Załączniki w innym folderze

Jak zmienić domyślny folder, w którym Outlook przechowuje otrzymywane z wiadomościami załączniki?

Operacja wymaga modyfikacji Rejestru systemu. Uruchom, więc edytor (wpisując regedit.exe w menu Start | Uruchom) i odszukaj klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\MicrosoftOffice\version\Outlook\Security

Gdzie version odpowiada oznaczeniu wersji wykorzystywanego przez Was programu – jeśli korzystacie z Outlooka 2000 będzie to wartość 9.0, dla 2002 lub XP - 10.0, a dla Outlooka 2003 - 11.0.

Następnie kliknij dwukrotnie znajdującą się w prawym oknie wartość OutlookSecureTempFolder i w polu Dane wartości wpisz ścieżkę dostępu do wybranego przez Ciebie foldera (np. D:\zalaczniki). Poczynione zmiany będą obowiązywać po ponownym uruchomieniu Outlooka. Jeśli takiej wartości nie znajdziesz utwórz ją – przejdź do menu Edycja | Nowy | Wartość ciągu - i w polu Dane wartości wpisz ścieżkę dostępu do wybranego przez Ciebie foldera.