Wyszukiwanie tekstów w Wordzie 97

Co zrobić gdy trzeba błyskawicznie znaleźć określony tekst? Otwieranie po kolei wszystkich plików i wyszukiwanie haseł za pomocą funkcji Edycja Znajdź może okazać się nazbyt mozolne. Zadanie to może przejąć Word 97.

Co zrobić gdy trzeba błyskawicznie znaleźć określony tekst? Otwieranie po kolei wszystkich plików i wyszukiwanie haseł za pomocą funkcji Edycja Znajdź może okazać się nazbyt mozolne. Zadanie to może przejąć Word 97.

Wybierz menu Plik - Otwórz. Wybierz żądany typ plików w polu listy Pliki typu. Dokumenty przechowywane w formacie Worda mają rozszerzenie DOC, zaś zwykłe pliki tekstowe TXT. Aby poszukiwaniem objęte były wszystkie pliki, wybierz opcję *.*.

Teraz trzeba zdefiniować kryteria wyszukiwania. Kliknij zatem przycisk Zaawansowane i Nowe wyszukiwanie. Przejdź do sekcji Kryteria dodatkowe. W polu listy Właściwość wybierz opcję Zawartość, natomiast w polu Wartość wpisz jedno lub kilka słów, które przypuszczalnie znajdują się w poszukiwanym dokumencie. Jeżeli sądzisz, że wpisane wyrazy znajdują się w tekście obok siebie, opcję "zawiera" w polu Warunek zamień na zawiera obok siebie. Dzięki temu zmniejszysz liczbę znalezionych plików, lecz poszukiwanie będzie trwać trochę dłużej. Kliknij przycisk Dodaj do listy. W przeciwnym razie Word zapyta, czy ma uwzględnić podane kryterium wyszukiwania. W razie potrzeby zaznacz pole Uwzględniaj wielkość liter.

Teraz ustal napęd i foldery, w których edytor ma szukać żądanego pliku. Kliknięciem przycisku strzałki w dół otwórz pole listy Szukaj w, a następnie wybierz napęd (np. A: albo C:) lub folder początkowy (np. Moje dokumenty). Jeśli chcesz, aby program przeszukał rekurencyjnie wszystkie podfoldery umieszczone w zdefiniowanym uprzednio folderze, zaznacz pole Przeszukaj podfoldery. Aby zainicjować poszukiwanie dokumentów, kliknij przycisk Znajdź teraz.