Zarządzanie kolorem w Photoshopie 5


Aby ustawić właściwe preferencje pracy w tym trybie, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz z menu File/Color Settings/RGB Setup

2. Zaznacz opcję Preview, aby widzieć na ekranie monitora efekty wprowadzanych zmian.

3. W polu RGB wybierz jedno z ustawień:

 • sRGB - standardowa przestrzeń kolorystyczna RGB. Przestrzeń ta jest stosowana jako pewnego rodzaju uśredniony standard pracy wszystkich urządzeń i programów komputerowych, opartych na sytemie RGB.

 • Apple RGB - jest to przestrzeń stosowana we wcześniejszych wersjach Photoshopa, oparta na urządzeniach i aplikacjach, pracujących na platformie Mac OS.

 • CIE RGB - przestrzeń zdefiniowana przez Commission Internationale d'Eclairage, dająca możliwość pracy w dosyć dużej przestrzeni kolorystycznej, niemniej niezbyt dobrze oddająca barwę cyjan.

 • ColorMatch RGB - przestrzeń stosowana dla monitorów firmy Radius z rodziny PressView.

 • NTSC (1953) - przestrzeń zdefiniowana przez National Television Standards Committee, będąca oryginalną przestrzenią standardu obrazu telewizyjnego.

 • PAL/SECAM - przestrzeń oparta na standardzie obrazu telewizyjnego Europy i innych części świata, bazujących na systemie PAL lub SECAM.

 • SMPTE-240M - przestrzeń stosowana również dla obrazu telewizyjnego, ale o większym gamucie kolorystycznym niż NTSC PAL/SECAM itd.

 • SMPTE-C - przestrzeń stosowana dla obrazu telewizyjnego w USA i częściach świata opartych na systemie NTSC.

  {

 • Wide-Gammut RGB - przestrzeń, w której jest zawarta większość widzialnych barw, obejmująca swym zasięgiem większość typowych monitorów. Pomimo bardzo szerokiego gamutu, należy pamiętać, że ze względu na specyfikę urządzeń RGB i CMYK niektóre barwy nigdy nie zostaną poprawnie zreprodukowane.

 • Custom - przestrzeń użytkownika, czyli po prostu profil ICC, powstały podczas pomiarów kalibracyjnych, oddająca rzeczywiste możliwości danego typu i egzemplarza monitora. Inne wartości, takie jak Gamma, Phospors można wprowadzić ręcznie.

4. Zaznacz opcję Display Using Monitor Compensation, jeżeli obrabiane obrazy będą korzystały z przestrzeni kolorystycznej monitora. Wybranie tej opcji nie powoduje zmian fizycznych w obrazie, jedynie poprawia jego wygląd na ekranie monitora, nie zawsze jednak zgodnie z prawdą w odniesieniu do innych urządzeń, takich jak drukarki, proofery lub maszyny drukarskie. (Efekt ten jest zdecydowanie widoczny na komputerach platformy Mac OS).

5. Wprowadź wszystkie ustawienia, wybierając przycisk OK.