Zamrażanie komórek w... Excelu

Czy zdarza Ci się pracować na dużych tabelach w Excelu?

Czy zdarza Ci się pracować na dużych tabelach w Excelu? Jak często denerwowało Cię, że wypełniając komórki leżące przy dolnej lub prawej krawędzi arkusza nie widziałeś ich tytułów? Za każdym razem musiałeś przewijać całą tabelę do początku, a potem ponownie do żądanego miejsca.

Jest na to proste lekarstwo. Wystarczy unieruchomić wybrane kolumny i/lub wiersze tak, by podczas edytowania "dalekich" komórek widoczne były napisy objaśniające ich zawartość. Jeśli chcesz zamrozić pierwszą kolumnę (A) zaznacz drugą (B) lub przejdź do komórki B1 i wybierz menu Okno éZablokuj okienka. Aby unieruchomić więcej kolumn, postąp w analogiczny sposób zaznaczając pierwszą kolumnę z obszaru arkusza, który ma być przewijany. Podobnie blokuje się wiersze tabeli. I tak, by np. zamrozić pierwszy wiersz (1), należy zaznaczyć drugi (2) lub przejść do komórki A2. Następnie trzeba wybrać polecenie Zablokuj okienka z menu Okno.

Ale czy można naraz zablokować wiersz i kolumnę? Jest to możliwe w opisywany powyżej sposób. Jednak w tym przypadku trzeba zaznaczyć górny lewy narożnik obszaru tabeli, który ma być przesuwany - np. komórkę B2, by "zamrozić" pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę. Excel oddziela nieruchome i ruchome obszary tabeli za pomocą cienkiej czarnej linii. By przywrócić stan pierwotny, w którym przewi-jana jest cała zawartość arkusza, wystarczy wybrać menu Okno-Odblokuj okienka (niezależnie od bieżącej pozycji kursora). Musisz to zrobić za każdym razem, gdy zechcesz unieruchomić inny obszar tabeli.

Gdy zaznaczysz pierwszą komórkę arkusza (A1), po wybraniu powyższego polecenia Excel automatycznie podzieli tabelę na cztery części i zamrozi górny lewy narożnik.


Zobacz również