Zarządzanie kolorem w Photoshopie 5


Zdefiniowanie przestrzeni kolorystycznej CMYK przy użyciu opcji Tables

1. Wybierz File/Color Settings/CMYK Setup.##

2. W opcji CMYK Model zaznacz Tables (rys. 12).#

3. Zaznacz opcję Preview.####

4. Wybierz Load, aby wczytać tablicę separacji w postaci profilu ICC lub wewnętrznej tablicy separacji zrozumiałej jedynie dla Photoshopa (w ten sposób można wykorzystać tablice z Photoshopa 4.0 lub wszelkie zmiany w opcjach ICC oraz Build-in i zapamiętać poleceniem Save w postaci nowego profilu ICC zrozumiałego w innych programach opartych na mechanizmie CMS).

5. Wprowadź wszystkie ustawienia, wybierając przycisk OK.

Preferencje dla obrazów Greyscale

Praca na obrazach w odcieniach szarości nie jest wcale rzeczą prostą. Tutaj również należy wykazać się znajomością przynajmniej podstaw korekcji barwnej i informacji na temat procesów związanych z drukiem. Aby można było odpowiednio przygotować tego typu obrazy, należy najpierw ustawić preferencje Photoshopa:

1. Wybierz File/Color Settings/Grayscale Setup (rys. 13).

2. Zaznacz opcję Preview.####

3. Wybierz jedną z następujących opcji:###

  • RGB - jeżeli nie chcesz widzieć efektu przyrostu punktu rastrowego w obrazie i przygotowujesz go do wydruku na drukarce z opcją RGB lub do prezentacji na ekranie monitora.

  • Black Ink - jeżeli chcesz widzieć efekt przyrostu punktu rastrowego, ustawionego w oknie CMYK Setup. Opcja ta jest równoważna z poleceniem Use Dot Gain for Grayscale Images w Photoshopie 4.0. i należy ją stosować w przypadku przygotowywania obrazów do druku na maszynie drukarskiej lub odpowiednim prooferze.

4. Wprowadź wszystkie ustawienia, wybierając przycisk OK.