Wypukły napis

Jednym z łatwiejszych i jednocześnie szybkich w przygotowaniu efektów jest "wypukły tekst", komponujący się z obrazem. Do jego wykonania nie potrzeba żadnych wyrafinowanych technik.

Jednym z łatwiejszych i jednocześnie szybkich w przygotowaniu efektów jest "wypukły tekst", komponujący się z obrazem. Do jego wykonania nie potrzeba żadnych wyrafinowanych technik.

Prowadząc szkolenia dotyczące Photoshopa, często spotykam się z prośbą o pokazanie sposobu prostej obróbki tekstu, która mogłaby urozmaicić projekt. Jednym z łatwiejszych i jednocześnie szybkich w przygotowaniu efektów jest "wypukły tekst", komponujący się z obrazem. Do jego wykonania nie potrzeba żadnych wyrafinowanych technik. Podstawowa znajomość programu (nawet niekoniecznie Photoshopa) jest jedynym wymogiem przystąpienia do pracy.

1. Obrazek wyjściowy. Za pomocą komendy Select All zaznaczam wszystko i definiuję Pattern (Edit/Define Pattern).

2. Wprowadzamy dowolny tekst (raczej duży i możliwie grubą czcionką).

3. W palecie Layers pojawia się dodatkowa warstwa tekstowa.

4. Za pomocą komendy Edit/Transform/Scale rozciągam tekst w pionie.