Zarządzanie kolorem w Photoshopie 5


Zdefiniowanie przestrzeni kolorystycznej CMYK przy użyciu opcji Built-in

1. Wybierz z menu File/Color Settings/CMYK Setup.

2. W opcji CMYK Model wybierz Build-in.

3. Zaznacz opcję Preview.###

4. W opcji Ink Colors wybierz rodzaj farb i podłoża drukarskiego. Wartości te uwzględniają jedynie podłoże drukarskie w postaci papieru i rodzaje farb dla niektórych obowiązujących standardów, takich jak SWOP, Euroscale czy Toyo, ustalając odpowiedni przyrost punktu rastrowego, czyli parametr Dot Gain. Nie należy się spodziewć, że tak podane wartości scharakteryzują maszynę drukarską albo proofer. Zazwyczaj odbiegają od wartości rzeczywistych, które można ustalić na drodze pomiarów wydruków próbnych. Jeśli dysponujemy takimi danymi, należy wpisać je w okienku Dot Gain/Custom.

W opcji Separation Options zdefiniuj metodę tworzenia separacji i określ parametry druku:

  • Separation Type - metoda generowania czerni: GCR (dodanie czarnego do pozostałych barwników w partiach szarych) lub UCR (czarna farba jest używana w miejscach występowania neutralnych szarości zamiast cyjanu, magenty i żółci).

  • Black Generation - udział koloru czarnego w procesie separacji (aktywne jedynie dla GCR). Wybierz Light, aby dodawać czarnego oszczędnie lub Heavy, jeśli chcesz, by było go więcej. Generalnie ustalenie tego parametru nie jest proste i często wymaga określenia go w sposób ręczny, za pomocą opcji Custom (rys. 11).

  • Black Ink Limit - całkowita ilość koloru czarnego, jaka może wystąpić w druku (domyślnie jest ustawiona na 100 proc.).

  • Total Ink Limit - procentowa zawartość farb w druku. Wartość ta oznacza dla parametrów domyślnych, że jeżeli najciemniejszy kolor zawiera 100 proc. czarnego, to całkowita ilość farb CMY wynosi 200 proc. itp.

  • UCA Amount - modyfikowanie separacji przy użyciu metody GCR. Opcja ta pozwala dodawać dla tej techniki separacji barwniki CMY do miejsc o najwyższej koncentracji czarnego, co widać obok na wykresie Gray Ramp.

5. Wprowadź wszystkie ustawienia, wybierając przycisk OK (przed zatwierdzeniem zmian można je zapamiętać poleceniem Save).

Jak widać, ustalenie tych parametrów wymaga dosyć dużej wiedzy na temat druku. Błąd może przynieść opłakane skutki, zwłaszcza w przypadku technik wrażliwych na rodzaj podłoża, farb, separacji, np. we fleksografii.