu należy użyć opcji Image|Posterize, która wyrównuje kolorystykę obszarów o podobnej barwie.

2. Z menu Image wybierz opcję Posterize. Ustaw wartości suwaka Levels na 2. Kliknij OK. Zobacz, co się stało z rysunkiem. Zwiększ wartość suwaka Levels. Zobacz, jak wpływa on na obraz.

Nasz obrazek po transformacji wygląda tak, jak to przedstawia rysunek. Widać na nim wyraźnie zaznaczone obszary o ciągłych kolorach. Według nich wykonamy trasowanie. Pierwszym krokiem będzie trasowanie kształtu pudła skrzypiec.

3. Z palety Tools wybierz narzędzie do rysowania wektorowego (Draw). Otwórz paletę opcji narzędzia (Tool Options) i zaznacz na niej typ narzędzia (Type): Point to Point Line (linia rysowana od punktu do punktu), rodzaj obiektu (Style): Stroked, szerokość linii (Width). Włącz też opcje: Create as vector (tworzenie linii wektorowych) oraz Antialias. Z palety Colors wybierz kolor tła, który kontrastuje z obrazem, a brązowy jako kolor aktywny.

Zaczynamy rysowanie pierwszego konturu.

Nigdy nie staraj się od razu rysować precyzyjnie. Na to będzie czas później.

4. Ustaw powiększenie rysunku tak, aby Ci najbardziej odpowiadało. Postaw pierwszy punkt na krawędzi pudła skrzypiec. Możesz trasować prostymi, a dopiero później je ăwyginaćŇ albo od razu trasować liniami krzywymi. Różnicę pokazuje przykład obok. Stawiaj kolejne punkty na krawędzi pudła. W trakcie rysowania obraz będzie przesuwany, gdy tylko najedziesz kursorem myszy na krawędź okna obrazu. Postaw ostatni punkt w pobliżu pierwszego, następnie kliknij go dwukrotnie. Będzie to oznaczać, że zakończyłeś rysowanie krzywej.

Zmień teraz narzędzie. Z palety Tools wybierz Vector Object Selection, czyli narzędzie do manipulowania obiektami wektorowymi. Na palecie kontrolnej kliknij Node Edit (edycja węzłów). Zaznacz ostatni utworzony punkt krzywej, naciśnij klawisz [Shift] i kliknij pierwszy punkt krzywej. Oba zostaną zaznaczone na czarno (lub biało). Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybierz Edit| Close. Utworzona krzywa zostanie połączona. A to wszystko dlatego, że w tej opcji tworzenia krzywej nie przewidziano automatycznego jej zamykania (łączenia skrajnych punktów krzywej).