Zarządzanie kolorem w Photoshopie 5


Wykonanie separacji obrazu do systemu CMYK

Znając już zasady ustalenia preferencji dla poszczególnych trybów kolorystycznych, można przejść do etapu zamiany go na postać wykorzystywaną w druku, czyli CMYK. Przed wykonaniem tej czynności upewnij się, że posiadasz na dysku kopię konwertowanego pliku, zapisaną w systemie RGB lub Lab. Unikaj wielokrotnych transformacji pomiędzy systemami RGB i CMYK, wykonywanych na tym samym obrazie, gdyż może to doprowadzić do wyraźnej utraty jego jakości. Każda transformacja z jednego systemu do innego jest wykonywana za pomocą etapu pośredniego, jakim jest Lab, czyli jeżeli konwertujesz obraz z RGB do CMYK, to najpierw korzysta on z ustawień RGB Setup, konwertując go do Laba, a później dopiero do CMYK-a z wykorzystaniem ustawień CMYK Setup i na odwrót.

Wykonanie separacji

1. Ustaw odpowiednie parametry w oknie RGB Setup.

2. Ustaw odpowiednie parametry w oknie CMYK Setup.

3. Wybierz polecenie Image/Mode/CMYK Mode (przed wykonaniem separacji do CMYK-a możesz podejrzeć efekt przekształcenia w View/PreviewCMYK i sprawdzić za pomocą polecenia View/Gammut Warning, jakie kolory nie mieszczą się w gamutach urządzeń, na których pracujesz).

Nieco inną metodą konwersji obrazu pomiędzy systemami jest wykorzystanie polecenia Profile to Profile, które znajduje się w menu Image/Mode (rys. 14). Mechanizm ten w całości oparty jest na profilach ICC i pozwala w dowolny sposób ustalić parametry urządzenia wejściowego i wyjściowego. Zastosowanie tych samych profili ICC, które mogą być wykorzystane w ustawieniach preferencyjnych CMYK Setup, RGB Setup itp. powinno dać dokładnie tan sam rezultat konwersji i przydaje się do wykonania nietypowych transformacji bez modyfikowania domyślnych ustawień programu dla najczęściej stosowanych technik druku.

Sterowanie profilami ICC

Photoshop 5.0 ma jeszcze jedną bardzo ciekawą opcję. Jak wiadomo, podczas wyświetlania wszystkich obrazów program korzysta z ustawień, zapisanych w jego preferencjach. W związku z tym może dojść do konfliktu w symulowaniu kolorów, jeżeli jeden z naszych obrazów został już raz przekonwertowany innym profilem ICC niż ten, który jest w danej chwili domyślnym dla programu. Polecenia File/Color Settings/Profile Setup (rys. 15) można zabezpieczyć się przed podobną sytuacją, nakazując programowi sygnalizowanie takich przypadków podczas otwierania nowych obrazów.